obowiązkowe szkolenia bhp • korespondencyjnie

Komentarze

Transkrypt

obowiązkowe szkolenia bhp • korespondencyjnie
KALENDARZE REKLAMOWE 2008
Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!
Indywidualne grawerowanie laserem: 7 zł + 22% VAT za egz. (bezpłatnie już od 30 egz.)
Środki Kalendarzy
estetyczne, funkcjonalne, obszerna część informacyjna, atlas z mapkami
Oprawy
luksusowe, o aksamitnej, miękkiej powierzchni, dostępne w 3 kolorach: grafitowym, zielonym i brązowym
Dodatki
strony reklamowe wklejane w blok kalendarza: 4 zł + 22% VAT za kartkę
Bezpłatne opracowanie graficzne grawerowanych informacji
Rabaty przy dużych zamówieniach
Szybka realizacja
przesłanie projektu nadruku do zatwierdzenia w ciągu 3 dni, realizacja zamówienia w ciągu 7 dni (20 dni przy nadruku logo) od daty
wpływu pieniędzy na konto ODDK
Pokrywamy koszty wysyłki
przy dokonaniu przedpłaty na konto ODDK
Katalog (PDF) na stronie www.oddk.pl (zakładka kalendarze)
Katalog (PDF) do ściągnięcia ze strony www.oddk.pl
47,00 zł + 22% VAT
Kalendarz Szefa (21 x 26 cm)
prestiżowy kalendarz dla kadry zarządzającej
tydzień na stronach rozkładowych
– objętość: 160 stron
– luksusowa, przeszyta oprawa
– wstążka granatowa
– papier biały, kalendarium szaro-granatowe, wszyty notes teleadresowy, atlas z mapami, obszerna część informacyjna
Cena: 47 zł + 22% VAT
bezpłatne grawerowanie już od 20 egz.
Kalendarz Menedżera A5 (14,5 x 20,5 cm)
jeden dzień na stronie
– objętość: 368 stron
– wszyty notes teleadresowy
– perforowane narożniki, wstążka granatowa
– kalendarium szaro-granatowe, papier biały, atlas z mapkami
Cena: 29 zł + 22% VAT
bezpłatne grawerowanie już od 30 egz.
29,00 zł + 22% VAT
Kalendarz Menedżera B6 (11 x 16,5 cm)
jeden dzień na stronie
– perforowane narożniki, 2 wstążki
– kalendarium szaro-bordowe, notes teleadresowy, atlas z mapkami
Cena: 25 zł + 22% VAT
bezpłatne grawerowanie już od 30 egz.
25,00 zł + 22% VAT
15,00 zł + 22% VAT
Kalendarz Kieszonkowy (9 x 14,5 cm)
tydzień na stronach rozkładowych
– objętość: 128 stron
– wszyty notes teleadresowy, wstążka granatowa, papier biały, kalendarium szaro-granatowe
Cena: 15 zł + 22% VAT
bezpłatne grawerowanie już od 30 egz.
Kalendarz Plakatowy B1 (67 x 98,8 cm)
12 miesięcy na jednej planszy
– krawędzie wzmocnione listwami
– motywy: Mapa, Dziewczyna, Żaglowiec, Tatry, Solina, Szczeliniec
– bezpłatny jednokolorowy nadruk logo od 30 egz.
– pas zadruku: wymiary 10 x 45 cm, dopłata do każdego dodatkowego koloru: 2 zł + 22% VAT za egz.
Sprzedaż w pakietach po 10 szt. (jednego rodzaju):
Cena: 12 zł + 22% VAT za szt.
KALENDARZE 2008 DLA PROFESJONALISTÓW z logo Twojej firmy
Kalendarz podatkowo-kadrowy 2008
Kalendarz bhp 2008
cena: 40,00 zł + 22% VAT 432 str. A5
oprawa twarda symbol KAL385
cena: 50,00 zł + 22% VAT 500 str. A5
oprawa twarda symbol KAL382
Terminarz podatkowo-kadrowy 2008
Kalendarz prawnika 2008
cena: 20,00 zł + 22% VAT 176 str. S6
oprawa miękka symbol KAL386
cena: 44,00 zł + 22% VAT 544 str. A5
oprawa twarda symbol KAL383
Kalendarz księgowego budżetu 2008
cena: 45,00 zł + 22% VAT 408 str. A5
oprawa twarda symbol KAL384
2
Informacje dodatkowe
tel. 058 554 29 17 wew. 266 e-mail: [email protected]
ZBLIŻA SIĘ CZAS SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Danuta Małkowska
KOMPLET 6 opracowań:
Sprawozdanie finansowe od A do Z
Inwentaryzacja od A do Z
188 str. B5 wyd. III 2007 cena: 65,00 zł symbol RFK352
1300 str. B5 cena promocyjna: 250,00 zł
symbol RFK220
!!
NIIEEJJ
AN
TA
C
CIIEE T
E
I
E
I
K
K
A
W
W PPA
Wszystko o zasadach i technikach dokonywania inwentaryzacji! u praktyczna pomoc w skutecznym przeprowadzeniu
inwentaryzacji: podział kompetencji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych, etapy i terminy u szczegółowe omówienie zasad
inwentaryzacji wg spisu z natury, potwierdzenia sald, weryfikacji u wyjaśnienie problemów związanych z rozliczeniem
i ewidencją różnic inwentaryzacyjnych u wskazanie najczęściej
popełnianych błędów u wzory niezbędnej dokumentacji, przykłady liczbowe, schematy ewidencyjne.
Sześć opracowań-instruktaży sporządzenia
poszczególnych części sprawozdania finansowego przygotowanych przez praktyków,
biegłych rewidentów, ekspertów z dziedziny
rachunkowości u Zrozumiały język i przejrzysty układ u Zestawienia tabelaryczne,
porównania prawa bilansowego i podatkowego u Odniesienia do MSR u Szczegółowe przykłady liczbowe i podpowiedzi gotowych rozwiązań przyspieszą pracę i uchronią przed popełnieniem błędów.
Danuta Małkowska
Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją
60 str. A5 wyd. III 2007 cena: 55,00 zł symbol RIK363
Seria „Sprawozdanie finansowe od A do Z”
u
u
u
u
u
u
Bilans (nowe wydanie, aktualizacja) • RFK402 cena 100,00 zł
Rachunek zysków i strat • KRF609 cena 70,00 zł
Rachunek przepływów pieniężnych (nowe wydanie, aktualizacja) • RFK399 cena 85,00 zł
Zestawienie zmian w kapitale własnym • KRF610 cena 52,00 zł
Informacja dodatkowa • RFK218 cena 69,00 zł
Sprawozdanie z działalności jednostki • KRF613 cena 55,00 zł Szczegóły: www.oddk.pl
Wersja elektroniczna na CD (MS Word, MS Excel)
50,00 zł + 22% VAT symbol CD363
Wzór instrukcji i 20 dokumentów, które pomogą zorganizować całokształt spraw związanych z inwentaryzacją:
u terminy i metody inwentaryzacji,
u wyznaczanie osób odpowiedzialnych,
u zasady prawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji (drogą spisu z natury
potwierdzenia sald oraz weryfikacji).
Ewa Dreliszak, Dorota Kania
Wzorcowa dokumentacja
sprawozdania finansowego
WYKORZYSTAJ TAKŻE
184 str. A4 wyd. III 2005 cena: 75,00 zł symbol RFK136
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, dr Adam Mariański,
Dariusz Strzelec, dr hab. Ewa Walińska,
Witold Bojanowski, Agnieszka Wencel
PONAD 100 WZORÓW DOKUMENTÓW niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego według wymogów ustawy o rachunkowości, w tym:
u wprowadzenie do sprawozdania finansowego u bilans (pełny
i uproszczony) u rachunek zysków i strat (kalkulacyjny i porównawczy) u zestawienie zmian w kapitale własnym u rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia) u dodatkowe informacje i objaśnienia, tabele i druki odnoszące się do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego u druki inwentaryzacyjne. Gotowe formularze znacznie przyspieszą pracę, a liczne objaśnienia podpowiedzą, co i jak wykonać.
Leksykon kosztów uzyskania przychodów
w podatku dochodowym od osób prawnych
z uwzględnieniem regulacji prawa bilansowego
532 str. B5 cena: 105,00 zł symbol PGK325
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
95,00 zł + 22% VAT symbol CD325
Całościowe i dokładne omówienie problematyki kosztów uzyskania przychodów –
gotowe rozwiązania, komentarz wraz z przykładami i praktycznymi podpowiedziami
ekspertów. Każde zagadnienie jest omówione również w aspekcie prawa bilansowego. Forma leksykonu pozwoli na szybkie odszukanie problemu i uzyskanie odpowiedzi. Leksykon uwzględnia najnowsze, duże i ważne zmiany w kosztach uzyskania
przychodów (w tym m.in. nowa definicja k.u.p., zmiany w kosztach reprezentacji i reklamy, w zasadach amortyzacji).
dr Barbara Olzacka, dr Renata Pałczyńska-Gościniak
Jak oceniać firmę.
Metodyka badania, przykłady liczbowe
190 str. A5 wyd. V cena: 48,00 zł symbol KRF946
Jak właściwie zinterpretować sprawozdanie finansowe oraz
przedstawić szefowi raport o kondycji firmy? Autorki pokazują, jak ocenić sytuację majątkową i kapitałową oraz wynik
finansowy, jak wykorzystać wskaźniki finansowe w ocenie firmy,
jak dokonać analizy przepływów pieniężnych. Omówieniu towarzyszą przykłady liczbowe oparte na danych zaczerpniętych
z rocznych sprawozdań finansowych spółki akcyjnej i spółki z o.o.
red. prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel i dr Adam Mariański
Komentarz do ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych 2007
976 str. B5 wyd. 2007 twarda oprawa
cena: 179,00 zł symbol PGK315
Wnikliwy komentarz z przykładami!
Kiedy wydatek staje się kosztem? Jak rozliczyć koszty w czasie?
Co z reprezentacją i reklamą? Jak zinterpretować i zastosować
nową definicję kosztów uzyskania przychodów?
Wnikliwy komentarz do zmian z wyjaśnieniem skutków prawnych dla podatników. Dzieło nie pozostawia pytań bez odpowiedzi.
Teresa Moss
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
– wzorzec zarządzenia
64 str. B5 cena: 70,00 zł symbol RFK059
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
65,00
65,00 zł + 22% VAT symbol CD836
dr Wojciech Maruchin, Krzysztof Modzelewski
Nowy Leksykon VAT 2007
Wzór zarządzenia umożliwia szybkie oraz skuteczne sprostanie ustawowym wymogom posiadania przez jednostkę dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Zawiera wzorzec informacji dodatkowej.
688 str. B5 twarda oprawa cena: 150,00 zł symbol PGK227
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
120,00 zł + 22% VAT symbol CD227
Nowe, szczegółowe interpretacje!
Idealne dla praktyków wyjaśnienia trudnej materii podatku VAT
z przykładami. Najnowsze interpretacje organów podatkowych
oraz bogate orzecznictwo ETS, NSA, WSA. Uzasadnione stanowiska autorów oraz
innych przedstawicieli doktryny. Przyjazny system haseł ułatwiający szybkie odnalezienie poszukiwanego zagadnienia.
Zanim podejmiesz decyzję, sprawdź opinię specjalistów!
opracowanie: Ewa Chrzanowska
Dokumentacja inwentaryzacyjna
– komplet formularzy na CD
Wersja elektroniczna (MS Word)
58,00 zł + 22% VAT symbol CD641
Wzory 34 dokumentów do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia
inwentaryzacji. Dokumenty w formacie Word – można je łatwo edytować.
Książkę poleca
3
NOWOŚCI
Adam Marek Malinowski
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PODATKOWEGO
Spółka cywilna – instrukcja obsługi
Anna Wyrzykowska
272 str. B5 cena: 80,00 zł symbol PGK396
Instrukcja podatkowego rozliczania wynagrodzeń
z wzorami dokumentów
Wszystko o spółce cywilnej! Pierwsza na rynku praktyczna
instrukcja obsługi spółki cywilnej, która w unikatowy sposób łączy teorię z praktyką. Autor krok po kroku opisuje funkcjonowanie
spółki w ramach kodeksowych uregulowań, nie zapominając
o praktyce kontraktowej, sprawach wewnętrznych i zewnętrznych spółki, obrocie wekslowym, prawie pracy, postępowaniach
sądowych – doradzając i wskazując możliwe drogi postępowania
w rozmaitych, nie tylko prawnych sytuacjach. Liczne wzory formularzy i przykłady.
110 str. B5 cena: 64,00 zł symbol RIK388
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
60,00 zł + 22% VAT symbol CD388
Anna Wyrzykowska
Instrukcja podatkowego rozliczania
działalności inwestycyjnej i remontowej
z wzorami dokumentów
Katarzyna Dulewicz
Regulaminy korzystania ze sprzętu elektronicznego
oraz z poczty elektronicznej – wzory z omówieniem
68 str. B5 cena: 58,00 zł symbol RIK391
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
55,00 zł + 22% VAT symbol CD391
32 str. A5 cena: 57,00 zł symbol RIK400
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
55,00 zł + 22% VAT symbol CD400
Anna Wyrzykowska
Instrukcja przechowywania dowodów
podatkowych i płacowych z wzorami dokumentów
Jak wprowadzić zakaz instalowania obcych programów na
komputerze pracownika, jak wprowadzić system odróżniania
korespondencji służbowej od prywatnej, jak uregulować kontrolę korzystania z Internetu, jak zadbać o politykę antywirusową
– te i inne pytania to coraz częstsze problemy pracodawców. Wzory regulaminów
opracowanych tak, aby z miejsca wprowadzić je zarządzeniem w życie.
98 str. B5 cena: 66,00 zł symbol RIK404
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
63,00 zł + 22% VAT symbol CD404
Arkadiusz Szyszkowski, Aneta Trześniewska-Markowicz
Seria instrukcji, które pomogą zminimalizować ryzyko podatkowe w firmie poprzez
stworzenie zasad i procedur wewnętrznych. Każda z instrukcji stanowi wzorzec
zarządzenia wewnętrznego, w którym wskazano m.in.: zakresy zadań komórek
organizacyjnych mających wpływ na rozliczenia podatkowe, wykazy obowiązków
poszczególnych pracowników, formalne wymogi dokumentacyjne, obieg dokumentów i informacji.
Prawo zamówień publicznych.
Komentarz dla praktyków
420 str. B5 oprawa twarda cena: 150,00 zł symbol ZPK389
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
140,00 zł + 22% VAT symbol CD389
Piotr Ciborski
Telepraca – instruktaż zatrudniania.
Wzór regulaminu i dokumentacja telepracy
62 str. A5 cena: 70,00 zł symbol PPK403
Pierwsze na rynku praktyczne omówienie nowej formy zatrudnienia. Autor krok po kroku przedstawia, w jaki sposób przygotować
firmę do zatrudniania telepracowników, jakie są wady i zalety telepracy, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy i pracowniku, jak wyliczyć i udokumentować jego czas pracy, jak udokumentować powstały stosunek pracy. W załączeniu zestaw dokumentów, m.in.
regulamin stosowania telepracy, porozumienie w sprawie stosowania telepracy, wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie bhp, umowa związana z wykonywaniem
telepracy itp.
@
Grzegorz Mazurek
Promocja
w Internecie
– narzędzia,
zarządzanie,
praktyka
Efektywne zarządzanie
kompetencjami
Zdzisław Kostka
Prawo budowlane. Komentarz
230 str. B5 wyd. III 2007 cena: 87,00 zł symbol PGK392
Praktycznie i szczegółowo wyjaśniony proces inwestycyjny
Szczegółowa analiza aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących procesu budowlanego od pozwolenia na budowę
do zasad utrzymywania i użytkowania obiektów.
Praktyczny komentarz wyjaśnia zawiłości wynikające zarówno
z prawa budowlanego, jak i z wielu aktów wykonawczych.
Obszerne orzecznictwo SN, NSA i WSA, szczególnie cenne przy
niejasności przepisów i szukaniu właściwych argumentów.
Stan prawny: 18 września 2007 r.
Grzegorz Mazurek
Promocja w Internecie – narzędzia,
zarządzanie, praktyka
180 str. B5 cena: 80,00 zł symbol ZMK397
Wyczerpujące omówienie tematu. Praktycznie przedstawione
m.in. zagadnienia: jak optymalnie przygotować i zarządzać internetową witryną firmową, jak właściwie wykorzystać internetowe
formy reklamowe, jak kreować wizerunek firmy on-line. W publikacji również zasady projektowania oraz sposoby wykorzystania
systemów extranetowych oraz intranetowych do skutecznego
kształtowania relacji z partnerami zewnętrznymi oraz pracownikami, a także podstawowe założenia badań marketingowych realizowanych w Internecie. Pozycja przeznaczona dla praktyków – specjalistów ds. marketingu i PR, menedżerów, a także dydaktyków marketingu, zainteresowanych innowacyjnymi środkami komunikowania się
oraz studentów.
Jacek Wieczorek
Pierwszy komentarz praktycznie omawiający wszystkie
najnowsze zmiany w zamówieniach publicznych. Nowe zasady
publikacji ogłoszeń, nowy system rozpatrywania odwołań,
wydłużone terminy, powołanie KIO to tylko niektóre z szeregu nowości, jakie trzeba
wdrożyć w życie. Przejrzyste wyjaśnienia poparte stosownym orzecznictwem,
cytatami z piśmiennictwa oraz bogatą praktyką autorów. W załączeniu indeks
rzeczowy oraz akty wykonawcze. Stan prawny: 1 listopada 2007 r.
