koreanistyka WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY Trzyletnie studia

Transkrypt

koreanistyka WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY Trzyletnie studia
koreanistyka
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY
Trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia - od roku ak. 2012/2013
Kierunek: orientalistyka
Specjalność: koreanistyka
Program dydaktyczny
Rok studiów
Form Forma
Godz.
a
zal.
zajęć zajęć
Przedmiot
I rok
II rok
III rok
semestr
semestr
semestr
I
godz.
A. Przedmioty kształcenia ogólnego
1. Lektorat języka obcego (do wyboru)*
240
II
III
IV
V
VI
ECT
ECT
ECT
ECT
ECT
ECT
godz.
godz.
godz.
godz.
godz.
S
S
S
S
S
S
ćw. zal./o
60
2
60
2
60
2
60
2. Egzamin z języka obcego na poziomie B2
3. Technologia informacyjna
4. Wychowanie fizyczne
5. Szkolenie w zakresie BHP
2
2
30
120
6. Podstawy ochrony własności intelektualnej
ćw. zal./o
ćw. zal.
w.
zal.
w.
30
30
zal.
Razem:
B. Przedmioty podstawowe
metodologiczne
1. Antropologia kulturowa
2. Historia filozofii
3. Wstęp do badań
językoznawczych/literaturoznawczych/histor
ycznych**
Razem:
C. Przedmioty podstawowe
orientalistyczne
1. Historia Korei
390
30
0,5
30
0,5
30
0,5
0,5
w./ć egz./za
w.
l./o
7. Przedmiot ogólnouniwersytecki
2
0,5
0,5
2
30
30
2
2
1
60
60
w.
w.
egz.
egz.
30
30
60
w.
egz.
60
w.
egz.
30
2
30
3
2. Zagadnienia społeczno-kulturowe Korei
60
w.
egz.
30
2
30
3
3. Literatura i kultura Korei
4. Religia/Filozofia Korei
5. Sztuka i estetyka Korei
6. Wiedza o języku koreańskim***
60
60
60
120
w.
w.
w.
w.
egz.
egz.
egz.
egz.
30
2
30
2
30
30
30
3
2
3
7. Przedmiot do wyboru****
180
2
3
2
2
30
4
30
4
30
2
30
3
30
30
3
2
30
3
30
2
30
3
60
4
60
6
4,5 120
2
2
30
30
7
120
6
60
4
60
3
2
3
30
30
2
3
30
3
30
3
2
2
30
30
2
2
30
2
30
6
30
6
10
180
w./k egz./za
onw. l./o
Razem: 600
D. Przedmioty specjalnościowe
1. Język koreański *****
2. Wymowa języka koreańskiego
3. Gramatyka języka koreańskiego
4. Lektura tekstów koreańskich
5. Koreańskie systemy pisma
6. Nauka pisma koreańskiego
7. Proseminarium koreanistyczne
8. Seminarium licencjackie
9. Praca licencjacka
540
60
120
120
30
120
60
60
ćw.
ćw.
ćw.
ćw.
w.
ćw.
ćw.
ćw.
egz.
zal./o
zal./o
zal./o
egz.
zal./o
zal./o
zal.
90
30
30
5,5
2
2
30
3
90
30
30
30
Razem: 1110
30
PUNKTY ECTS 180
Łączna liczba godzin : 2280
420
420
Liczba godzin tygodniowo:
28
28
Rozliczenie roczne. Każdy rok studiów pozwala uzyskać 60 punktów ECTS.
*spośród języków oferowanych w
rejestracji żetonowej
Strona 1
2
30
30
30
31,5
480
32
28,5
420
28
28
300
20
32
240
16
koreanistyka
** dwa przedmioty do wyboru z trzech
*** 2 egzaminy, po II i IV semestrze
**** z oferty Wydziału Orientalistycznego
***** 3 egzaminy; po I, III, V semestrze
Strona 2