Aspekty elektryczne sieci komputerowych / Paweł Piotrowski.

Transkrypt

Aspekty elektryczne sieci komputerowych / Paweł Piotrowski.
Aspekty elektryczne sieci komputerowych / Paweł Piotrowski. - wyd. 2.
– Warszawa, 2011
Spis treści
Przedmowa
6
1.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
Charakterystyka mediów transmisji danych
Wstęp
Kable miedziane
Wstęp
Główne parametry transmisyjne kabli miedzianych
Rodzaje kabli miedzianych
Kable światłowodowe
Wstęp
Parametry transmisyjne
Typy kabli światłowodowych
Złącza światłowodowe
Literatura
7
7
8
8
10
13
19
19
22
24
29
33
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Okablowanie strukturalne w budynkach
Wstęp
Charakterystyka okablowania strukturalnego
Standaryzacja
Systemy okablowania strukturalnego
Testery
Literatura
34
34
34
44
46
48
54
3.
Wybrane elementy projektowania zasilania elektrycznego
w sieciach komputerowych
Wstęp
Zalecenia ogólne
Zapotrzebowanie na moc w sieciach komputerowych
Dobór zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych
Wybrane parametry niezawodności
Praca równoległa zasilaczy UPS
Literatura
55
55
57
59
63
70
72
76
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
Gwarantowane zasilanie sieci komputerowych
Wstęp
Bezpieczne zasilanie elektryczne małych sieci komputerowych LAN
Wstęp
Komputer domowy
Środowisko SOHO
Mała sieć lokalna LAN
Bezpieczne zasilanie elektryczne średnich i duŜych sieci komputerowych
Konfiguracje UPS w sieciach komputerowych
Sieć LAN średniej wielkości
Sieć LAN duŜej wielkości
Bezpieczne zasilanie elektryczne w sieciach komputerowych
kampusowych i w nowoczesnych centrach danych
78
79
85
86
86
88
89
94
94
97
102
106
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.6
5.
Sieci kampusowe
106
Centra przetwarzania danych
111
Charakterystyka oprogramowania na potrzeby gwarantowanego zasilania
sieci komputerowych
115
Wstęp
115
Metody komunikacji
116
Rodzaje urządzeń współpracujących z oprogramowaniem do monitoringu,
kontroli i sterowania
119
Kategorie oprogramowania i ich typowe funkcje
121
Literatura
131
Technologia PLC - wykorzystanie kabli elektrycznych
do transmisji danych
Wstęp
Charakterystyka technologii HomePlug
Architektura systemów HomePlug
Zalety i wady technologii HomePlug
Urządzenia w technologii Home Plug
Przyszłość technologii HomePlug
Literatura
133
133
138
144
149
152
163
165
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Technologia Power Over Ethernet (PoE) - zasilanie urządzeń
w sieci komputerowej przy wykorzystaniu miedzianego kabla
logicznego UTP/STP
Wstęp
Charakterystyka standardu IEEE802.3af.
Zalety i wady technologii PoE
Charakterystyka urządzeń wykorzystujących technologię PoE
Nowy standard PoE plus o zwiększonej mocy
Literatura
167
167
170
175
177
186
191
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
Ochrona przeciwprzepięciowa w liniach transmisji danych
Wstęp
Zasada działania, parametry urządzeń ochronnych
Przykładowe rozwiązania
Literatura
193
193
194
199
205
8.
Informatyczne systemy AMR zdalnego odczytu zuŜycia energii
elektrycznej u odbiorców komunalno-bytowych
Wstęp
Architektury systemów zdalnego odczytu
Korzyści z wykorzystania systemów AMR
Problemy związane z wdraŜaniem systemów AMR
Przykłady komercyjnych systemów AMR oraz AMR/AMM
Koszty systemów AMR/AMM
Podsumowanie
Literatura
206
206
209
214
220
222
226
229
230
5.1
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
6.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
oprac. BPK