Wykaz osób za 2014 r. lit f i g

Transkrypt

Wykaz osób za 2014 r. lit f i g
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce w związku z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f i g ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /teks jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885
ze zm./ podaje do publicznej wiadomości :
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w 2014 roku – w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej
łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia (lit. f)
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (lit. g)
Lp.
1
Nazwa osoby prawnej, fizycznej lub
jednostki nieposiadającej
osobowości prawnej
Zakład Gospodarki Komunalnej w
Oleszycach
2
3
4
5
6
7
8
Zając Emil
Jurek Paweł
Kowal Adam, Danuta
Kisz-Gacek Monika , Gacek Witold
Czajkowski Paweł, Anna
Kucharski Adam
9
10
Kasperski Zbigniew, Małgorzata
Osiowy Patrycjusz, Monika
Uszkowski Marcin
Kurdziel-Uszkowska Sylwia
Władyka Tadeusz, Zofia
11
12
13
Henry Grażyna
Rokosz Wojciech, Edyta
Tytuł ulgi
Kwota odroczenia
terminu płatności
i przyczyna
Odroczenie terminu
płatności w podatku od
nieruchomości za m-c
czerwiec
37 461,00 zł
przejściowo trudna
sytuacja finansowa
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
Iwanicki Tadeusz, Alicja
ulga z tyt. nabycia gruntu
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
16
Frelas Andrzej, Edyta
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
17
Bąk Ryszard, Teresa
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
18
Ożański Marian, Krystyna
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
19
Piskorz Piotr
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
21
Borowiec Mariusz,
Mozol-Borowiec Dorota
Lorenc Zygmunt, Ewa
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
22
Gancarz Dawid, Edyta
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
14
Wójtowicz Tomasz
15
20
23
Zając Emil
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
24
Meder Marcin, Agata
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
25
Broś Józef, Maria
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
26
Broś Marian
ulga z tyt. nabycia gruntu
-
Oleszyce, dnia 29.05.2015r.
Burmistrz
mgr inż. Andrzej Gryniewicz