PEMSoft jest medyczną biblioteką i mulimedialnym systemem

Transkrypt

PEMSoft jest medyczną biblioteką i mulimedialnym systemem
PEMSoft
jest medyczną biblioteką i mulimedialnym systemem wspomagania decyzji
w leczeniu i diagnozowaniu chorób u dzieci i młodzieży. Baza została stworzona przez
lekarzy pediatrów i jest przeznaczona dla lekarzy klinicystów ułatwiając im podejmowanie
decyzji dotyczących ścieżki leczenia chorób, urazów i nagłych przypadków u dzieci
i młodzieży. Zawartość PEMsoft została podzielona na łatwe do przeszukania kategorie tak,
aby lekarze i personel medyczny mogli jak najszybciej dotrzeć do potrzebnych informacji.
Baza jest żródłem informacji opartych na dowodach naukowych, a jej zawartość jest na
bieżąco aktualizowana przez zespół 50 lekarzy pediatrów oraz kilkuset współpracujacych
klinicystów z całego świata.W jego skład wchodzą doświadczeni lekarze z uznanych
instytucji takich jak: Baylor, Chicago Children's Memorial Hospital, Children’s Hospital of
Philadelphia, Duke, Stanford University, University of California, Los Angeles, University of
Washington. Rygorystczny proces uaktualniania i dodawania treści dokonywany przez
doświadczony i różnorodny zespół lekarzy zapewnia systemowi PEMSoft najwyższy poziom
aktualności, spójności i jakości.
PEMSoft zawiera około 1.000 tematów, ponad 4.200 wysokiej jakości zdjęć i 120 krótkich
filmów video jak również interaktywne narzędzia diagnostyczne dla klinicystów. Baza jest
zaprojektowana do bezpośredniego wykorzystania w gabinecie lub przy łóżku pacjenta.
Intuicyjna nawigacja i wyszukiwanie w bazie umożliwiają szybkie znalezienie informacji.
Poszczególne moduły zawierają obszerne opisy przypadków z linkami do odpowiednich
tematów, kalkulatorów medycznych, opisów objawów, procedur, referencji i danych
z zakresu toksykologii. W PEMSoft znajduje się 41 działów opisujących całe spektrum
chorób i urazów u dzieci i noworodków.
Baza zawiera specjalistyczne narzędzia pomocne przy reanimacji i ustaleniu dawek leków
i inne interaktywne moduły:
- moduł Resus – interaktywny system do ustalenia protokołów reanimacji w oparciu o wiek,
wagę i wzrost dziecka, zawiera kalkulator do ustalenia dawkowania leków, wlewów
dożylnych, rozmiar narzędzi i aparatury medycznej
- moduł MD+Calc – interaktywny narzędzie zawierające wzory i systemy punktacji pomocne
w diagnozowaniu i leczeniu dzieci w stanie krytycznym
- moduł Signs&Symptoms – zapewnia szybką nawigację po całej bazie PEMSoft w oparciu
o objawy i symptomy
- moduł Quick Refernce – zawiera normy i informacje na temat chemii podstawowej
i fizjologii w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej, oddychania, żywienia, płynów itp.
- moduł Triage – zawiera standardy do oceny stanu pacjenta w oparciu o skalę
pięciostopniową
- moduł Tox – zawiera podstawową informację na temat częstych zatruć, inhalacji i połknięć
ciał obcych u dzieci
Wysokiej jakości zdjęcia medyczne, profesjonalnie przygotowane opisy przypadków
i interaktywne narzędzia diagnostyczne sprawiają że PEMSoft jest unikanym narzędziem
wśród zasobów informacyjnych dla klinicystów. PEMSoft jest dostępny w wersji brytyjskiej
i amerykańskiej.

Podobne dokumenty