AKADEMIA PRAWA 2007/2008
NAJNOWSZY STAN PRAWNY
kieszonkowy format
10 x 13,5 cm
cena jednostkowa: 8,50 zł
Jacek Wieczorek
Efektywne zarządzanie kompetencjami –
tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy
Tekst ustawy
ze skorowidzem rzeczowym:
APK395 Kodeks pracy
APK393 Kodeks spółek handlowych
APK394 Kodeks cywilny
KAP968 Kodeks postępowania administracyjnego
KAP964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
KAP962 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
APK216 Kodeks morski
140 str. B5 cena: 75,00 zł symbol ZMK410
– tworzenie przewagi
konkurencyjnej firmy
Warunkiem przewagi konkurencyjnej firmy są odpowiednio przygotowani do pełnienia swoich obowiązków pracownicy – posiadający adekwatne do zadań kompetencje. Jak ustalić rodzaj kompetencji do danego stanowiska, jak efektywnie zarządzać kompetencjami? Odpowiedzi na te pytania, poparte praktyczną wiedzą, daje autor. W załączeniu kompletna księga kompetencji do
tworzenia profili kompetencyjnych.
4
ROZLICZAMY ŚRODKI UNIJNE
Halina Kędziora
dr Paweł Małecki, Hanna Lubińska
Dokumentacja rozliczeniowa środków
unijnych – przygotowywanie i opisywanie
dokumentów księgowych i pozaksięgowych
Opodatkowanie dotacji unijnych
i innych środków pomocowych
122 str. B5 cena: 85,00 zł symbol PGK371
108 str. B5 cena: 90,00 zł symbol RFK379
Chcesz rozliczyć i zaksięgować dotację? W przepisach nie
znalazłeś jednoznacznych rozstrzygnięć, a szczegółowe kwestie są sporne? Tu znajdziesz orzeczenia NSA i odpowiednie
interpretacje prawa podatkowego urzędów skarbowych. Komentarze ekspertów umożliwią udany start w nieznane rejony funkcjonowania środków pomocowych. Dowiesz się, o co pytać w pismach kierowanych do
organów podatkowych.
Poprawność wszelkiego rodzaju dokumentacji (nie tylko stricte
księgowej) związanej z rozliczeniem środków uzyskanych z dotacji unijnych jest przedmiotem drobiazgowej kontroli przeprowadzanej przez jednostki udzielające dotacji. Szczegółowo omówiono tu: rodzaje dokumentów będące przedmiotem kontroli, sposoby ich przygotowywania i opisywania pod kątem wymagań jednostek udzielających
dotacji, a także szczególne wymogi dokumentacyjne jednostek udzielających dotacje.
Halina Kędziora
dr Józef Uryga, Wilhelm Magielski, Ilona Bienias
Wyodrębniona ewidencja księgowa
środków unijnych z wzorcowym planem kont
Środki unijne – klasyfikacja,
funkcjonowanie, ewidencja i rozliczanie
104 str. B5 cena: 90,00 zł symbol RFK339
376 str. B5 wyd. czerwiec 2007
cena: 125,00 zł symbol PGK370
Jak stworzyć oddzielny system rachunkowości, by nie narazić
firmy na zwrot części lub całości dotacji wraz z odsetkami?
Praktyczne wskazówki, w tym:
• jak prawidłowo zbudować akta prawa wewnętrznego (m.in.
politykę rachunkowości, zakładowy plan kont),
• jak dokonać księgowego wyodrębnienia projektów finansowanych dotacją – z przykładami ewidencji, opisami zdarzeń gospodarczych.
Jak prawidłowo rozliczyć środki unijne? Szczegółowe i praktyczne wyjaśnienia, m.in.:
u jak kwalifikować koszty projektów,
u jak prowadzić ewidencję księgową (przykłady dekretacji),
u jak opodatkować środki (VAT i dochodowe),
u audyt finansowy i rzeczowy (wzory dokumentów).
Instrukcja, jak dobrze przygotować się na kontrolę i nie narazić firmy na zwrot
środków z odsetkami. Wypełniony wzór wniosku o przyznanie środków.
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – DOSTOSUJ SIĘ DO ZMIAN
Bartłomiej Kardas
Arkadiusz Szyszkowski
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W PROCEDURZE UPROSZCZONEJ
po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r.
Wzorcowa dokumentacja do zamówień publicznych
344 str. B5 cena: 90,00 zł symbol ZPK358
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
90,00 zł + 22% VAT symbol CD193
• instruktaż postępowania
• orzecznictwo zespołu arbitrów
294 str. B5 cena: 110,00 zł symbol ZPK366
Kolejna rewolucja – przygotuj bezbłędną dokumentację!
Ponad 100 wzorów pism, regulaminów, oświadczeń gotowych do
wykorzystania, według najnowszych zmian wynikających
z nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r. oraz rozporządzeń
wykonawczych – z praktycznym komentarzem.
Już od 11 czerwca oferenci i zamawiający muszą dostosować się
do nowych regulacji! Instruktażowe omówienie wszystkich etapów postępowania uproszczonego, począwszy od decyzji w sprawie wyboru trybu
postępowania, poprzez szczegółowy opis procedury przygotowania postępowania,
jego przebieg w poszczególnych trybach, wadium, zakończenie, dokumentowanie
postępowań, środki ochrony prawnej, obowiązki publikacyjne. Cenne dla praktyków
jest przywołanie blisko dwustu orzeczeń zespołu arbitrów!
Bartłomiej Kardas
INSTRUKTAŻ WYPEŁNIANIA FORMULARZY
OGŁOSZEŃ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
po nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
szczegółowe objaśnienia pól formularzy,
najczęściej popełniane błędy, wskazówki praktyczne
Słownik główny • Słownik uzupełniający
Powiązania CPV z CPC (wersja polsko-angielska)
388 str. B5 cena: 130,00 zł symbol KS912
296 str. B5 cena: 120,00 zł symbol ZPK373
UWAGA! Od 11 czerwca rewolucyjna zmiana sposobu publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Autor krok po kroku objaśnia, jak wypełniać poszczególne rubryki,
by nie popełnić błędu. Wskazuje przy tym najczęstsze pomyłki i objaśnia, jak je poprawić,
gdy się przydarzą... Idealne narzędzie do pracy dla każdego praktyka!
CPV – program komputerowy
cena: 120,00 zł + 22% VAT symbol CD870
FUNDACJE I STOWARZYSZENIA
Wioletta Dworowska
Wioletta Dworowska
Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń
i organizacji pożytku publicznego
Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa
stowarzyszeń i fundacji
180 str. B5 cena: 85,00 zł symbol RFK173
170 str. B5 cena: 71,00 zł symbol RFK123
Jak prowadzić ewidencję księgową, ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek prowadzących działalność
gospodarczą. Na wielu przykładach omówiono: formalności
związane z zakładaniem stowarzyszeń i fundacji oraz ubieganiem się o status organizacji pożytku publicznego, warunki rozpoczęcia przez jednostki pozarządowe działalności gospodarczej, zasady prowadzenia rachunkowości (plan kont,
dokumentacja polityki rachunkowości, wycena aktywów i pasywów, ewidencja
kosztów i przychodów, zasady ustalania wyniku finansowego) i sporządzanie
rocznych sprawozdań finansowych.
Wersja elektroniczna na CD (MS Word, PDF)
75,00 zzłł + 22% VAT symbol CD123
Chcesz założyć stowarzyszenie lub fundację – skorzystaj
ze sprawdzonych wzorów! Dokumentacja rachunkowa, najczęściej wykorzystywane umowy cywilnoprawne. Wszystkie dokumenty zostały
przykładowo wypełnione i opatrzone zwięzłym komentarzem ułatwiającym prawidłowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji.
5
RACHUNKOWOŚĆ
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
PORADNIKI
Plan kont z komentarzem
Handel. Produkcja. Usługi
662 str. A5 wyd. XV 2007 twarda oprawa
cena: 145,00 zł symbol RFK365
Przemysław Wojtasik
Amortyzacja podatkowa środków trwałych
134 str. A5 wyd. 2007 cena: 70,00 zł symbol RFK340
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
130,00 zł + 22% VAT symbol CD977
Nowe zasady rozliczania amortyzacji podatkowej środków
trwałych. Jak ustalić wartość początkową środka trwałego, jak
naliczać koszty podatkowe, jak wybrać najbardziej optymalną
metodę amortyzacji środków trwałych – to tylko część odpowiedzi
zawartych w poradniku. Jasne komentarze, różnorodność przykładów, orzecznictwo.
Książkę poleca
Nowe XV wydanie komentarza uwzględnia nowelizacje
ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.
Wprowadzono zmiany głównie w obszarze rozliczania
różnic kursowych oraz amortyzacji środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych. Szczegółowe omówienie zasad funkcjonowania
poszczególnych kont syntetycznych • charakterystyka operacji ewidencjonowanych na
tych kontach • precyzyjny wywód • wieloaspektowe ujęcie skomplikowanej tematyki
• jednoznaczne interpretacje • odwołania do praktyki gospodarczej.
Magdalena Łukaszewicz
Magdalena Łukaszewicz
red. prof. zw. dr hab. Alicja Jarugowa, dr hab. Teresa Martyniuk, prof. UG
Komentarz do ustawy o rachunkowości.
Rachunkowość • MSR/MSSF • Podatki
888 str. B5 twarda oprawa cena: 200,00 zł symbol RFK195
Zespół ekspertów szczegółowo komentuje ustawę o rachunkowości – dzieło niezbędne dla każdego księgowego:
u prezentacja różnic wynikających z prawa podatkowego oraz
uregulowań przyjętych w MSR i MSSF
u liczne przykłady ewidencji oraz rozwiązania problemów,
z jakimi stykają się praktycy
u tytuły do wszystkich artykułów i ustępów charakteryzujące ich
treść.
dr Marta Sikorska
Rozliczenia
międzyokresowe
i rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy
100 str. B5 cena: 72,00 zł symbol RFK401
Szczegółowa monografia przygotowana w oparciu o ustawę
o rachunkowości oraz MSSF.
Komentarzowi towarzyszą liczne przykłady liczbowe, schematy księgowań, propozycje ewidencji pozaksięgowych,
które pomogą w praktyce zastosować przedstawione rozwiązania.
dr Andre Helin, Hanna Sztuczyńska, Katarzyna Drabikowska
– BDO Numerica
Rachunkowość instrumentów finansowych
276 str. B5 wyd. II 2005 cena: 95,00 zł symbol RFK017
7
Angielsko-polski
tematyczny leksykon rachunkowości
320 str. B5 twarda oprawa cena: 70,00 zł symbol KRI520
Ponad 1500 haseł zaprezentowanych w praktycznym i wygodnym układzie leksykonu – 18 działów tematycznych uwzględniających specyfikę zarówno polskiej, brytyjskiej, jak i amerykańskiej
rachunkowości. Dołączony indeks oraz skrócona polsko-angielska wersja leksykonu ułatwiają znalezienie ekwiwalentów
słów w języku obcym.
Wiedza i doświadczenie Autorów – ekspertów w dziedzinie
audytu, rachunkowości i finansów BDO Numerica –
gwarantują wysoki poziom merytoryczny, jak również
praktyczne podejście do omawianych zagadnień:
u obszerna charakterystyka istoty, zasad uznawania, metod wyceny, przekwalifikowania, ujawniania i sposobu prezentacji w sprawozdaniu instrumentów finansowych – ewidencja księgowa
u instrumenty pochodne w przykładach u przykłady liczbowe dotyczące podstawowych
typów kontraktów (forward, futures, opcje, swap).
ZARZĄDZANIE
KONTROLA KOSZTAMI
FINANSOWA
praca zbiorowa pod red. prof. dr. hab. Edwarda Nowaka
Controlling w przedsiębiorstwie.
Koncepcje i instrumenty
Przemysław Fil, Anna Michalczyk
Problemy wyceny aktywów i pasywów według
MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości
262 str. B5 cena: 75,00 zł symbol KRF662
Kompleksowy przewodnik po systemach controllingowych oraz
narzędziach zarządzania stosowanych w danym systemie:
u controlling strategiczny (analiza SWOT, benchmarking,
reengineering, ocena projektów inwestycyjnych, strategiczna
karta wyników) u controlling operacyjny (analiza punktów krytycznych, budżetowanie) u controlling gospodarki zasobami
przedsiębiorstwa (w tym środkami trwałymi, materiałami, zasobami ludzkimi i finansowymi) u controlling funkcjonalny (w tym produkcji, logistyki, marketingu) u controlling w ośrodkach odpowiedzialności przedsiębiorstwa.
178 str. B5 wyd. 2007 cena: 70,00 zł symbol RFK327
Przewodnik po zasadach wyceny składników aktywów i pasywów
wg przepisów polskiego prawa bilansowego oraz MSR. Autorzy –
biegli rewidenci z firmy Rödl & Partner Roedl Audit Sp. z o.o.
szczegółowo omawiają problematykę wyceny: rzeczowych
aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, rezerw, a także kontraktów długoterminowych. Przykłady
liczbowe oraz odniesienia do prawa bilansowego pomogą zastosować w praktyce te
rozwiązania.
dr Zbigniew Leszczyński, dr Tomasz Wnuk-Pel
Controlling w praktyce
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
656 str. B5 twarda oprawa
cena: 140,00 zł symbol KRF724
Koszty i przychody w świetle nadrzędnych
zasad rachunkowości.
Pojęcia. Klasyfikacja. Zakres ujawnień
Celem książki jest pokazanie menedżerom zawodowo zajmującym się rachunkowością zarządczą praktycznych aspektów
wykorzystania controllingu w zarządzaniu – jak projektować systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controllingu, jak
dokonać analizy informacji z tych systemów oraz jak informacje
te wykorzystać w procesie zarządzania. Posługując się jednolitym przykładem przedsiębiorstwa produkcyjnego, na konkretnych danych
liczbowych, omówiono m.in.: u zasady i procedury budżetowania kosztów wraz
z metodyką tworzenia budżetów kosztów dla miejsc ich powstawania u kontrolę wykonania budżetów operacyjnych i finansowych przedsiębiorstwa u rachunek kosztów
działań – ABC u strategiczną kartę wyników.
276 str. B5 cena: 50,00 zł symbol RFK177
Autor zaproponował rozbudowę tradycyjnej klasyfikacji kosztów
i strat oraz przychodów i zysków dla potrzeb przygotowania sprawozdania finansowego. Stworzył nową formułę rachunku zysków
i strat, tak by lepiej zaspokoić potrzeby odbiorców sprawozdania
finansowego i dostarczyć bardziej użytecznych informacji. Książka powstała jako wynik wieloletnich doświadczeń i przemyśleń autora – cenionego wykładowcy i praktyka, członka rad nadzorczych spółek kapitałowych.
6
RACHUNKOWOŚĆ
KONTROLA FINANSOWA
ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE
REGULAMINY, INSTRUKCJE, PROCEDURY
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska
Wewnętrzna kontrola
finansowo-księgowa w firmie
Teresa Moss
Instrukcja amortyzacyjna
252 str. B5 cena: 78,00 zł symbol RFK211
48 str. B5 cena: 60,00 zł symbol RIK330
Poradnik dla głównych księgowych, właścicieli firm, menedżerów. W przejrzysty sposób, osadzając komentarz w realiach praktyki gospodarczej, szczegółowo omówiono
kontrolę m.in: środków pieniężnych, rozrachunków i rozliczeń, zapasów, aktywów trwałych, zatrudnień i wynagrodzeń, kosztów, przychodów, środków trwałych w budowie, funduszy i kapitałów.
Wersja elektroniczna na CD (MS Word, MS Excel)
50,00 zł + 22% VAT symbol CD958
Konkretna pomoc w stworzeniu procedur postępowania
przy określaniu wartości początkowej majątku trwałego
oraz metod i zasad ich amortyzacji w jednostce: u gotowy
wzorzec zarządzenia u doskonały punkt wyjścia do sporządzenia własnej instrukcji amortyzacyjnej u typowe rozwiązania dla małych i średnich
przedsiębiorstw.
Irena Majsterkiewicz
Regulamin kontroli wewnętrznej
108 str. A5 cena: 75,00 zł symbol KRI600
Irena Majsterkiewicz
Wzorcowa instrukcja obiegu
dokumentów księgowych
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
70,00 zł
zł + 22% VAT symbol CD600
120 str. A5 cena: 56,00 zł symbol KRI998
Praktyczna pomoc w zorganizowaniu kontroli wewnętrznej
w każdej firmie: u regulamin wraz z zarządzeniem wprowadzającym u rodzaje i funkcje kontroli wewnętrznej, zasady i sposoby dokonywania kontroli oraz jej dokumentowanie, uprawnienia i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych.
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
zł + 22% VAT symbol CD998
50,00 zł
Schemat obiegu 145 dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowej:
u określenie osób odpowiedzialnych za wystawienie, podpisanie, zatwierdzenie
dokumentów oraz przeprowadzenie kontroli merytorycznej, rachunkowej i ewidencji
podatkowej u forma publikacji – wzorcowa instrukcja – ułatwi stworzenie właściwego
aktu prawa wewnętrznego.
Irena Majsterkiewicz
Instrukcja kontroli dokumentów
60 str. A5 cena: 54,00 zł symbol KRI168
Gotowa instrukcja zapewni wiarygodność, szybkość i kompletność informacji finansowych w firmie:
u szczegółowy schemat kontroli dokumentów w firmie
u rodzaje i obszary kontroli, cele i zasady
u wzory dokumentów.
opracowanie: Ewa Chrzanowska
Instrukcja kasowa
44 str. A5 cena: 45,00 zł symbol RIK163
Gotowe zarządzenie wewnątrzzakładowe:
u opis procedur związanych z obrotem gotówkowym w firmie,
u zakresy obowiązków i odpowiedzialności pracowników,
u wzory dokumentów kasowych.
