Wytrzymałość materiałów Podręczniki Zbiory zadań

Transkrypt

Wytrzymałość materiałów Podręczniki Zbiory zadań
Wytrzymałość materiałów
Podręczniki
Przewłócki J.,
Górski J.
Dyląg Z.,
Jakubowicz A.,
Orłoś Z.
Jastrzębski P.,
Mutermilch J.,
Orłowski W.
Podstawy mechaniki budowli
Arkady –
Warszawa
2006
2003
Wytrzymałość Materiałów
Tom I i II
Wytrzymałość Materiałów
Część I i II
Arkady
Warszawa
1986
Zbiory zadań
Grabowski J.,
Iwanczewska A.
Zbiór zadań z wytrzymałości Oficyna Wydawnicza
materiałów
Politechniki
Warszawskiej
Orłowski W.,
Słowański. L
Wytrzymałość materiałów.
Przykłady obliczeń.
Praca zbiorowa
Wytrzymałość Materiałów.
Zarys teorii, Przykłady,
Zadania. Część I , II
Wydawnictwo
Politechniki
Poznańskiej
1992,
1981
Jaworski J.,
Wiśniewska M.
Wytrzymałość Materiałów.
Wydawnictwo
SGGW, Warszawa
2014
w zadaniach
Arkady,
2006
Warszawa
1978
Informacje o wynikach kolokwiów oraz materiały pomocnicze do ćwiczeń będą podawane
w katalogu FTP o nazwie: ikb.poznan.pl/elzbieta.wdowicka/ (Można je odczytać i skopiować
przez wykorzystanie podanego łącza lub wpisanie tej nazwy w standardowych przeglądarkach)