stają w obrębie miednicy i w takiej sytuacji może dojść do ich

Transkrypt

stają w obrębie miednicy i w takiej sytuacji może dojść do ich
Anomalie układu moczowego
A
B
Ryc. 3.6 Nerka ektopowa. (A) Przekrój podłużny na poziomie miednicy ukazujący pęcherz moczowy (strzałka) oraz
nerkę miedniczną. Nerka ektopowa z poszerzonymi kielichami i miedniczką nerkową położona jest bezpośrednio
nad pęcherzem moczowym. (B) Przekrój poprzeczny na poziomie wnęki nerki ektopowej uwidocznia poszerzone
kielichy oraz miedniczkę nerkową (między znacznikami). Nerki ektopowe częściej współwystępują z nieprawidłowościami, takimi jak odpływ pęcherzowo-moczowodowy lub zwężenie podmiedniczkowe moczowodu.
stają w obrębie miednicy i w takiej sytuacji może
dojść do ich połączenia w tzw. nerkę plackowatą.
Nerki ektopowe mogą być mylnie interpretowane jako patologiczna masa tkankowa (guz). Znane są przypadki ich usunięcia z powodu błędnego
rozpoznania. W wyjątkowej sytuacji proces wstępowania nerki w kierunku dogłowowym może
trwać zbyt długo i ostatecznie znajdzie się ona
w obrębie klatki piersiowej. Nerki ektopowe zaopatrywane są przez naczynia krwionośne położone w ich pobliżu (np. tętnice biodrowe dla nerek położonych w miednicy) i częściej niż w przypadku nerek prawidłowo położonych otrzymują
więcej niż jedno naczynie (ryc. 3.6).
Nerka podkowiasta
Nerką podkowiastą nazywa się połączenie ze sobą obu nerek jednym (zazwyczaj dolnym) biegunem. Układ taki występuje z częstością 1:500,
częściej nerki podkowiaste spotyka się w zespole Turnera. Prawidłowy proces wstępowania nerek z miednicy do jamy brzusznej ograniczony
jest w tych przypadkach przez tętnicę krezkową
dolną.
Nerka skrzyżowana
Nerkę przemieszczoną na przeciwną stronę ciała
i połączoną z dolnym biegunem drugiej, prawi-
Ryc. 3.7 Nerka skrzyżowana. Przekrój podłużny przez
nerkę skrzyżowaną, zrośniętą z nerką strony przeciwnej. Należy zauważyć, iż pole zajmowane przez tę nerkę
jest większe niż typowo. Wyraźnie widoczny jest zarys
dwóch nerek połączonych ze sobą (strzałki). Układ taki
należy podejrzewać, kiedy stwierdza się obecność nerki
z dwoma dużymi układami kielichowo-miedniczkowymi, natomiast brak jest nerki po stronie przeciwnej.
dłowo położonej nerki, nazywa się nerką skrzyżowaną. Moczowód nerki przemieszczonej w ten
sposób uchodzi do pęcherza w miejscu dla niego
47