FINANSE
Roger W. Mills
Zasady i praktyka
analizy wartoœci strategicznej
Genowefa Kawecka-Siuzdak
Dynamika wartości przedsiębiorstwa
dla udziałowców. Zasady i praktyka
analizy wartości strategicznej
294 str. B5 cena: 68,00 zł symbol PGK035
Prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności
głównych księgowych
Najbardziej znana publikacja profesora rachunkowości i finansów w Henley Management College w Wielkiej Brytanii,
wydana już w wielu krajach, teraz po polsku. Omawia metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców związane ze
zdyskontowanymi przepływami gotówkowymi, które wykorzystywane są do oceny planowanych inwestycji i zarządzania firmą.
186 str. A5 cena: 68,00 zł symbol RIK155
Poradnik polecany głównym księgowym – pomocny w codziennej pracy, zawierający wiedzę na temat ich odpowiedzialności,
uprawnień i obowiązków. Publikacja ułatwia prawidłowe ułożenie relacji między kierownikami jednostek a głównymi księgowymi. Zawiera specyfikację obowiązków, a także uprawnień
wynikających z wymogów prawa, wzory niezbędnych dokumentów (np. umowy
o odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg, powierzone mienie), instrukcji kontrolnych, terminy sporządzania dokumentacji.
dr Paweł Antonowicz
Metody oceny i prognoza kondycji
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw
210 str. B5 cena: 65,00 zł symbol RFK362
Wielowymiarowa ocena standingu ekonomiczno-finansowego
przedsiębiorstw. Opis modeli służących prognozowaniu
wypłacalności przedsiębiorstw. Modele te są wykorzystywane
przez instytucje finansowe, banki, audytorów, analityków
finansowych, księgowych oraz menedżerów podejmujących
decyzje dotyczące polityki finansowej przedsiębiorstwa.
Ewa Chrzanowska, Ewa Eljasiak
Instrukcja gospodarowania składnikami
aktywów trwałych
46 str. A5 cena: 45,00 zł symbol KRI483
Anna Kienzler
Gotowa instrukcja do wykorzystania przez księgowych:
u zasady organizacji gospodarki środkami trwałymi i niskocennymi składnikami majątku długotrwałego użytkowania u zasady
ewidencji, postępowania przy zakupie, montażu i likwidacji
u wzory dokumentów niezbędnych do przyjęcia do używania,
likwidacji i przesunięcia środków trwałych u dwa modele: dla
przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze organizacyjnej oraz dla przedsiębiorstw
mniejszych.
Słownik finansowo-handlowy angielsko-polski
i polsko-angielski
612 str. B5 twarda oprawa cena: 165,00 zł symbol PGK011
Ponad 55 000 profesjonalnych terminów aktualnie stosowanych w dziedzinie finansów, bankowości, księgowości, ubezpieczeń, statystyki, obrotu giełdowego, handlu wewnętrznego
i międzynarodowego, towaroznawstwa, transportu i UE. Najobszerniejszy słownik na polskim rynku wydawniczym.
7
P O D AT K I
Stanisław Zimnoch
Anna Wyrzykowska
Wnioski o interpretacje przepisów podatkowych
i wydanie opinii klasyfikacyjnych GUS
– instruktaż z przykładami
Optymalizacja VAT.
Jak obniżać swoje obciążenia podatkowe
284 str. B5 cena: 75,00 zł symbol RFK132
Prowadzący działalność gospodarczą może zgodnie z prawem
i z korzyścią dla siebie wpływać na zakres i sposób opodatkowania. Przeczytaj tę książkę, aby wiedzieć, jak ustalić własny,
optymalny sposób wywiązania się z obowiązku podatnika.
Merytoryczną wartość wyjaśnień podnosi przywołane orzecznictwo, a rozpoznanie problemu ułatwią schematy i przykłady.
40 str. A5 cena: 65,00 zł symbol PGK387
Jedna trzecia złożonych wniosków pozostaje nierozpatrzona ze względu na braki formalne!
Szczegółowy instruktaż wraz z komentarzem eksperta:
• interpretacja przepisów prawa podatkowego – jak
poprawnie sporządzić wniosek o wydanie interpretacji
indywidualnej • opinie klasyfikacyjne GUS (przy problemach z określeniem symbolu PKWiU). Dołączone przykłady pomogą w sporządzeniu prawidłowych wniosków.
Barbara Pyzel – BDO Numerica
Opodatkowanie instrumentów finansowych
122 str. B5 cena: 85,00 zł symbol RFK302
Anna Wyrzykowska
Kompendium wiedzy o opodatkowaniu instrumentów finansowych – z uwzględnieniem podatków dochodowych, podatku VAT, podatku od czynności cywilnoprawnych – w podziale
na pierwotne oraz pochodne instrumenty finansowe. Najistotniejsze dla zrozumienia złożonej problematyki są przykłady zaczerpnięte z praktyki BDO Polska Sp. z o.o., doskonale ilustrujące poszczególne kwestie w danym podatku.
Leksykon opodatkowania środków trwałych
470 str. B5 wyd. 2007 cena: 120,00 zł symbol PGK228
Dogłębna, precyzyjna analiza opodatkowania środków
trwałych w odniesieniu do podatków dochodowych VAT –
pomoże w rozwiązaniu konkretnych problemów pojawiających
się podczas nabycia, używania czy też zbycia środków trwałych.
Przykłady liczbowe, interpretacje urzędów skarbowych oraz
orzecznictwo sądowe pozwolą na uzyskanie jednoznacznych
odpowiedzi. Komentarz do nowych rozwiązań w podatkach
dochodowych obowiązujących od 1 stycznia 2007 r.
Anna Szafarczyk-Kasicka
Odliczenia i zwroty VAT
224 str. B5 cena: 65,00 zł symbol RFK060
Wszystko, co trzeba wiedzieć o odliczeniach i zwrotach z tytułu
podatku VAT – komentarz poparty przykładami, wzorami deklaracji, z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych
i orzecznictwa sądowego.
dr Adam Mariański, Dariusz Strzelec
Ustawa o podatku od czynności
cywilnoprawnych.
Ustawa o opłacie skarbowej – komentarz
422 str. B5 cena: 115,00 zł symbol PGK326
Od 1 stycznia 2007 r. rewolucyjne zmiany w PCC!
Autorzy na przykładach komentują: nowe zasady obowiązku
podatkowego, nowe zależności pomiędzy VAT a PCC, skutki
likwidacji zwolnień, nową stawkę karną podatku. Omówienie także
nowej ustawy o opłacie skarbowej. Wnikliwa analiza, przykłady,
bogate orzecznictwo – nie pozwolą na pomyłkę. Polecamy księgowym, doradcom
podatkowym, prawnikom i studentom.
Anna Murias
Jak odzyskać VAT zapłacony za granicą.
Wzory i procedura postępowania z uwzględnieniem
specyfiki firm transportowych
232 str. B5 cena: 90,00 zł symbol PGK300
Gdzie i kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Jak prawidłowo
udokumentować sprzedaż usług transportowych i spedycyjnych?
Na co należy zwrócić uwagę przy ubieganiu się o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz przy powrocie z zagranicznej podróży służbowej? Jak odzyskać podatek VAT
zapłacony w UE oraz Norwegii i Szwajcarii? Odpowiedzi, przykłady, kwoty ograniczenia zwrotu, interpretacje urzędów skarbowych, wypełnione wzory wniosków.
Ewa Malec, Dariusz Roszkowski
Ceny transferowe.
Jak prawidłowo dokumentować transakcje,
by zminimalizować ryzyko podatkowe
238 str. B5 wyd. II 2006 cena: 95,00 zł symbol RFK154
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
100,00 zł + 22% VAT symbol CD154
Kamil Łyszkowski, Anita Poniatowska
Jak uniknąć kary w sporze z urzędem,
czyli Kodeks karny skarbowy w praktyce.
Poradnik. Procedura postępowania. Wzory
Sporządź samodzielnie dokumentację podatkową dla transakcji
z podmiotami powiązanymi lub rezydentami tzw. rajów podatkowych u prezentacja modelowej dokumentacji dla poszczególnych transakcji ze
wskazaniem obszarów ryzyka podatkowego oraz sposobów jego minimalizacji
u wskazówki dotyczące przygotowania wniosku o zawarcie porozumienia z Ministrem
Finansów w sprawie cen transakcyjnych.
286 str. B5 cena: 100,00 zł symbol PGK157
Nie płać, jeśli nie musisz! Autorzy – pracownicy aparatu
skarbowego – konkretnie i na wzorach instruują, jak postępować,
by uniknąć kary. Analiza najczęściej wykorzystywanych w praktyce artykułów ustawy i instytucji prawa karnego skarbowego,
takich jak np. czynny żal czy postępowanie mandatowe, pozwoli podjąć odpowiednie
kroki, gdy nadejdzie wezwanie z urzędu skarbowego.
opracowanie: Renata Mroczkowska, Ewa Góra, Rafał Szulc
INTRASTAT z zawartością CN
w wersji polskiej i angielskiej (program na CD)
cena: 280,00 zł + 22% VAT symbol CD883
Uwaga: Od 1 kwietnia 2007 r.
nowe zasady wypełniania deklaracji.
Książka kontroli przedsiębiorcy
Prosty, zautomatyzowany program, który umożliwia wypełnianie deklaracji, ich wydruk, a także wysyłanie
komunikatów XML do Krajowego Systemu Informatycznego. Przygotuj bezbłędną deklarację, korzystając z prostego programu z najnowszą nomenklaturą CN. Program zawiera Nomenklaturę Scaloną (CN) obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.
32 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol KPG947
Bądź dobrze przygotowany! Zgodnie z art. 81 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej każdy organ kontroli (np.
podatkowej, PIP), który podejmie działania kontrolne w firmie, musi dokonać wpisu do
książki kontroli, a przedsiębiorca jest zobowiązany do jej posiadania.
8
KADRY – WYNAGRODZENIA – CZAS PRACY
Redakcja prof. dr hab. Barbara Wagner
Akta osobowe
Kodeks pracy 2007 – komentarz
106 str. A4 cena: 55,00 zł + 22% VAT symbol BKA009
Stan prawny: 1 stycznia 2007 r.
Gotowa teczka z wydzielonymi częściami A, B, C zawiera
zestaw wzorcowych, najnowszych druków, oświadczeń, nowych kwestionariuszy osobowych, umów i innych dokumentów do natychmiastowego wykorzystania.
968 str. B5 twarda oprawa
cena: 165,00 zł symbol PPK317
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
130,00 zł + 22% VAT symbol CD809
Niezbędne źródło wiedzy dla kadrowców!
Marek Rotkiewicz
Z komentarzem bezbłędnie: u wyliczysz czas pracy pracowników u udzielisz urlopu
wypoczynkowego i macierzyńskiego u przygotujesz i poprawisz dokumentację
pracowniczą u wypłacisz wynagrodzenie. Przykłady, bogate orzecznictwo oraz
stanowisko doktryny, a także odwołania do rozporządzeń wykonawczych
i ustaw okołokodeksowych. Wkładka aktualizacyjna na dzień 1 lipca 2007 r.
Zatrudnianie na czas określony
– komentarz, przykłady, wzory
114 str. B5 cena: 60,00 zł symbol PPK186
Szczegółowe omówienie problematyki umów okresowych:
u zawieranie oraz rozwiązywanie umów u zasady udzielania
urlopów wypoczynkowych u prawa i obowiązki pracowników
u odprawy i odszkodowania. Zbiór praktycznych informacji
(w oparciu o obowiązujące przepisy i orzecznictwo) i przykładów
z bogatej praktyki autora ułatwiających efektywne planowanie
zatrudnienia przez pracodawcę.
Renata Mroczkowska
Kodeks pracy. Najnowszy stan prawny.
Praktyczne omówienie telepracy
oraz zasad pracy w święta. Skorowidz
176 str. B5 cena: 74,00 zł symbol PPK412
Aktualne – codzienne narzędzie pracy kadrowego w dogodnej formie. Znajomość aktualnego stanu prawnego jest
niezbędna do sprawnego i zgodnego z prawem prowadzenia
kadr. Aktualny tekst ustawy Kodeks pracy (stan prawny na
dzień 26 października 2007 r.), z praktycznym omówieniem
ostatnich zmian, a mianowicie telepracy (sposób na obniżenie
kosztów pracy) oraz zasad pracy w święta (m.in. najnowsze stanowiska interpretacyjne Ministerstwa Pracy i PIP). Dołączony skorowidz ułatwi odszukiwanie właściwego przepisu, a duża czcionka opracowania sprzyja bieżącej pracy.
Marek Rotkiewicz
Zatrudnianie w niepełnym wymiarze
– komentarz, przykłady, wzory
88 str. B5 cena: 65,00 zł symbol PPK192
Odpowiedzi na wątpliwości i problemy przy zatrudnianiu
w niepełnym wymiarze: jakie są obowiązki pracodawcy (zakaz dyskryminacji, informowanie o możliwości zatrudnienia
w pełnym wymiarze), jak regulują te zagadnienia unijne przepisy, jak można kształtować rozkład czasu pracy niepełnoetatowców, jakie są zasady pracy w godzinach nadliczbowych
i udzielania urlopów.
Piotr Ciborski
Czas pracy kierowców 2007
Nowe unijne i krajowe regulacje
Ryszard Sadlik
Rozwiązywanie umów o pracę
– instruktaż, wzory, przykłady
204 str. B5 wyd. 2007 cena: 65,00 zł symbol PPK320
Komentarz do najnowszych zmian (przerwy, kierowcy
komunikacji miejskiej), a także: systemy czasu pracy, normy
dotyczące okresów prowadzenia pojazdów, przerw i gwarantowanych okresów odpoczynku, zasady rozliczania czasu
pracy, obowiązki pracodawców. Przykłady harmonogramów,
rozliczania i ewidencji czasu pracy na 2007 rok.
132 str. B5 cena: 82,00 zł symbol PPK405
Jak skutecznie i prawidłowo rozwiązać umowę, by nie spotkać się z pracownikiem w sądzie? Kompleksowe, wielce przydatne wyjaśnienie zasad i form rozwiązywania umów o pracę:
kiedy i jak napisać wypowiedzenie, warunki rozwiązania umowy
bez wypowiedzenia, jak rozstać się za porozumieniem itp. Bogate przykłady z praktyki autora – sędziego orzekającego m.in.
w sprawach z zakresu prawa pracy. Cenne dla kadrowych – wzory pism z objaśnieniami oraz regulamin rozwiązywania umów. Pozycja niezbędna w każdej firmie!
Piotr Ciborski
Wzorcowe informacje o czasie pracy dla kierowców
wykonujących przewozy drogowe samochodami
przeznaczonymi do przewozu:
Danuta Klucz
• rzeczy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony • rzeczy
o masie całkowitej do 3,5 tony • osób – ponad 9, łącznie
z kierowcą • osób – do 9, łącznie z kierowcą • pasażerów
w komunikacji miejskiej i podmiejskiej
60 str. A5 wyd. 2007 cena: 60,00 zł symbol PPK367
Wypowiadanie umowy o pracę
– przewodnik dla pracodawcy
116 str. B5 cena: 65,00 zł symbol KPG976
Chcę napisać wypowiedzenie – i co dalej? Praktyczna
procedura dokonywania wypowiedzenia: jak je napisać, by
sprostać wymogom formalnym i nie narazić się na spotkanie
z pracownikiem w sądzie (sposób sformułowania przyczyny
wypowiedzenia – bogate orzecznictwo, ograniczenia w wypowiadaniu umów – oraz konsekwencje, jakie może ponieść
pracodawca w razie nieuzasadnionych decyzji o zwolnieniu). Liczne przykłady oraz
wzory pism i pozwów.
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
60,00 zł + 22% VAT symbol CD945
Pięć wzorcowych informacji dla kierowców ciężarówek, autobusów, małych samochodów ciężarowych (furgonetek), samochodów osobowych, autobusów komunikacji
miejskiej i podmiejskiej. Opracowanie uwzględnia zmiany w przepisach o czasie pracy
kierowców wprowadzone ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Piotr Ciborski
Rada pracowników w firmie
– dokumentacja wewnętrzna z komentarzem
Piotr Ciborski
Regulamin pracy z komentarzem
80 str. A5 cena: 60,00 zł symbol PPK199
90 str. A5 wyd. IV 2007 cena: 60,00 zł symbol PPK333
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
60,00
60,00 zł
zł + 22% VAT symbol CD199
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
60,00 zł + 22% VAT symbol CD832
U pracodawców zatrudniających więcej niż 100 osób muszą
działać rady pracowników: u wzory 19 dokumentów (regulaminów, zawiadomień, pism niezbędnych w procesie wyłaniania
rady pracowników) u komentarz do każdego artykułu ustawy o informowaniu
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550)
u sposoby postępowania i konkretne rozwiązania.
Wypełnij obowiązek i wprowadź Regulamin najlepiej zabezpieczający Twoje prawa! Określ prawa i obowiązki Twoich pracowników, ustal zasady ich odpowiedzialności, udzielania urlopów, wprowadzania kar porządkowych, korzystania z telefonów
służbowych i Internetu, zasady kontroli wewnętrznej i wiele innych.
9
KADRY – WYNAGRODZENIA – CZAS PRACY
Robert Jakrzewski
PRACA – ZARZĄDZANIE I REKRUTACJA
Jak rekrutować pracowników przez Internet
62 str. A5 cena: 50,00 zł symbol PPK214
dr Marek Suchar
Zarządzanie personelem w praktyce.
Poradnik dla menedżerów
z zestawem narzędzi
138 str. B5 wyd. 2007 cena: 65,00 zł symbol PPK335
Czy chcesz lepiej rozwiązywać konflikty, skuteczniej
motywować ludzi do pracy, obiektywnie oceniać pracowników – czyli czy chcesz być dobrym kierownikiem zespołu?
Poradnik skutecznie Ci w tym pomoże. Książka przeznaczona jest dla menedżerów różnych szczebli. Autor
w syntetycznej formie przekazuje wiedzę niezbędną każdemu kierownikowi, uzupełniając ją zbiorem rozmaitych narzędzi do stosowania
w codziennej praktyce menedżerskiej.
Poradnik niezbędny dla menedżerów poszukujących pracowników online – jakie są metody rekrutacji przez Internet, gdzie zamieścić ogłoszenie, jakie informacje powinny się tam znaleźć,
jak trafić bezpośrednio do grupy docelowej kandydatów, jak
uniknąć błędów w internetowych ofertach pracy, w jaki sposób
poszukuje się online pracowników na świecie?
PRACA – ORGANIZACJA
dr Zbigniew Kreft, dr Jolanta Zasadzka
Projektowanie opisów pracy.
Wzorcowe zakresy czynności stanowisk pracy
– od małej firmy po struktury holdingowe
464 str. A4 cena: 140,00 zł symbol KPP203
Jacek Jędrzejczak, dr Marek Suchar – redakcja serii
Oceny okresowe – zarządzanie przez ocenianie
110 str. B5 twarda oprawa cena: 60,00 zł symbol KPP359
Bez sprawnie funkcjonującego systemu oceny trudno
efektywnie motywować pracowników, kierować ich rozwojem, ustalać cele i kontrolować ich realizację. W książce
omówiono zasady tworzenia i funkcjonowania systemu
okresowych ocen pracowników (SOOP), praktyczne metody
ocen z techniką przeprowadzania rozmowy oceniającej. Każdy
z etapów: projektowania, wdrażania systemu i administrowania
systemem ocen okresowych zilustrowano przykładami konkretnych rozwiązań.
Przejrzysty układ tekstu, liczne tabele i zestawienia ułatwiają korzystanie z poradnika.
Program komputerowy na CD oprac. Rafał Szulc
350,00 zł + 22% VAT symbol CD416
Kilkaset wzorcowych zakresów czynności, wymagań
kwalifikacyjnych i cech osobowych z praktycznymi uwagami
dotyczącymi samodzielnego projektowania. Program umożliwi projektowanie
struktury personalnej firmy wraz ze zdefiniowaniem zakresów czynności dla
poszczególnych stanowisk pracy. Ułatwieniem jest ciągły dostęp do wzorcowej
struktury dużej firmy, skąd użytkownik programu może przenosić poszczególne
stanowiska dla tworzonego projektu.
Joanna Ryba
Praktyczne zasady sporządzania
korespondencji i innych prac biurowych
Jacek Jędrzejczak, dr Marek Suchar – redakcja serii
Budowa i zarządzanie systemami wynagrodzeń
86 str. B5 twarda oprawa cena: 55,00 zł symbol KPP349
Kilkadziesiąt procedur, narzędzi, systemów i metod do budowy
efektywnego systemu wynagradzania pracowników; sposoby
ustalania struktury wynagradzania, wartościowanie pracy, ustalanie kompetencji, budowanie taryfikatorów i siatek płac,
wynagrodzenia zmienne, pakietowe, system kafeteryjny, motywatory długoterminowe.
Robert Świerzyński, dr Marek Suchar – redakcja serii
312 str. A4 wyd. II cena: 46,00 zł symbol OBK052
u Omówienie reguł stosowanych przy formułowaniu tekstów
biurowych z uwzględnieniem standardów i wymogów korespondencji międzynarodowej (normy amerykańskie, angielskie,
niemieckie, francuskie) u Wzory kilkuset najczęściej spotykanych dokumentów oraz szablony pism.
prof. Stanisław Kaczmarczyk, dr Ryszard Pałgan
Marketing w przedsiębiorstwie
Ujęcie zarządcze i systemowe z przykładami
376 str. B5 cena: 74,00 zł symbol ZMK026
Rozmowa kwalifikacyjna
– jak wybrać najlepszych kandydatów
Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów pragnących
poznać sposoby zarządzania nowoczesnym przedsię biorstwem, jak i dla kadry zarządzającej oraz specjalistów od
marketingu, którzy znajdą w niej wiele praktycznych koncepcji,
przykładów i rozwiązań problemów. Autorzy publikacji wyjaśniają podstawy marketingu w małych i dużych przedsiębiorstwach, podkreślają
i omawiają jego funkcję zarządczą, zamieszczają wiele praktycznych przykładów,
z których większość dotyczy polskiej praktyki.
70 str. B5 twarda oprawa cena: 52,00 zł symbol KPP341
Prosta i oryginalna metoda oceny kandydatów opracowana
na podstawie doświadczeń zespołu konsultantów IPK: przykładowy scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej, lista pytań, ankieta umożliwiająca opracowanie profilu idealnego kandydata –
czyli nieoceniona pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji personalnych.
prof. Ryszard Rutka
Jak tworzyć
dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa
dr Marek Suchar
Rekrutacja kandydatów metodą IPK.
Zestaw kwestionariuszy i formularzy
• zasady tworzenia, praktyczne wskazówki zastosowań,
wzory dokumentacji
238 str. B5 cena: 70,00 zł symbol KRI586
112 str. B5 cena: 63,00 zł symbol KPP986
Praktyczne wskazówki dla osób zajmujących się rekrutacją,
gotowe narzędzia rekrutacyjne ułatwiające skuteczne prowadzenie rekrutacji (kwestionariusze, tabele przeliczeniowe,
profesjogram, profilogram, psychogram), opracowane w IPK
– jednej z najstarszych polskich firm rekrutacyjnych.
Książka ułatwi tworzenie dokumentacji organizacyjnej instytucji,
szczególnie tych, które funkcjonują jako podmioty gospodarcze.
W opracowaniu scharakteryzowano m.in. uwarunkowania
procesu formalizacji, strukturę organizacyjną jako odzwierciedlenie podstawowych
cech przedsiębiorstwa, dokumentację organizacji formalnej, opisy stanowisk pracy.
10
PRAWO W FIRMIE
dokumenty – instrukcje – regulaminy – komentarze
Wojciech Orżewski
SPÓŁKA – WZORCOWO ZARZĄDZANA
Odpowiedzialność wspólników i członków
organów spółek osobowych i kapitałowych,
czyli jak bezpiecznie zarządzać spółką
Bogusław Nowakowski, Renata Mroczkowska
Spółka z o.o. – dokumentacja wewnętrzna
z komentarzem. 167 wzorów uchwał, umów
pozwów, wniosków, ogłoszeń i innych pism
224 str. B5 cena: 85,00 zł symbol PGK223
Jak prowadzić interesy, by nie popaść w kłopoty?
Praktyczna, wielopłaszczyznowa analiza odpowiedzialności na
gruncie k.s.h., ale i z tytułu podatków, za prowadzenie ksiąg,
z prawa upadłościowego i naprawczego, dotycząca odpowiedzialności karnej, podmiotów zbiorowych, z prawa autorskiego i własności przemysłowej, za czyny nieuczciwej konkurencji, za naruszenie danych osobowych,
a ostatecznie za naruszenie praw pracowniczych. Uwagi poparte orzecznictwem i dużym doświadczeniem autora pozwolą na uniknięcie konsekwencji, które mogą być
bardzo dotkliwe.
424 str. B5 cena: 110,00 zł symbol PGK197
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
90,00
90,00 zzłł + 22% VAT symbol CD197
Książkę poleca
Jak zgodnie z prawem formułować dokumenty wewnętrzne? Kto i jak powinien
podpisywać uchwały i inne pisma? Które dokumenty wymagają rejestracji?
Unikatowy zbiór dokumentów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem spółki:
od utworzenia spółki i ustanowienia władz, przez m.in. dopłaty, rozporządzanie
udziałem, wyłączenie wspólnika, podział zysku, aż do zmian w umowie, rozwiązania
spółki lub jej przekształcenia. Publikacja niezbędna w każdej spółce z o.o.
red. Zbigniew Koźma, Mirosław Ożóg
Kodeks Spółek Handlowych – komentarz
1104 str. B5 twarda oprawa
cena: 200,00 zł symbol KPG985
redakcja adw. Michał Tomczak
– Tomczak & Partnerzy – Spółka Adwokacka
Profesjonalny, opracowany przez sędziów Komentarz, przeznaczony przede wszystkim dla osób na co dzień stosujących k.s.h. w działalności spółki, które chcą wiedzieć m.in.:
u jak prawidłowo zwołać zgromadzenie wspólników u co to
znaczy, że uchwała jest nieważna u na jakich zasadach odpowiadają członkowie zarządu u jak wyłączyć wspólnika ze spółki
u czy plan połączenia musi zawsze zostać zbadany przez biegłego u na czym
polegają czynności konwokacyjne. Konkretne wyjaśnienia, praktyczne wskazówki.
Spółka z o.o. – instrukcja obsługi
296 str. B5 cena: 80,00 zł symbol PGK378
Krok po kroku – jak obsługiwać istniejącą i dopiero zarejestrowaną spółkę z o.o. Jakie są prawa i obowiązki wspólników,
zasady występowania spółki w obrocie, kompetencje zarządu,
organów nadzorczych i zgromadzenia wspólników, a także zasady zmiany umowy spółki, jej rozwiązania i likwidacji, przekształceń podmiotowych oraz odpowiedzialności cywilnej i karnej.
Trafny komentarz, przykłady dokumentów, wniosków do KRS, uchwał, regulaminów.
Lekki język pozwala zrozumieć nawet bardziej skomplikowane konstrukcje kodeksowe.
Rafał Golat
Bezpieczne zawieranie umów.
Poradnik przedsiębiorcy
Księga udziałów
158 str. B5 cena: 73,00 zł symbol PGK062
16 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol KPG980
Uniwersalny poradnik na temat zawierania umów: u jaką umowę zawrzeć (właściwy rodzaj i forma) u jak ją interpretować
u jak korzystnie ukształtować prawa i obowiązki stron u jak
zabezpieczyć jej wykonanie u jak wprowadzić ewentualne zmiany u kiedy umowa wygasa?
Modelowe wzory, czytelny układ, schematy, tabele,
praktyczne „kruczki prawne”.
Księga akcyjna
16 str. A4 cena: 30,00 zł + 22% VAT symbol KPG981
Gotowe narzędzie do wykorzystania!
Jesteś członkiem zarządu w spółce z o.o. albo SA?
Wiesz, że prowadzenie księgi udziałów albo księgi akcyjnej to
twój obowiązek?
Nieprowadzenie księgi grozi karą grzywny do 20 000 zł.
Renata Mroczkowska, Rafał Mroczkowski
Kto, kiedy i jak powinien podpisać dokumenty
– zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym.
Instrukcja. Wyciąg z przepisów
Bogusław Nowakowski
Regulaminy i regulacje wewnętrzne w spółce z o.o.
348 str. B5 cena: 85,00 zł symbol PGK087
104 str. B5 cena: 56,00 zł symbol KPG828
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
70,00 zł + 22% VAT symbol CD087
Kto i jak ma podpisać dokument, by był ważny? Podpowiadamy: u jak zabezpieczyć ważność transakcji (wzory poprawnie udzielanych pełnomocnictw i prokury) u jak wprowadzić
skuteczne wewnętrzne procedury sporządzania i kontroli dokumentów (instrukcja). Dla działów finansowo-księgowych, sprzedaży i marketingu.
Jak skonstruować odpowiednią umowę spółki – propozycje
wzorcowych zapisów, by najlepiej zabezpieczyć potrzeby
wspólników oraz zapewnić sprawne funkcjonowanie spółki.
Kilkadziesiąt przykładów z różnymi wariantami postanowień
w kwestiach, w których kodeks pozostawia pewną swobodę
działania. Wzory regulaminów, umów i dokumentów to doskonała pomoc w uporządkowaniu dokumentów oraz efektywniejsza praca organów spółki.
Iwona Kienzler
Wzory pism, umów i innych dokumentów
w języku polskim, angielskim i niemieckim
Szymon Ciarkowski
Spółka jawna – powstanie, zarządzanie,
przekształcanie. Komentarz, przykłady, wzory
566 str. B5 twarda oprawa cena: 115,00 zł symbol PGK005
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
100,00
100,
00 zł
zł + 22% VAT symbol CD005
554 str. B5 twarda oprawa cena: 130,00 zł symbol PGK321
Skorzystaj z tej najprostszej spółki handlowej i zadbaj
o swoje interesy! Bardzo precyzyjny opis tej formy prawnej, od
powstania spółki do jej rozwiązania lub likwidacji bądź też
transformacji. Liczne praktyczne przykłady z dokładną analizą
skutków prawnych i podatkowych określonych działań.
Instruktaż rejestracji i zarządzania spółką. Bogate orzecznictwo
oraz interpretacje MF. Praktyczne wzory. Niezwykle cenna pozycja dla zainteresowanych tym rodzajem spółki oraz aktualnych wspólników.
Obszerny wybór wzorów pism związanych z prowadzeniem
interesów: m.in. umowy handlowe, dokumenty kadrowe, zwroty
grzecznościowe, słowniczki wyrażeń i skrótów.
11
PRAWO W FIRMIE
dokumenty – instrukcje – regulaminy – komentarze
SPRAWDZONE SPOSOBY NA SKUTECZNĄ EGZEKUCJĘ
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI
Artur Lesiak, Magdalena Hyla
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne.
Instruktaż skutecznej egzekucji wierzytelności
w obrocie gospodarczym
ZABEZPIECZ SWOJE TRANSAKCJE
Tomczak & Partnerzy – Spółka Adwokacka
Michał Stanis, Marcin Jaworski, Marcin Danilewicz
216 str. B5 cena: 90,00 zł symbol PGK200
Zabezpieczanie wierzytelności
w obrocie gospodarczym – instrukcja obsługi
Wygrana sprawa to jeszcze nie odzyskane pieniądze!
Jak zabezpieczyć roszczenie jeszcze przed złożeniem pozwu?
Jak współdziałać z komornikiem, jak złożyć skargę na jego
czynności? Jakie informacje zebrać o dłużniku? Przystępny
i pełen praktycznych wskazówek instruktaż, przygotowujący do aktywnej
współpracy z komornikiem i egzekucji swoich wierzytelności.
252 str. B5 cena: 90,00 zł symbol PGK175
u Jak zabezpieczyć swoje interesy? u Jak wybrać rodzaj zabezpieczenia? u Jak ocenić wiarygodność kontrahenta?
Lekki, zrozumiały język, praktyczne wskazówki, wzory
umów, pism, pozwów.
UPAD Ł O ŚĆ I UK Ł AD
dla wierzyciela i dłużnika
Rafał Mroczkowski
Książeczka wekslowa
A5 cena: 50,00 zł + 22% VAT symbol PGK324
Tomasz Hutor
Miej pewność, że Twój weksel jest prawidłowy:
30 nowych blankietów wekslowych z instrukcją ich wypełniania (15 weksli zawiera również deklarację wekslową).
Uwaga: od 1 stycznia 2007 r. nie obowiązują dotychczasowe
blankiety!
Nowe Prawo upadłościowe i naprawcze.
Poradnik praktyczny dla wierzycieli
z wzorami pism procesowych
dla wierzycieli
220 str. B5 cena: 68,00 zł symbol KPG767
Wierzycielu, dość już straciłeś! Skorzystaj z uprawnień
przyznanych przez ustawę! Przedstawione krok po kroku
poszczególne etapy postępowania – od wniesienia wniosku
o ogłoszenie upadłości aż po realizację uprawnień wierzycieli
w przypadku zawarcia układu lub przeprowadzenia
postępowania obejmującego likwidację majątku upadłego. Wzory pism
procesowych, wniosków, zażaleń pozwalające przedsiębiorcy samodzielnie
uczestniczyć w otwartym postępowaniu upadłościowym lub naprawczym dłużnika.
Rafał Mroczkowski, Renata Mroczkowska
Weksel in blanco w praktyce gospodarczej
184 str. B5 cena: 80,00 zł symbol PGK162
Upraszcza i przyśpiesza transakcje. Jest wygodnym i tanim
sposobem zabezpieczania umów w obrocie gospodarczym.
Jak go prawidłowo wypełnić, by nie zrobić błędu? Niemal setka
wariantów, klarowny opis działania i bogate orzecznictwo.
Tomasz Hutor
Nowe Prawo upadłościowe i naprawcze.
Poradnik praktyczny dla dłużników
z wzorami pism procesowych
Renata Mroczkowska, Rafał Mroczkowski
Weksel w praktyce – od wystawienia
do egzekucji, wzory z komentarzem
266 str. B5 cena: 70,00 zł symbol KPG891
Grozi ci niewypłacalność? Za niezgłoszenie lub spóźnione
zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości sąd może orzec
zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nawet na 10 lat!
Przewodnik: od wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości aż
po zakończenie postępowania upadłościowego. Praktyczne
podpowiedzi i przykłady oraz wzory najważniejszych pism.
280 str. B5 cena: 65,00 zł symbol PGK158
Ponad 300 wzorów, w których przewidziane zostały najczęstsze pułapki: różne rodzaje weksli (przykłady poprawnego i niewłaściwego wypełnienia), deklaracje, pisma procesowe i inne
dokumenty niezbędne do skutecznego zawierania umów.
OBSŁUGA KLIENTA – polskiego i nie tylko
WINDYKACJĄ ZAJMIJ SIĘ SAM
Rafał Mroczkowski
dr Emilia Wieczorek
Windykacja wierzytelności krok po kroku
– komentarz, wzory, instrukcja
Sprzedaż konsumencka
– komentarz do ustawy
78 str. B5 cena: 55,00 zł symbol KPG864
90 str. B5 cena: 50,00 zł symbol KPG991
Jak zdyscyplinować kontrahenta, by sprzedaż zakończyła
się zapłatą, a nie w sądzie?
Dokumenty postępowania windykacyjnego, monity, wypróbowane sposoby działań (na przykładach). Dzięki instrukcji windykacyjnej uregulujesz ten problem bez udziału specjalistycznych firm windykacyjnych i kancelarii prawnych.
O co chodzi w „konstytucji konsumenta”? Nieostrość sformułowań, takich jak np. „w odpowiednim czasie” czy „według
rozsądnej oceny”, sprawia, że konsument i sprzedawca nie wiedzą, jak się zachować. Poznaj nowy tryb reklamacyjny. Podpowiedzi autorki pozwolą uniknąć problemów wynikających
z nieścisłości w ustawie.
Barbara Jasinkiewicz, Ewelina Jokiel, Zbigniew Koźma,
Artur Lesiak, Mirosław Ożóg
dr Emilia Wieczorek
14
Zasady europejskiego prawa umów
Windykacja wierzytelności
w obrocie gospodarczym
208 str. B5 cena: 62,00 zł symbol PGK088
656 str. B5 cena: 150,00 zł symbol PGK078
Jak zawrzeć bezpieczną umowę z zagranicznym kontrahentem, nie znając jego prawa krajowego? Jak zabezpieczyć
taką umowę? Co robić w przypadku rozbieżności językowych,
jak i kiedy od takiej umowy możemy odstąpić, czy umowa musi
być zawsze zawarta na piśmie?
Jak zabezpieczyć, dochodzić i egzekwować należności wynikające z zawartych, a niewykonanych lub nienależycie wykonanych umów? Wykorzystaj wiedzę ekspertów i skorzystaj z podpowiedzi i instrukcji gdańskich sędziów. Liczne wzory pism
procesowych i umów, bogate orzecznictwo SN. Praktyczny komentarz do nowego
sądownictwa polubownego oraz kosztów sądowych w sprawach cywilnych.
12
PRAWO W FIRMIE
Iwona Kienzler
Rafał Golat
Słownik Unii Europejskiej.
Angielsko-polski i polsko-angielski
Programy komputerowe w prawie cywilnym
i podatkowym – zagadnienia praktyczne
246 str. B5 cena: 70,00 zł symbol PGK096
228 str. B5 twarda oprawa
cena: 65,00 zł symbol PGK004
u Jaki jest status programów komputerowych w aspekcie prawa
Nie przechodź obojętnie obok 12 000 haseł: dokumentacja handlowa, umowy, korespondencja, informacje związane
z prowadzeniem działalności handlowej na terenie UE. Nazwy
i skróty instytucji, programów unijnych, słownictwo stosowane
we wnioskach i dopłatach z funduszy unijnych.
Iwona Kienzler
Rozmówki w interesach w języku angielskim
z tłumaczeniami
cywilnego, w tym autorskiego, oraz prawa podatkowego? u Do
kogo należą prawa autorskie do programu stworzonego przez
pracownika? u Jak legalnie wprowadzić program do Internetu?
u Jak prawidłowo sporządzić umowę przenoszącą prawa do
programu lub udzielić licencji? u Czy programy komputerowe
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w aspekcie uzyskiwanych dzięki
nim dochodów? u Czy programy komputerowe podlegają amortyzacji i VAT?
Przykładowe stany faktyczne, odpowiedzi, wzory umów i pism procesowych.
Rafał Golat
90 str. 11 x 17 cm cena: 26,00 zł symbol PGK029
Umowy dotyczące reklamy i promocji firmy.
Zasady tworzenia. Rozliczenia podatkowe. Wzory
Najczęściej używane zwroty i wyrażenia, umieszczone w różnych kontekstach. Materiał podzielono tematycznie, a każdy rozdział poprzedzono praktycznymi radami na temat zachowania
podczas kontaktów z zagranicznymi partnerami. Przejrzysty
układ sprawia, że łatwo można odnaleźć interesujące zagadnienie.
160 str. B5 cena: 65,00 zł symbol PGK160
Formy promocji u slogan reklamowy u umowy u oferty a reklamy u sponsoring u realizacja kampanii reklamowej.
Rady praktyka – zwłaszcza w zakresie rozliczeń finansowych
reklamy (promocji) – autor uwzględnia kwestie podatkowe.
KNOW-HOW
PRAWO AUTORSKIE, REKLAMA
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Rafał Golat
Przemysław Kral
Know-how. Status prawny i podatkowy
Wzorcowa dokumentacja ochrony
danych osobowych z komentarzem
156 str. B5 cena: 80,00 zł symbol PGK341
110 str. B5 cena: 67,00 zł symbol PGK348
Pierwsze na rynku tak kompleksowe omówienie prawno-podatkowego kontekstu know-how: czy każda tajemnica to już
know-how, kto ma prawo do dysponowania know-how, jak
zadbać o poufność know-how, know-how jako przedmiot aportu
do spółek, amortyzacja know-how a formuła leasingu
podatkowego – to tylko niektóre z problemów, które są w poradniku szczegółowo wyjaśnione. Przykłady umów, zestawienie orzeczeń sądowych,
wybór literatury przedmiotu.
Wojciech Orżewski
Znak towarowy.
Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
70,00 zł + 22% VAT symbol CD348
Nawet mała firma musi w pewnych przypadkach prowadzić
złożoną dokumentację oraz wdrożyć skomplikowane zabezpieczenia danych osobowych, które przetwarza. Kompleksowy
zestaw firmowych dokumentów niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu
podmiotów gospodarczych mających styczność z danymi osobowymi. Przykładowe
egzemplarze dokumentów, jak i gotowe do wykorzystania gotowe druki zostały
opatrzone niezbędnym i zwięzłym komentarzem ułatwiającym należyte opracowanie
firmowej dokumentacji. Wersja elektroniczna zawiera dodatkowe wzory.
Przemysław Kral
184 str. B5 cena: 70,00 zł symbol PGK055
Jak zgłosić, wyróżnić i zabezpieczyć przed konkurencją
wypracowany przez firmę towar lub usługę? Jak wypromować własną „markę”? Instruktaż pozwoli na samodzielną
rejestrację i ochronę znaku. Oprócz praktycznych porad zawiera wzory pism i umów związanych z postępowaniem przed
Urzędem Patentowym oraz z obrotem prawem ochronnym udzielonym na znak
towarowy, a także orzecznictwo polskie oraz unijne.
Mariusz Kondrat, Hanna Dreszer-Lichańska
Własność przemysłowa w Unii Europejskiej.
Znaki towarowe. Patenty. SPC.
Wzory przemysłowe. Oznaczenia geograficzne
Dane osobowe w firmie
– instrukcja przetwarzania
258 str. B5 cena: 66,00 zł symbol PGK124
Wszystko, co należy wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych w małej i dużej firmie: u dane osobowe, biometryczne, sensytywne u obowiązkowa dokumentacja, jaką musi
prowadzić administrator danych osobowych u prawidłowo
wypełnione zgłoszenie zbioru danych do rejestracji GIODO
u kontrola GIODO, grożące sankcje u przetwarzanie danych
osobowych pracownika. Ponadto odpowiedzi na pytania, których nie można znaleźć
w ustawie: czy nazwa firmy zawierająca nazwisko podlega regulacji ustawy, czy
e-mail jest daną osobową, czy pracownik może odmówić noszenia plakietki z imieniem i nazwiskiem – i wiele innych.
Adam Gałach
330 str. B5 cena: 90,00 zł symbol KPG807
Instrukcja ochrony danych osobowych
w systemie informatycznym
Chroń swoje prawa również w UE. Praktyczne i klarowne
omówienie wspólnotowych znaków towarowych, wzorów przemysłowych oraz patentów europejskich, a także nieznanych
dotąd prawu polskiemu SPC, czyli dodatkowych praw ochronnych na produkty lecznicze i środki ochrony roślin. Szczegółowe opisy procedur, ich
koszty oraz liczne przykłady będą pomocne przy podjęciu decyzji o skorzystaniu
z unijnych praw wyłącznych.
122 str. B5 cena: 63,00 zł symbol KRI892
Przykładowa instrukcja zabezpieczenia danych osobowych
przetwarzanych w systemie informatycznym (aktualne wymogi
prawa) u Zalecenia o charakterze uniwersalnym mogące stać
się podstawą do opracowania wytycznych dla ochrony danych
osobowych w każdym przedsiębiorstwie.
u
13
PRAWO W FIRMIE
Piotr Thiem
Instrukcja postępowania z materiałami
niejawnymi z komentarzem
BEZPIECZEŃSTWO
SYSTEMU INFORMATYCZNEGO
80 str. A5 cena: 58,00 zł symbol RIK146
Poradnik stanowi istotną pomoc przy opracowywaniu instrukcji
przez różne jednostki organizacyjne: u klasyfikowanie informacji, klauzule tajności u kancelarie tajne u ewidencja, dekretowanie, udostępnianie, niszczenie dokumentów niejawnych
u archiwizacja akt, postępowanie w przypadku likwidacji u bezpieczeństwo teleinformatyczne, przesyłanie i przewożenie
materiałów.
Adam Gałach
Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem
systemu informatycznego
174 str. A5 cena: 70,00 zł symbol KRI750
Zarządzanie bezpieczeństwem
systemu informatycznego
Piotr Thiem
Instrukcja kancelaryjna z komentarzem
– uniwersalna lista kontrolna
96 str. A5 cena: 58,00 zł symbol KRI694
146 str. A5 cena: 65,00 zł symbol KRI979
Wzorcowa instrukcja zapewni bezpieczne przetwarzanie danych w systemie informatycznym firmy:
u szczegółowy opis zasad zarządzania bezpieczeństwem przetwarzania informacji (od analizy ryzyka,
przez reguły dostępu, zarządzanie uprawnieniami
użytkowników, wymianę informacji w systemie, ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem, po monitorowanie działania systemu
i zarządzanie oprogramowaniem) u uniwersalna lista kontrolna (w formie pytań)
pozwalająca ocenić procesy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji.
Posiadanie instrukcji jest obowiązkiem wszystkich państwowych jednostek organizacyjnych (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
Regulacje: tryb postępowania z aktami (dokumentami) jawnymi
– propozycje różnych zapisów (zależnie od wyboru systemu
kancelaryjnego) – z praktycznym komentarzem i wyjaśnieniami.
TRANSPORT W FIRMIE
ARCHIWUM, MATERIA Ł Y NIEJAWNE
prof. Władysław Górski, dr Krzysztof Wesołowski
Komentarz do przepisów
o umowie przewozu i spedycji.
Kodeks cywilny – Prawo przewozowe – CMR
Małgorzata Michalska
Poradnik archiwizacji dokumentacji
88 str. A5 cena: 65,00 zł symbol KRI824
400 str. B5 cena: 100,00 zł symbol PGK135
Pierwszy od wielu lat aktualny komentarz wybitnych specjalistów wyjaśnia:
u jakie są granice odpowiedzialności przewoźnika
u jak sporządzić protokół o stanie przesyłki
u czym jest „siła wyższa”
u kiedy przedawniają się roszczenia z umowy spedycji
u zasady składania reklamacji w transporcie.
Dodatkowo: stanowiska doktryny, orzecznictwo sądów polskich, a w odniesieniu do
CMR – także zagranicznych.
Pracujesz z dokumentacją: archiwalną, niearchiwalną, pisaną,
obrazową, dźwiękową, elektronicznego przetwarzania danych,
aktową, techniczną, geodezyjną/kartograficzną oraz jawną/
/niejawną? Zainteresują Cię:
u podstawa prawna postępowania
u organizacja biurowości
u organizacja/zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
u reorganizacja lub likwidacja jednostki
u szczególnie przydatne formularze
u polskie prawo archiwalne – wykaz ważniejszych przepisów.
Sylwia M. Zielińska
ADR 2005–2007. Transport samochodowy
towarów niebezpiecznych
Piotr Thiem
Instrukcja archiwalna z komentarzem
494 str. B5 cena: 80,00 zł symbol PGK083
104 str. A5 cena: 60,00 zł symbol KRI948
Klasyfikacja towarów niebezpiecznych u dokumentacja transportowa u wyposażenie i oznakowanie pojazdów u opakowania
i oznakowania sztuk przesyłki z towarami niebezpiecznymi
u obowiązki głównych uczestników ruchu u wymagania techniczne pojazdów przewożących towary niebezpieczne u korzystanie z wyłączeń spod przepisów ADR u plan ochrony towarów
niebezpiecznych u obowiązki i zakres kompetencji doradcy ds. bezpieczeństwa
u postępowanie w sytuacji zagrożenia – słowem wszystko na temat.
Postępowanie z materiałami archiwalnymi:
u kwalifikacja i klasyfikowanie akt,
u zasady przejmowania dokumentacji powstałej w toku działania, gromadzenia, zabezpieczania i konserwacji dokumentacji,
u porządkowanie i ewidencjonowanie zasobu archiwalnego,
u udostępnianie akt,
u zasady brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
u przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
Małgorzata Michalska
opracowanie: Sylwia M. Zielińska
Instrukcja o organizacji i zakresie działania
archiwum zakładowego
ADR. Kieszonkowy poradnik kierowcy
8 str. 10 x 14 cm wyd. II 2006
cena: 30,00 zł + 22% VAT
symbol BKA189
34 str. A5 cena: 35,00 zł symbol KRI488
Archiwa zakładowe: u tryb postępowania z dokumentacją przekazywaną do archiwum u zasady gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania, przekazywania materiałów archiwalnych
do właściwego archiwum państwowego oraz dokumentacji niearchiwalnej do wybrakowania u wzory dokumentów.
Nalepki ostrzegawcze stosowane w transporcie drogowym ADR u wykaz dokumentów wymaganych podczas przewozu u wyposażenie przeciwpożarowe i awaryjne u wymagania dotyczące załogi pojazdu u załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunkiem u wykaz organów kontrolnych u telefony alarmowe.
14
BUDOWNICTWO / JAKOŚĆ / HACCP
dr inż. Piotr Grudowski
Księga jakości według normy ISO 9001:2000.
Przykład z komentarzem. Metodyka opracowania
BUDOWNICTWO – PRAWO I BHP
70 str. A4 cena: 90,00 zł symbol KRI851
Zdzisław Kostka
Wzory pism w postępowaniu administracyjnym
ze szczególnym uwzględnieniem
procesu inwestycyjnego w budownictwie.
Prosta, skuteczna i oryginalna metodyka opracowania księgi
jakości oraz procesowego uporządkowania towarzyszącej jej
dokumentacji systemowej, zaprezentowana na przykładzie małej firmy świadczącej usługi doradcze i szkoleniowe.
Komentarz. Objaśnienia. Orzecznictwo
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
120,00 zł + 22% VAT symbol CD851
198 str. B5 cena: 70,00 zł symbol PGK121
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
70,00 zł + 22% VAT symbol CD121
Izabela Szadura, Małgorzata Tomczak, Emilia Lisiecka
Idealna pomoc dla inwestora – kilkadziesiąt wzorów pism, w tym pism zawierających żądania wszczęcia postępowania administracyjnego, pism z zakresu postępowania administracyjnego oraz pism procesowych z zakresu postępowania przed
wojewódzkimi sądami administracyjnymi.
Instrukcja sporządzania sprawozdań o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
88 str. A5 cena: 55,00 zł symbol PGK225
Bezbłędne wskazówki i podpowiedzi, przykładowo wypełnione wzory sprawozdań
u jakie sprawozdania musi wypełnić każdy z przedsiębiorców
objętych ustawą u sposoby wypełniania poszczególnych rodzajów sprawozdań u terminy przesyłania.
Książka obiektu budowlanego
76 str. A4 cena: 40,00 zł + 22% VAT symbol BKA135/3
Zasady prowadzenia książki obiektu
budowlanego. Praktyczny poradnik Dariusz Smoliński
64 str. A4 wyd. II 2005 cena: 38,00 zł symbol BK045
dr Maria Grochowska
UWAGA – właściciele i zarządcy – zgodnie z art. 64 Prawa
budowlanego dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego
niebędącego budynkiem trzeba prowadzić książkę obiektu budowlanego! Książki są dokumentem urzędowym i muszą być
prowadzone rzetelnie, starannie i w ściśle określony sposób.
Bezpieczeństwo żywności i żywienia.
Komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych
278 str. B5 cena: 75,00 zł symbol HAC224
Autorka ustawy komentuje nowe przepisy: co to jest żywność
i jakie powinna spełniać wymagania u rodzaje środków spożywczych i ich przeznaczenie u znakowanie żywności u wymagania higieniczne spełniane przez producentów i dystrybutorów
u organy urzędowej kontroli żywności i kompetencje inspekcji
u zasady odpowiedzialności karnej w nowej ustawie. W książce
również teksty podstawowych rozporządzeń wspólnotowych wraz z komentarzem.
Bogdan Rączkowski
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie
16 str. A4 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol BKA621
Obowiązek: art. 21a ust. 4 Prawa budowlanego.
Opracowany na podstawie rozporządzenia MI z dnia 23 czerwca
2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) – instruktaż z miejscami do samodzielnego wypełniania.
Dokumentacja identyfikacji
dostawców
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ / HACCP
24 str. A4 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol HAC323
Barbara Jackiewicz – specjalista ds. nadzoru nad żywnością
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Dokumentacja identyfikacji
odbiorców
Wzorcowa dokumentacja HACCP.
Hurtownia ogólnospożywcza
24 str. A4 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol HAC322
198 str. A4 cena: 70,00 zł + 22% VAT symbol DAC369
Przygotowana w formie skoroszytu z wymiennymi kartkami,
z miejscami do wypełniania, służy do udokumentowania funkcjonowania systemu HACCP, zawiera gotowe instrukcje, formularze do zapisów, opisy środków spożywczych, arkusze analizy zagrożeń i kontrolowania CCP.
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
78,00 zł + 22% VAT symbol CDH369
Wygodna forma rejestrowania danych wymaganych nowymi przepisami.
Identyfikacja dostawców i odbiorców – nowy obowiązek podmiotów branży spożywczej (art. 18 Rozporządzenia WE Nr 178/2002).
Kto nie wykonuje czynności w zakresie identyfikacji dostawców lub odbiorców
żywności, podlega karze grzywny (art. 100 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. Nr 171, poz. 1225).
Marek R. Zadernowski, Paweł Walęcik, Małgorzata Białłowicz,
Jacek Dybaś, Janusz Stolarski, Magdalena Górecka
,,
,,
Barbara Jackiewicz – specjalista ds. nadzoru nad żywnością
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Audytowanie firm spożywczych
– GMP/GHP, HACCP, JAKOŚĆ
– wymagania, komentarz, metodyka
Poradnik opracowania i wdrażania
systemu HACCP – gastronomia
56 str. B5 cena 40,00 zł symbol HAC196
92 str. A4 cena: 78,00 zł symbol HAC043
Autorka – specjalista do spraw nadzoru nad żywnością PIS –
w sposób przystępny, na podstawie przykładowej restauracji,
wyjaśnia jak wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP
w zakładzie gastronomicznym. Każdy etap wdrażania zasad
systemu, szczegółowe opisy produktów, analiza zagrożeń, wyznaczanie krytycznych
punktów kontrolnych zostały zilustrowane odpowiednimi przykładami.
Zbiór zagadnień pozwalających ocenić każdy zakład spożywczy – od GMP i GHP, przez wymagania wobec produkcji
i produktu, HACCP, elementy zapewnienia i zarządzania
jakością, po wymagania odnoszące się do zagrożeń bioterrorystycznych. Różne
metody oceny poszczególnych zagadnień pozwolą Czytelnikowi w oparciu o niniejszą publikację skonstruować własną ankietę lub samodzielnie przeprowadzić
ocenę zakładu.
15
BHP / SŁUŻBY TECHNICZNE
Bogdan Rączkowski
dr Zdzisław Dudziński
BHP w praktyce
Instrukcja magazynowa
1106 str. B5 wyd. XI 2007 twarda oprawa
cena: 135,00 zł symbol BK364
104 str. A5 cena: 44,00 zł symbol KRI625
Gotowa instrukcja do wykorzystania lub odpowiedniego zmodyfikowania w ramach danej firmy. W uzupełnieniu zamieszczono
wzory najważniejszych dokumentów oraz zakresy czynności na
podstawowych stanowiskach magazynowych.
Uniwersalny informator dla pracodawcy i służb bhp: znakomite
ułatwienie stosowania aktualnych przepisów bhp i norm w firmie.
Nowe wydanie – stan prawny na dzień 1 maja 2007 r. –
uwzględnia zmiany w przepisach i normach dotyczące m.in.:
ogólnych przepisów bhp, pomieszczeń higienicznosanitarnych,
PIP, postępowania powypadkowego, ochrony przeciwpożarowej, zasadniczych
wymagań dla maszyn i środków ochrony osobistej.
2007
dr Zdzisław Dudziński
Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała
Odpowiedzialność materialna pracowników
magazynowych (zasady i wskazówki praktyczne)
Praktyczny poradnik dla służb bhp
48 str. A5 cena: 41,00 zł symbol KZM644
516 str. B5 wyd. VI 2007 cena: 85,00 zł symbol BK356
Czy w przypadku braków magazynowych zawsze odpowiada
pracownik? Jak kształtuje się odpowiedzialność kilku pracowników? Opracowanie, oprócz zasad odpowiedzialności materialnej, traktuje również o cechach kandydata na stanowisko
magazyniera oraz obowiązkach pracodawcy w stosunku do
magazyniera. W załączeniu wzorcowe umowy o odpowiedzialności materialnej.
Niezbędne informacje, instrukcje, a także wzory dokumentów potrzebnych do prawidłowego wykonywania czynności związanych z bhp. Nowe wydanie uwzględnia m.in. zmiany w postępowaniu powypadkowym, ogólnych przepisach bhp, ustawie o PIP.
Zbiór stanowi istotną pomoc dla osób rozpoczynających pracę
w służbie bhp lub doskonalących kwalifikacje w tej dziedzinie.
Wanda Bukała
Wanda Bukała
BHP w szkole
BHP
w szkole
dr Zdzisław Dudziński
Regulamin pracy magazynu
160 str. B5 cena: 70,00 zł symbol BK411
Praktyczna pomoc dla dyrektorów szkół i pracowników bhp
w szkołach, wskazane jest, by z poradnika korzystali również
nauczyciele oraz studenci pedagogiki, ponieważ znajdą w nim
wiele praktycznych rozwiązań problemów bezpieczeństwa
w szkole oraz programy edukacyjne i przykładowe konspekty
zajęć o tematyce bhp. Praktyczne walory książki to również zbiór
regulaminów i instrukcji szkolnych oraz dokumentowania spraw
związanych z bhp w szkole.
64 str. A5 cena: 40,00 zł symbol KRI615
Wciąż brakuje wzorów określających zakres tematyczny i sposób wdrażania regulaminów pracy magazynu. Proponujemy
projekt regulaminu z zarządzeniem wprowadzającym i załącznikami, który może zostać szybko i łatwo dostosowany do konkretnych warunków.
MAGAZYN W FIRMIE
Michał Kizyn
Instrukcja BHP dla regałów magazynowych
niskich obsługiwanych ręcznie
dr Zdzisław Dudziński, Michał Kizyn
Vademecum gospodarki magazynowej
582 str. B5 cena: 120,00 zł symbol KZM448
52 str. A5 cena: 45,00 zł symbol KRI746
W Vademecum omówiono w sposób szczegółowy i praktyczny
wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem magazynów,
poczynając od planowania potrzeb magazynowych, poprzez
problemy techniczne, technologiczne, organizacyjne, na wymaganiach bhp i ppoż. kończąc. Polecamy specjalistom zajmującym się gospodarką magazynową w firmie.
Instrukcja dla pracowników magazynowych, magazynierów
oraz nadzorujących pracę magazynu – charakterystyka i podział regałów magazynowych, normy i warunki bezpieczeństwa, podstawowe zagrożenia oraz techniczne i organizacyjne
środki służące przeciwdziałaniu im.
dr Zdzisław Dudziński
WÓZKI JEZDNIOWE
Opakowania w gospodarce magazynowej
z dokumentacją i wzorcową instrukcją
gospodarowania opakowaniami
Dokumentacja techniczna/rejestracyjna
wózków podnośnikowych
(z instrukcją i przykładem wypełnienia)
200 str. B5 cena: 70,00 zł symbol ZMK215
Poradnik niezbędny w pracy służb magazynowych (kierowników
magazynów, magazynierów oraz komórek nadzorujących ich
pracę), a także dla studentów oraz słuchaczy kursów jako pomoc
w zakresie logistyki i gospodarki magazynowej: u organizacja gospodarki opakowaniami w przedsiębiorstwie u obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, szczególnie
w aspekcie ekologicznym u rola i znaczenie opakowań w transporcie i magazynowaniu u zasady i kierunki racjonalnego wykorzystania opakowań i odpadów opakowaniowych. Dodatkowo wzory podstawowych dokumentów, m.in. Instrukcji
gospodarki opakowaniami w magazynach przedsiębiorstwa – także w wersji
elektronicznej (MS Word).
25 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BKA915
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
50,00 zł + 22% VAT symbol CD915
Kompletna dokumentacja eksploatacji wózków jezdniowych
podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia oraz
wzorcowa dokumentacja rejestracyjna dla Urzędu Dozoru Technicznego.
Dokumentacja eksploatacji wózka jezdniowego
z napędem silnikowym
dr Zdzisław Dudziński
Jak sporządzić instrukcję magazynową
32 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BKA599
276 str. B5 cena: 64,00 zł symbol KRI332
Opracuj instrukcję magazynową, aby była na co dzień „doradcą”
pracownika. Wskażemy Ci elementarne zagadnienia gospodarki magazynowej, typowe rozwiązania i metody działania.
Ważny załącznik: podstawowe dokumenty magazynowe.
Zezwolenie na prowadzenie
wózków jezdniowych z napędem silnikowym
15 szt. S6 cena: 15,00 zł + 22% VAT symbol BKA136
16
B H P / D O K U M E N TA C J A P O W Y P A D K O W A
MASZYNY I URZĄDZENIA
DOKUMENTACJA POWYPADKOWA
Henryk Macniak, Zygmunt Makowicz
Vademecum wyceny maszyn, urządzeń
i środków transportu – praktyczny instruktaż
Akta wypadku przy pracy
34 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BA111
104 str. B5 cena: 70,00 zł symbol KPG913
Akta wypadku w drodze do/z pracy
Oprócz szczegółowego opisu metod wyceny Czytelnik znajdzie
w książce procedury postępowania wraz z kompletną dokumentacją oraz przykładami rzeczywistych wycen. Autorzy wykorzystali również elementy opracowanych przez siebie Standardów
Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Vademecum jest przeznaczone zarówno
dla profesjonalnych rzeczoznawców zajmujących się wyceną maszyn i urządzeń, jak
i dla specjalistów korzystających z wyników wycen. Może służyć również jako materiał
pomocniczy dla osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe na uczelniach technicznych i specjalistycznych kursach.
12 str. A4 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol BA112
Akta w sprawie wypadku przy pracy
dla osób niebędących pracownikami
Kompletna dokumentacja
z komentarzem
i praktycznymi uwagami.
Stan prawny: 13.12.2006 r.
22 str. A4 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol BA657
Akta dotyczące wypadków uczniowskich
64 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BA113
Statystyczna karta wypadku przy pracy (Z-KW)
z objaśnieniami do wypełnienia
Henryk Macniak, Zygmunt Makowicz
Cennik maszyn i urządzeń. Poziom cen na 2006 r.
25 szt. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BKA003
130 str. A4 wyd. II 2006 cena: 78,00 zł symbol PGK153
Wzór karty, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2005 r. – rozporządzenie MGiP z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 269, poz. 2672).
Aktualne ceny maszyn i urządzeń (także tych, których produkcję
już zakończono, powszechnie jeszcze wciąż wykorzystywanych) u Cennik obejmuje podstawowe parametry techniczne
każdej pozycji oraz dane producenta u Niezbędne dla rzeczoznawców (szacowanie ruchomości dla celów prywatyzacyjnych, sprzedaż części majątku, określanie wartości aportu,
kredytu, amortyzacji itp.), dla pracowników działów technologicznych, projektantów
zakładów przemysłowych, inwestorów krajowych i zagranicznych.
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn
wypadku przy pracy (10 sztuk)
40 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BKA978
Zgodnie z rozporządzeniem MGiP z dnia 16 września
2004 r. (Dz.U. Nr 227, poz. 2298).
Henryk Macniak, Zygmunt Makowicz
Dokumentacja techniczna dla potrzeb
wystawienia deklaracji zgodności WE maszyn
i urządzeń z instrukcją
i przykładem przygotowania
Karta wypadku
w drodze do pracy i z pracy
Lp.
44 str. A4 cena: 62,00 zł + 22% VAT symbol BKA161
Karta nr ..................... do rejestru wyników badań nr ............
1.
Nazwa czynnika/kod
2.
Data pomiaru
3.
Miejsce pomiaru
4.
Metoda pomiaru
30 sztuk
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
70,00 zł + 22% VAT symbol CD161
Karta wypadku przy pracy
dla osób niebêd¹cych
pracownikami
Kompletna dokumentacja niezbędna do wystawienia deklaracji zgodności u podstawowe akty prawne u klasyfikacja maszyn podlegających ocenie zgodności u procedura u przykład dokumentacji maszyny wraz z deklaracją zgodności u wzorcowa
dokumentacja oceny zgodności u dodatkowo wersja na CD.
Lp.
Karta nr ..................... do rejestru wyników badań nr ............
1.
Nazwa czynnika/kod
2.
Data pomiaru
3.
Miejsce pomiaru
4.
Metoda pomiaru
30 szt. A4 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol BKA655
Zgodna z rozporządzeniem MPiPS z dnia 24 grudnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 237, poz. 2015).
Karta wypadku przy pracy dla osób
niebędących pracownikami
30 szt. A4 cena: 20,00 zł + 22% VAT symbol BKA658
30 sztuk
Książka pracy maszyny/urządzenia
Karta wypadku w drodze do pracy i z pracy
Podstawa prawna: rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 236, poz. 1992).
Rejestr wypadków przy pracy
32 str. A4 wyd. IV 2006 cena: 25,00 zł + 22% VAT
symbol BD098
32 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BR100 Stan prawny: 13.12.2006 r.
Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy
u Dla maszyn i urządzeń, które pracują w cyklu ciągłym i wielo-
zmianowym.
u Systematyczna kontrola stanu danego urządzenia.
32 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BR101
Rejestr wypadków w szkole / placówce
Paszport techniczno-remontowy
maszyny, urządzenia
32 str. A4 cena: 10,00 zł + 22% VAT symbol BD721
Rejestr profilaktycznych badań lekarskich
14 str. A4 cena: 15,00 zł + 22% VAT symbol BR160
32 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BR102
Opracowanie do samodzielnego wypełniania.
Zwiększysz bezpieczeństwo oraz zracjonalizujesz koszty
eksploatacji u Dokładna analiza stanu obciążenia maszyn
i urządzeń u Raporty: dane ewidencyjne, dokumentacja techniczno-ruchowa, eksploatacja i remonty.
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe
i podejrzeń o takie choroby
32 str. A4 cena: 25,00 zł + 22% VAT symbol BR104
Maszyna w remoncie
Dokumentacja powypadkowa na CD
tablica A4 cena: 4,00 zł + 22% VAT symbol BTA124
(wypadki przy pracy, wypadki w drodze do, z pracy,
wypadki przy pracy osób niebędących pracownikami)
Zabrania się pracownikom nie upoważnionym
uruchamiać maszyny i urządzenia mechaniczne
tablica A4 cena: 4,00 zł + 22% VAT symbol BTA125
17
cena: 75,00 zł + 22% VAT symbol CD897
Stan prawny: 13 grudnia 2006 r.
Sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego: u komplet dokumentów u komentarz u uwagi u możliwość edycji i wydruku pełnej dokumentacji powypadkowej (MS Word).
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO
Anna Obuchowska
136 str. B5 wyd. 2007 cena: 60,00 zł symbol BK328
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
70,00
7
0,00 zł + 22% VAT symbol CD328
Pracodawca zatrudniający pracownika na stanowisku, na którym występują
szkodliwe czynniki biologiczne, musi dokonać oceny ryzyka zawodowego, na
jakie jest lub może być narażony pracownik. Od czego zacząć, jakie informacje należy
zebrać, jakie stosować środki zapobiegawcze, jak opracować dokumentację oceny
ryzyka – szczegółowy instruktaż krok po kroku, wskazówki postępowania
i przykłady dokumentacji na różnych stanowiskach pracy. W załączeniu klasyfikacja i wykaz szkodliwych czynników biologicznych.
Andrzej Uzarczyk
koncepcja: Dariusz Smoliński
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach
narażonych na: czynniki szkodliwe,
czynniki uciążliwe, zagrożenia wypadkowe
wraz z programem komputerowym
Ocena ryzyka zawodowego z zastosowaniem
komputera – podręcznik z programem
komputerowym
cena: 150,00 zł + 22% VAT symbol CD134
cena: 120,00 zł + 22% VAT symbol CD129
wersja demonstracyjna
www.bhp.oddk.pl
wersja demonstracyjna
www.bhp.oddk.pl
Z E S TAW D O O C E N Y RY Z Y K A Z AW O D O W E G O
Autorska metoda opracowana przez Bogdana Rączkowskiego (inspektora PIP) i dr. Jerzego Karczewskiego
(międzynarodowego audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy), zgodna z normą PN-N-18002
INSTRUKTAŻ
Zastosowanie: poznanie metody, analiza przykładu, wykonanie pierwszej oceny cena jednostkowa: 38 zł
DOKUMENTACJA
Zastosowanie: przeprowadzenie kolejnej oceny ryzyka, uporządkowanie i przechowanie dokumentacji
na potrzeby pracodawcy i organów kontrolnych cena jednostkowa: 30 zł + 22% VAT
PROGRAM
Zastosowanie: elektroniczna forma przeprowadzenia oceny ryzyka na dowolnie wybranych
z poniższej listy stanowiskach, w programie opis metody, przykład oceny
cena programu bazowego CD142 1,00 zł + 22% VAT
cena jednego stanowiska z poniższej listy 50 zł
Program bazowy (CD142) muszą nabyć osoby, które po raz pierwszy kupują „stanowiska”!
DOKUMENTACJA
www.bhp.oddk.pl
PROGRAM
INSTRUKTAŻ
blacharz samochodowy
brukarz, bitumiarz,
robotnik drogowy
cieśla budowlany
dekarz-blacharz
dźwigowy-windziarz
elektromonter
elektronik
elektryk konserwator
elektryk pomiarowiec
farmaceuta
galwanizer
hydraulik
kąpielowa
kelner-barman
kierowca
kierowca wózka widłow.
i platformowego
kucharz
laborant chemiczny
lakiernik
lekarz
magazynier (art. przem.)
magazynier (art. chem.)
masarz
maszynista offsetowy
mechanik samochodowy
młynarz
murarz-tynkarz
nauczyciel
nauczyciel zawodu
wersja demonstracyjna
+ 22% VAT
BOR177
4DOR177
POR177
BOR209
4DOR209
POR209
BOR162
4DOR162
POR162
BOR163
4DOR163
POR163
BOR182
4DOR182
POR182
BOR193
4DOR193
POR193
BOR191
4DOR191
POR191
BOR188
4DOR188
POR188
BOR192
4DOR192
POR192
BOR222
4DOR222
POR222
BOR196
4DOR196
POR196
BOR197
4DOR197
POR197
BOR219
4DOR219
POR219
BOR172
DOR172
POR172
BOR180
DOR049
POR049
BOR165
DOR165
POR165
BOR198
DOR050
POR050
BOR199
4DOR199
POR199
BOR200
4DOR200
POR200
BOR213
4DOR213
POR213
BOR161
DOR051
POR051
BOR184
4DOR184
POR184
BOR201
4DOR201
POR201
BOR203
4DOR203
POR203
BOR202
4DOR202
POR202
BOR211
4DOR211
POR211
BOR166
4DOR166
POR166
BOR722
4DOR722
POR722
BOR723
4DOR723
POR723
operator maszyn do robót drogowych
operator maszyn do robót ziemnych
i budowlanych (spycharki, koparki
ładowarki i równiarki)
operator sprzętu komputerowego
operator węzłów cieplnych
operator węzłów sieci kanalizacyjnej
operator żurawia
palacz c.o.
piekarz-cukiernik
pielęgniarka
pracownik administracyjno-biurowy
pracownik gospodarczy – konserwator
budynków
pracownik ochrony
pracownik stacji paliw
robotnik budowlany
robotnik transportowy
(transport ręczny)
salowa
spawacz elektryczny
spawacz gazowy
sprzątaczka
(pracownik gospodarczy)
sprzedawca
stolarz
suwnicowy
szwaczka
szklarz budowlany
ślusarz
technik analityk
technik fizykoterapii
technik kinezyterapii
technik protetyk
technik radiolog
tokarz-frezer
zbrojarz-betoniarz
18
BOR223
4DOR223
POR223
BOR204
4DOR204
POR204
BOR189
4DOR189
POR189
BOR225
4DOR225
POR225
BOR224
4DOR224
POR224
BOR205
4DOR205
POR205
BOR176
4DOR176
POR176
BOR206
4DOR206
POR206
BOR207
4DOR207
POR207
BOR185
DOR185
POR185
BOR186
4DOR186
POR186
BOR833
4DOR833
POR833
BOR208
4DOR208
POR208
BOR212
4DOR212
POR212
BOR190
4DOR190
POR190
BOR215
4DOR215
POR215
BOR167
4DOR167
POR167
BOR168
4DOR168
POR168
BOR178
4DOR178
POR178
BOR175
4DOR175
POR175
BOR169
4DOR169
POR169
BOR181
4DOR181
POR181
BOR194
4DOR194
POR194
BOR179
4DOR179
POR179
BOR170
DOR170
POR170
BOR218
4DOR218
POR218
BOR217
4DOR217
POR217
BOR221
4DOR221
POR221
BOR220
4DOR220
POR220
BOR216
4DOR216
POR216
BOR164
4DOR164
POR164
BOR171
4DOR171
POR171
Henryk Cieślak
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
Zasady i przykład opracowania
Przykład instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
z wzorami dokumentów wraz ze zwięzłym
komentarzem na temat zasad prawidłowego jej
sporządzania, a także analiza stanu bezpieczeństwa
pożarowego niezbędna do opracowania instrukcji.
Henryk Cieślak
wyd. III 2007
120 s. A5 w cena: 35 zł w symbol BK331
E W I D E N C J E I D O K U M E N TA C J E B H P
Dziennik kontroli bhp i ppoż.
BD096 w 26 s. A4 w cena 20 zł + 22% VAT
Książka kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy
BDO954 w 64 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Protokół oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego
przy wykonywaniu prac spawalniczych
BKA138 w 20 szt. A4 w cena 15 zł + 22% VAT
CZYNNIKI SZKODLIWE
Książka kontroli prac spawalniczych
BD137 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy
Charakterystyka czynników szkodliwych i uciążliwych
w środowisku pracy, ich oddziaływanie na organizm
pracownika, metody ograniczenia tego oddziaływania,
uregulowania prawne, obowiązki pracodawcy, środki
ochrony indywidualnej, metody wykonywania pomiarów.
Niezbędna pomoc dla pracodawcy, służb bhp i przygotowujących się do zawodu behapowca.
Protokół oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego
przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych
BKA158 w 20 szt. A4 w cena 15 zł + 22% VAT
Książka prac pożarowo niebezpiecznych
BD157 w 16 s. A4 w cena 15 zł + 22% VAT
Andrzej Uzarczyk
616 s. B5 w cena: 95 zł w symbol BK159
Zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo
i wybuchowo niebezpiecznych
BKA139 w 20 szt. A4 w cena 15 zł + 22% VAT
Karta badań i pomiarów czynników chemicznych
BKA065 w 20 szt. A5 w cena 15 zł + 22% VAT
Karta badań i pomiarów pyłów
BKA066 w 20 szt. A5 w cena 15 zł + 22% VAT
Zakładowa księga zaleceń i uwag zakładowego SIP
BD097 w 64 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Karta badań i pomiarów czynników fizycznych
BKA067 w 20 szt. A5 w cena 15 zł + 22% VAT
Kartoteka kontrolnych badań okresowych elektronarzędzia
BKA131 w 20 szt. A4 w cena 15 zł + 22% VAT
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących na stanowisku pracy
BR068 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Karta charakterystyki stanowiska pracy
(atest zdrowotny stanowiska pracy)
BKA132 w 20 szt. A4 w cena 15 zł + 22% VAT
Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność
pozostawania w kontakcie z substancjami, preparatami,
czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu
rakotwórczym lub mutagennym
BR169 w 20 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Zapoznanie się z obowiązkami ppoż.
BZ130 w 20 szt. A5 w cena 10 zł + 22% VAT
Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
BR020 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Rejestr pracowników innego pracodawcy
poinformowanych o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy
BR105 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Zaświadczenie o zapoznaniu się z treścią instrukcji stanowiskowej
BZ-20 w 20 szt. B6 w cena 6 zł + 22% VAT
Obowiązkowe rejestry opracowane na podstawie rozporządzenia MZ
z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 280, poz. 2771 ze zm.).
Rejestr prac narażających pracowników na działanie
szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego
do grupy 3 lub 4 zagrożenia
BR107 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Jeżeli na terenie zakładu pracy wykonują pracę
pracownicy zatrudnieni przez inną firmę, pracodawca
musi ich poinformować o zagrożeniach
bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na tym terenie.
Wygodna forma potwierdzenia przez pracowników uzyskania tych
informacji (§ 2 ust. 2 rozp. MGiP z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. Nr 180,
poz. 1860 ze zm.).
Rejestr pracowników narażonych na działanie
szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych
do grupy 3 lub 4 zagrożenia
BR106 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Instrukcja gospodarowania odzieżą roboczą, ochronną
oraz sprzętem ochrony osobistej
KB788 w 44 s. A5 w cena 30 zł
Środki ochrony indywidualnej – instrukcja stosowania, kontroli
i konserwacji
Halina Wojciechowska-Piskorska
BK156 w 26 s. A5 w cena 27 zł
Obowiązkowe rejestry zgodne z rozporządzeniem MZ
z dnia 22 kwietnia 2005 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 716).
Instrukcja postępowania
z materiałami szkodliwymi
i niebezpiecznymi przy pracach czyszczących
i dezynfekujących
Halina Wojciechowska-Piskorska
16 s. A5 w cena 25 zł w symbol BK131
Indywidualna kartoteka przydziału sprzętu ochronnego i odzieży
BKA109 w 20 szt. A5 w cena 15 zł + 22% VAT
Co każdy pracownik o ochronie przeciwpożarowej wiedzieć powinien
Bogusław Dołęgowski, Stefan Janczała
KB792 w 40 s. A5 w cena 25 zł
19
SZKOLENIE WSTĘPNE
SZKOLENIE OKRESOWE
Szczegółowe programy szkolenia okresowego w zakresie bhp:
Szkolenie wstępne bhp. Instruktaż ogólny
Bogdan Rączkowski
BIO190 w 88 s. A5 w cena 35 zł
pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
BSP054 w 44 s. A5 w cena 30 zł
pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania
tej służby
BSP076 w 58 s. A5 w cena 30 zł
pracodawców wykonujących zadania służby bhp
BSP077 w 60 s. A5 w cena 30 zł
pracowników administracyjno-biurowych
BSP090 w 38 s. A5 w cena 30 zł
Szkolenie obowiązuje wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów
odbywających praktyki i uczniów zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.
Szczegółowe omówienie każdego tematu z programu ramowego.
Szkolenie wstępne bhp. Instruktaże stanowiskowe
– typowe zagrożenia dla stanowisk pracy:
BIS101 w 270 s. A5 w cena 55 zł
w służbie zdrowia
BIS104 w 108 s. A5 w cena 45 zł
w rolnictwie
BIS112 w 122 s. A5 w cena 45 zł
w transporcie
BIS109 w 218 s. A5 w cena 55 zł
w budownictwie
w przemyśle spożywczym BIS102 w 194 s. A5 w cena 45 zł
BIS110 w 102 s. A5 w cena 45 zł
w wodociągach i kanalizacji
BIS111 w 144 s. A5 w cena 45 zł
przy obróbce metali i drewna
Stanowiska pomocnicze –
gospodarczo-techniczne i administracyjne BIS108 w 180 s. A5 w cena 55 zł
Elektromonter. Elektronik.
Introligator. Maszynista offsetowy.
Pracownik stacji paliw. Sprzedawca.
BIS113 w 170 s. A5 w cena 45 zł
Suwnicowy. Szwaczka
Poradniki do szkoleń okresowych:
dla pracowników zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych
Stanisław Stadler
BSW359 w 120 s. A5 (wyd. II 2007) w cena 40 zł
dla pracowników administracyjno-biurowych
Stanisław Stadler, Halina Zawiałow
BSW354 w 118 s. A5 (wyd. II 2007) w cena 45 zł
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Halina Wojciechowska-Piskorska
BSW350 w 348 s. A5 (wyd. II 2007) w cena 60 zł
ZESTAWY TESTOWE
Zestawy testowe do egzaminu w zakresie prawa pracy
– w tym zagadnień bhp:
cena jednostkowa: 35 zł
BT301
BT313
BT310
BT080
BT089
Konsultacja: B. Rączkowski. W każdym opracowaniu kilkaset pytań testowych
z odpowiedziami, zasady przeprowadzania testu i oceniania, arkusze rozwiązań.
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (wyd. II)
dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (wyd. II)
dla pracowników administracyjno-biurowych (wyd. II)
dla pracowników inżynieryjno-technicznych
dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy
i osób wykonujących zadania tej służby
Indywidualne karty egzaminacyjne do testów
BT085 w 50 szt. A5 w cena 10 zł + 22% VAT
DRUKI ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
DOKUMENTACJE
Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
BZ012 w 20 szt. B5 w cena 12 zł + 22% VAT
NOWE DRUKI ZAŚWIADCZEŃ
obowiązujące od dnia
24 listopada 2007 r.
Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu bhp – instruktaż ogólny
BD093 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Ewidencja szkolenia wstępnego z zakresu bhp
– instruktaż stanowiskowy
BD056 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Zgodne z rozporządzeniem MPiPS z dnia 9 października 2007 r. zmieniającym
rozp. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 196, poz. 1420)
Dziennik szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
BD057 w 52 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy
Dziennik przeznaczony do dokumentowania obowiązkowych
szkoleń – możliwość rejestrowania pięciu szkoleń, wpisywania
szczegółowych programów, harmonogramów szkoleń, listy
obecności uczestników szkolenia, a także protokołów
przeprowadzonego egzaminu. Podstawa prawna
szkolenia, ramowe programy szkoleń, wskazówki
dotyczące samokształcenia.
potwierdzające ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dla pracodawców
wykonujących zadania służby bhp oraz szkolenia okresowego dla wszystkich
grup pracowników
BZ415 • 20 szt. B5 • cena 12 zł + 22% VAT
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie bhp
dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Rejestr szkoleń
szkoleń
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
BR058 w 32 s. A4 w cena 25 zł + 22% VAT
Rejestr przeznaczony do ewidencjonowania odbytych szkoleń:
instruktażu ogólnego i stanowiskowego, szkoleń okresowych
pracowników, a także do zapisywania terminów następnych szkoleń.
BZ416 • 20 szt. B5 • cena 12 zł + 22% VAT
dla pracowników administracyjno-biurowych
BZ417 • 20 szt. B5 • cena 12 zł + 22% VAT
dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
BZ418 • 20 szt. B5 • cena 12 zł + 22% VAT
20
O B O W I Ą Z K O W E I N S T R U K C J E N A K A Ż D Y M S TA N O W I S K U P R A C Y
( a r t . 2 3 7 4 k . p . o r a z r o z p . M P i P S z d n i a 2 6 . 0 9 . 1 9 9 7 r. w s p r a w i e o g ó l n y c h p r z e p i s ó w b h p )
Ponad 500 instrukcji w formie estetycznych plansz (w formacie A4 lub A3 – w zależności od tytułu). Obustronnie pokryte folią.
Instrukcje dostępne także w formacie PDF do wydrukowania lub skopiowania i dostosowania do własnych potrzeb.
CENA JEDNEGO EGZEMPLARZA
TEGO SAMEGO TYTU£U
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
15 z³ + 22% VAT
CENA JEDNEGO EGZEMPLARZA TEGO SAMEGO TYTU£U
W FORMIE PLANSZY
do 5 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
ZA 1 EGZ.
15 z³ + 22% VAT
od 6 do 20 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
ZA 1 EGZ.
11 z³ + 22% VAT
powy¿ej 20 egz.
TEGO SAMEGO TYTU£U
ZA 1 EGZ.
8 z³ + 22% VAT
(format PDF)
wykaz instrukcji
www.bhp.oddk.pl
Prezentacje do szkoleń BHP na CD
cena: 290,00 zł + 22% VAT symbol CD086
Szkolenia bhp – metodą nowoczesną, atrakcyjną
i zgodną z zaleceniami rozporządzenia:
•
•
•
•
•
630 kolorowych slajdów na płycie CD,
gotowe zestawy do wszystkich szkoleń/różne stanowiska,
dowolne konfiguracje slajdów/możliwość samodzielnego tworzenia zestawów,
do wyświetlania na monitorze lub rzutniku multimedialnym,
program łatwy w obsłudze/niewielkie wymagania sprzętowe.
wersja demonstracyjna
www.bhp.oddk.pl
Filmy szkoleniowe bhp i ppoż. na DVD
Czas: 30–50 minut cena jednostkowa: 150,00 zł + 22% VAT
Filmy instruktażowo-szkoleniowe zawierające treści aktualne pod względem obowiązującego stanu prawnego.
Polecamy je inspektorom bhp, pracodawcom, związkowcom, służbom personalnym jako sprawdzoną pomoc dydaktyczną.
DVD
DVD
symbol
VD008
VD011
VD012
VD013
VD014
VD016
VD017
VD018
VD019
VD020
VD021
VD022
VD026
symbol
Profilaktyka i rehabilitacja osób nara¿onych na choroby
narz¹du g³osu
Pierwsza pomoc przedlekarska
BHP przy rêcznych pracach transportowych
Zasady BHP w transporcie mechanicznym
Zasady ochrony ppo¿. i postêpowania w razie po¿aru
Instrukta¿ ogólny
BHP na placu budowy
Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w œrodowisku pracy
Prace na wysokoœci
BHP w stolarni
Ergonomia i profilaktyka przy pracy siedz¹cej i stoj¹cej
Wypadki przy pracy – dla pracowników
Wypadki przy pracy – dla kierowników
VD023
VD024
VD027
VD025
VD028
VD029
VD037
VD183
VD030
VD034
VD032
VD038
Jak prowadziæ instrukta¿ stanowiskowy
BHP przy spawaniu gazowym
BHP przy spawaniu elektrycznym
BHP przy komputerze
BHP przy obs³udze urz¹dzeñ elektrycznych
Alkohol w pracy
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób
kieruj¹cych pracownikami – nadciœnienie i Ty
Bezpieczne zachowania – Szko³a. Zasady bezpieczeñstwa
dla klas I–VI
BHP przy narzêdziach o napêdzie elektrycznym i pneumatycznym
Zasady bezpieczeñstwa przy pracach malarsko-lakierniczych
BHP przy pracach magazynowych
BHP w gastronomii
Filmy na kasecie VHS: tel. 058 554 29 17
OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA BHP • KORESPONDENCYJNIE*
CZY MASZ AKTUALNE SZKOLENIE OKRESOWE?
WYBIERZ NASZĄ OFERTĘ
• czas i tempo dostosowane do potrzeb i możliwości każdego uczestnika
• egzamin przed Komisją w formie wideokonferencji lub w siedzibie Organizatora (termin do wyboru) – obowiązek wprowadzony
rozporządzeniem MPiPS z 9 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
BP108
BB108
BA108
Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
249,00 zł
400,00 zł
120,00 zł
Ceny obejmują materiały dydaktyczne
egzamin, zaświadczenie
Sprawdź szczegóły: 1) wpisz symbol szkolenia na stronie www.bhp.oddk.pl
2) napisz: [email protected]
3) zadzwoń: tel. 058 7357245 lub 058 7357250
!
21
* Zgodnie z rozporządzeniem MGiP z 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
.
.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
dr Ewaryst Kowalczyk
JEDNOSTKI BUD Ż ETOWE
rachunkowość – dokumentacja – kontrola
Odpowiedzialność kierownika
i głównego księgowego
jednostki sektora finansów publicznych
pod redakcją prof. dra hab. Eugeniusza Ruśkowskiego
i dr Joanny M. Salachna
w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej
160 str. B5 cena: 95,00 zł symbol JBK377
Finanse publiczne. Komentarz praktyczny
704 str. B5 wyd. 2007 cena: 220,00 zł symbol JBK351
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
180,00 zł + 22% VAT symbol CD351
Pierwszy na rynku komentarz opracowany przez wybitne autorytety, który tak dogłębnie analizuje zasady tworzenia i wykonywania budżetów oraz gospodarowania środkami pochodzącymi
z UE. Oprócz analizy prawnej ustawy – odwołania do rozporządzeń wykonawczych
i ustaw okołokodeksowych, a także analizy ekonomiczne oraz przykłady. Bogate
orzecznictwo oraz stanowiska doktryny.
Sprawdzone, gotowe rozwiązania – nieodzowna publikacja dla
każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej – wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji,
aktów prawnych. Rozwiązania praktyczne, przykłady, interpretacje i wyjaśnienia. Gotowe wzory: umowa o pracę z głównym księgowym, powierzenie głównemu księgowemu obowiązków z zakresu gospodarki finansowej, umowa
o powierzenie mienia, regulamin kontroli finansowej.
Andrzej Tyka, Marek Januszczyk, Dariusz Winiarski
Wzory dokumentów audytu wewnętrznego
z komentarzem i przykładami zadań audytowych
142 str. B5 wyd. 2007 cena: 110,00 zł symbol JBK307
dr Anna Dębska-Rup, Wojciech Rup
Praktyczna pomoc dla każdego audytora wewnętrznego:
u wzory dokumentów niezbędnych do właściwego przeprowadzenia audytu wewnętrznego u komentarz praktyka do każdego dokumentu u przykłady poprawnej dokumentacji zadań
audytowych, np. audyt zamówień publicznych. Dokumenty
zgodne z przepisami i wytycznymi zawartymi w komunikatach
MF oraz Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego.
Rachunkowość środków unijnych
w jednostkach sektora finansów publicznych
130 str. A5 cena: 90,00 zł symbol JBK372
Jak prawidłowo ująć w księgach oraz w sprawozdaniach finansowych i budżetowych operacje związane z wykorzystaniem
środków Unii Europejskiej. Autorzy omawiają m.in.: ewidencję
środków pomocowych objętych okresem programowania
2004–2006 oraz 2007–2013, zasady ujmowania środków
pomocowych w sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
zagadnienia związane z kwalifikowalnością wydatków.
Akta audytu wewnętrznego z komentarzem
i przykładami zadań audytowych
– program komputerowy
Maria Augustowska
Komentarz do planu kont
Program umożliwia właściwe zarządzanie dokumentacją
audytu, pełną edycję wzorów zaproponowanych przez autorów
oraz tworzenie własnych wzorów dokumentów.
dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych
356 str. A5 wyd. X 2006 twarda oprawa
cena: 145,00 zł symbol JBK221
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie.
Poradnik dobrych praktyk
100,00 zł + 22% VAT symbol CD307
Jacek Jędrzejczak
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
120,00 zł + 22% VAT symbol CD856
stan prawny: październik 2006
110 str. B5 wyd. 2007 cena: 68,00 zł symbol JBK338
Poradnik dla pracowników obsługujących klientów w urzędach pracy, izbach skarbowych, urzędach miast i gmin itd.
u Techniki i etapy obsługi klienta u Zasady profesjonalnego
zachowania u Jak postępować z „trudnym” klientem u Przydatne techniki w radzeniu sobie w sytuacjach konfliktowych
u Kontakt przez telefon (jak obsługiwać klienta, schematy
rozmów, przykłady, praktyczne uwagi) u Testy i kwestionariusze.
Wnikliwy i dogłębny komentarz do planu kont. Autorka przedstawia szczegółowo
zasady funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych, wskazuje, jakie
operacje gospodarcze należy ujmować na danym koncie, wskazuje również konta
korespondujące. Opracowanie jest jednym z podstawowych narzędzi pracy
księgowych jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych.
Szczegółowa klasyfikacja
dr Anna Zysnarska
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
Ze zmianami obowiązującymi od 18 lipca 2007 r.
Rachunkowość jednostek budżetowych
i gospodarki pozabudżetowej
352 str. B5 wyd. III 2006 cena: 110,00 zł symbol JBK210
stan prawny: 1 września 2006 r.
110 str. B5 cena: 65,00 zł symbol JBK381
Ze zmianami obowiązującymi od 18 lipca 2007 r.
Wszystko na temat rachunkowości jednostek budżetowych
i podmiotów gospodarki pozabudżetowej:
u omówienie zasad gospodarki finansowej (metody finansowania
działalności, gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych,
sprawozdawczość) u charakterystyka składników majątkowych,
zasad ewidencji, ustalania i rozliczania wyniku finansowego.
Przejrzysty układ tekstu, liczne przykłady oraz ponad 80 schematów ewidencji
ułatwiają zrozumienie niełatwej problematyki rachunkowości sektora publicznego.
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
60,00 zł + 22% VAT symbol CD822
Klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. ze zmianami obowiązującymi
od 18 lipca 2007 r. (rozporządzenie MF z dnia 11 lipca 2007 r.,
Dz.U. Nr 128, poz. 890).
Marek Rotkiewicz, Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń
Urzędnik państwowy –
wzory dokumentów kadrowych z komentarzem
Wojciech Rup
Sprawozdanie finansowe jednostek
sektora finansów publicznych
128 str. A4 cena: 90,00 zł symbol DKP357
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
cena: 75,00 zł + 22% VAT symbol CD357
Bilans – Rachunek zysków i strat –
– Zestawienie zmian w funduszu jednostki
96 str. B5 wyd. II 2007 cena: 95,00 zł symbol JBK407
Instruktaż, jak sporządzić roczne sprawozdanie finansowe –
bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) i zestawienie zmian w funduszu jednostki. Praktyczne podpowiedzi, przykłady liczbowe ze wskazaniem sald
konkretnych kont, które należy uwzględnić w każdej pozycji sprawozdania. Zasady
przeprowadzania inwentaryzacji, wycena pozycji bilansowych.
22
Ponad 100 wzorów z komentarzem do bezpośredniego wykorzystywania, m.in.: dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy, dokumenty do podpisu przed i po zatrudnieniu,
wzory związane z obowiązkami urzędnika państwowego, wynagrodzeniami, urlopami, czasem pracy, dokumentacja zmian stosunku pracy, powierzenie innej pracy,
kary porządkowe, rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy oraz świadectwo pracy.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
INSTRUKCJE / REGULAMINY
gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych
opracowanie: Jacek Jędrzejczak, Renata Mroczkowska,
Kazimiera Ziętkiewicz, Rafał Szulc
Adam Gałach
ZESTAW NARZĘDZI
DO OBOWIĄZKOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ
PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH
Instrukcja postępowania
z dokumentami elektronicznymi
organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych,
organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych
jednostek organizacyjnych z komentarzem
86 str. A5 cena: 70,00 zł symbol JBK360
Praktyczny komentarz do nowych przepisów obowiązujących od
dnia 18 maja 2007 r.: u sposób opisu dokumentów elektronicznych u zasady ewidencjonowania dokumentów i ich przechowywania u wymagania dla systemu informatycznego przetwarzającego dokumenty w postaci elektronicznej u zasady brakowania dokumentów elektronicznych
u zasady przekazywania dokumentów elektronicznych do archiwów państwowych.
• Regulamin przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych
• Procedury i instrukcje do rozmów oceniających
i sporządzenia opinii
• Program do wypełnienia arkusza oceny
cena zestawu (książka + CD):
• 250,00 zł symbol JBK355 – wersja lokalna
• 750,00 zł symbol KPL355 – wersja wielostanowiskowa sieciowa
• 500,00 zł symbol UZP355 – wersja uzupełniająca – z lokalnej na sieciową
Szczegóły i wersja demo: www.oddk.pl
Stanisława Szlachta
Wzorcowa instrukcja obiegu
i kontroli dokumentów finansowo-księgowych
w jednostkach sektora finansów publicznych
Jan Charytoniuk
Komentarz do planów kont jednostki
samorządu terytorialnego.
118 str. B5 wyd. 2007 cena: 70,00 zł symbol JBK337
Plan kont dla budżetu.
Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych.
Ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego.
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
60,00
60
,00 zł + 22% VAT symbol CD337
292 str. A5 wyd. 2007 cena: 95,00 zł symbol JBK303
Gotowy wzór zarządzenia wewnętrznego z komentarzem!
W publikacji: u przykładowy wzór instrukcji – po uzupełnieniu i dostosowaniu do
potrzeb jednostki staje się zakładowym zarządzeniem wewnętrznym u 29 wzorów
dokumentów stosowanych w jednostkach budżetowych wraz z kartą obiegu.
dr Anna Zysnarska
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości
w jednostkach budżetowych,
w zakładach budżetowych i gospodarstwach
pomocniczych jednostek budżetowych
– wzorzec zarządzenia
Wersja elektroniczna na CD (format PDF)
90,00
9
0,00 zł + 22% VAT symbol CD181
Wnikliwy komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz urzędu jako jednostki budżetowej ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2007 r.: u charakterystyka funkcjonowania konta, typowe zapisy strony Wn/Ma ze
wskazaniem kont korespondujących u uwzględnione specyficzne warunki organizacji kasowej obsługi u zaangażowanie wydatków budżetowych u rachunkowość
podatków i opłat prowadzona w urzędzie gminy.
Jarosław Zysnarski
Partnerstwo publiczno-prywatne
w sferze usług komunalnych
114 str. B5 wyd. III 2006 cena: 70,00 zł symbol JBK212
stan prawny: 1 września 2006 r.
264 str. B5 cena: 120,00 zł symbol JBK229
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
60,00 zł + 22% VAT symbol CD996
Wzór zarządzenia umożliwia szybkie i skuteczne wypełnienie ustawowego obowiązku
– po uzupełnieniu i dostosowaniu do rozwiązań obowiązujących w jednostce przyjmie
postać wymaganego przepisami zarządzenia.
Szczegółowe omówienie zasad i trybu współpracy podmiotu
publicznego i partnera prywatnego w ramach PPP: u ramy prawne dla PPP – przepisy polskie i UE u omówienie specyficznych cech i rekomendacje dla branż usług komunalnych u przykłady polskich doświadczeń, aktualna lista potencjalnych partnerów w poszczególnych branżach.
Jadwiga Sztabińska
Wojciech Rup
Pracownik samorządowy – od zatrudnienia
do zwolnienia.
Instrukcja kontroli finansowej
w jednostkach sektora finansów publicznych
Komentarz, procedury postępowania, wzory
38 str. A5 cena: 65,00 zł symbol JBK222
112 str. B5 cena: 75,00 zł symbol JBK308
Wzór instrukcji kontroli finansowej (funkcjonalnej) i regulaminu kontroli finansowej (rewizji wewnętrznej) z komentarzem problemowym. u Gotowy wzorzec zarządzenia – pomoże szybko i poprawnie wypełnić obowiązek (art. 47 ust. 3
ustawy o finansach publicznych zobowiązuje kierowników
jednostek do ustalenia w formie pisemnej procedury kontroli
finansowej).
u
Zasady zatrudniania pracowników samorządowych, a także
prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy oraz sposoby
jego rozwiązania lub wygaśnięcia – przykłady, wzorcowe procedury działania, tabele, orzecznictwo. Nowy regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze z wzorami.
Marek Rotkiewicz, Renata Mroczkowska, Patrycja Potocka-Szmoń
Pracownik samorządowy – wzory
dokumentów kadrowych z komentarzem
Wojciech Rup
Instrukcja gospodarowania i ewidencja księgowa
pozostałych środków trwałych oraz pozostałych
wartości niematerialnych i prawnych (wyposażenia)
w jednostkach budżetowych, zakładach
budżetowych oraz gospodarstwach pomocniczych
40 str. B5 cena: 50,00 zł symbol JBK191
Tego nie znajdziesz w przepisach prawnych – szczegółowa
instrukcja przygotowana przez praktyka zajmującego się kontrolą
finansów publicznych.
23
156 str. A4 cena: 90,00 zł symbol DKP347
Wersja elektroniczna na CD (MS Word)
75,00 zł + 22% VAT symbol CD347
Ponad 130 wzorów z komentarzem. XV szczegółowych
działów, a w nich m.in.: nawiązanie i rozwiązanie stosunku
pracy, dokumentacja obowiązków pracownika, wynagrodzenia,
przeniesienia, zawieszenia, procedura nowego sposobu i trybu dokonywania
ocen kwalifikacyjnych itp. Duża pomoc dla kadrowej!
KLASYFIKACJE STATYSTYCZNE
PROGRAMY
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 2004
382 str. A4 cena: 170,00 zł symbol KS898
Obowiązująca dla potrzeb ewidencyjnych od 1 maja 2004 r.
(rozporządzenie RM z dnia 6 kwietnia 2004 r., Dz.U. Nr 89, poz. 844 ze zm.)
Wersja elektroniczna PKWiU 2004
cena: 150,00 z³ + 22% VAT symbol CD898
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z Suplementem
1600 str. A4 cena: 370,00 zł symbol KS174
Wygodny w użyciu, ujednolicony tekst rozporządzenia RM z 1997 r., obowiązującego nadal do
celów podatku VAT, akcyzy i podatków dochodowych. Trzy tomy i Suplement.
Wersja elektroniczna PKWiU ze stawkami VAT
cena: 300,00 z³ + 22% VAT symbol CD013
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2004)
Wersja elektroniczna PKD 2004
cena: 70,00 z³ + 22% VAT symbol CD866
260 str. B5 cena: 65,00 zł symbol KS866
Obowiązująca od 1 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 289 ze zm.).
Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)
Wersja elektroniczna PKOB
cena: 70,00 z³ + 22% VAT symbol CD026
32 str. B5 cena: 45,00 zł symbol KS527
Ujednolicony tekst klasyfikacji (Dz.U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 ze zm.).
Klasyfikacja Środków Trwałych ze stawkami amortyzacji obowiązującymi w 2007 roku
Wersja elektroniczna KŒT
ze stawkami amortyzacji
cena: 60,00 z³ + 22% VAT symbol CD526
144 str. B5 cena: 63,00 zł symbol KS336
Ujednolicony tekst klasyfikacji wraz z aktualnymi stawkami amortyzacyjnymi i wyjaśnieniami.
Klasyfikacja Zawodów i Specjalności
148 str. A5 cena: 45,00 zł symbol KS376
Pełny tekst rozporządzenia z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) z uwzględnieniem zmian obowiązujących
od 1 lipca 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 106, poz. 728) oraz alfabetyczny indeks zawodów i specjalności. Sześciocyfrowe
kody do stosowania w ewidencji i sprawozdawczości pracowniczej, m.in. w statystycznej karcie wypadku przy pracy.
Szybkie wyszukiwanie,
możliwość edycji i wydruku
Okładki książek mogą się różnić graficznie od miniatur zamieszczonych w ofercie.
Symbol
Nazwa produktu
Cena
IloϾ
Z
WartoϾ
A
M
Ó
W
I
E
N
I
E
®
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.
80-317 Gdańsk Oliwa,
ul. Obrońców Westerplatte 32A
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
Wydział VII Gospodarczy KRS 0000014975,
Kapitał zakł. 50 000 zł opłacony w całości
NIP 584 030 54 19
ZAMÓWIENIA PRZYJMUJEMY:
Oczekujemy realizacji zamówienia w ciągu 7 dni.
Imię i nazwisko zamawiającego
– telefonicznie lub faksem:
058 554 29 17
– pocztą: ODDK 80-317 Gdańsk Oliwa
ul. Obrońców Westerplatte 32A
– przez Internet:
e-mail: [email protected]
http://www.oddk.pl
RAZEM
Stanowisko służbowe
AKCEPTUJEMY TRZY FORMY
PŁATNOŚCI:
E-mail
– zaliczenie pocztowe:
płatne przy odbiorze towaru
(koszty wysyłki pokrywa Odbiorca)
– przesyłka kurierska: płatna
przy odbiorze – 19,50 zł
– przedpłata: przelew należności
(koszty wysyłki pokrywa Nadawca)
na konto ODDK:
Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gdańsk
FIRMA: nazwa i dokładny adres
NIP
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie ODDK w celach marketingowych (ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
t.j. Dz.U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 ze zm.). Wyrażam zgodę na otrzymywanie od ODDK informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)*. Warunki reklamacji: www.oddk.pl.
Upoważniam ODDK do wystawienia faktury VAT.
FORMA PŁATNOŚCI (wybrać odpowiednią):
za zaliczeniem pocztowym
przesyłka kurierska (19,50 zł)
przedpłata (w dniu .....................................) – kwota ......................................................... zł
(słownie ................................................................................................................................)
została wpłacona na konto ODDK:
Bank Zachodni WBK SA 1 O/Gdańsk 08 10901098 0000000009015775
*skreślenie tekstu oznacza niewyrażenie zgody
l.k.
nr rachunku odbiorcy
08 109010980000000009015775
Data i podpis zamawiającego
GRUDZIEŃ 2007

Podobne dokumenty