humanistyczne - Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie

Komentarze

Transkrypt

humanistyczne - Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Lubinie
Osiągnięcia uczniów z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2013/2014
Osiągnięcia etapy - miejsce
Lp.
Rodzaj konkursu
1.
OOGÓLNOPOLSKI KONKURS
HISTORYCZNY „LOSY
ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA
POLSKIEGO W LATACH 1939 1945
2.
POWIATOWY KONKURS
HISTORYCZNY „POLSKA STANU
WOJENNEGO”
3.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
WIEDZY O EUROPIE I UNII
EUROPEJSKIEJ
4.
SZKOLNY KONKURS
HISTORYCZNY „WALKA
POLAKÓW O NIEPODLEGŁOŚĆ W
XIX WIEKU”
XIV Dolnośląski Konkurs zDolny
Ślązak Gimnazjalista
5.
szkolny
miejski
1
3
rejonowy wojewó pow
dzki
laureat
iat
finalista
laureat
1
1
1
1
1
3
I
II
II
III
III
III
III
laureat
finalista
finalista
finalista
krajowy
międzyna
rodowy
Imię i nazwisko
ucznia
Klasa
Imię i nazwisko nauczyciela
Maciej Herbut
Damian Leszczyński
2a
2d
Krzysztof Korycki
Krzysztof Korycki
Maciej Herbut
2a
Krzysztof Korycki
Maciej Herbut
Adrianna Pielech
Kacper Łazor
2a
2a
2d
Krzysztof Korycki
Krzysztof Korycki
Krzysztof Korycki
Maciej Herbut
Damian Leszczyński
2a
2d
Krzysztof Korycki
Krzysztof Korycki
Maciej Herbut
Dominik Dąbrowski
Jagoda Kochan
Damian Kosz
Damian Leszczyński
Monika Obajda
Marek Skoneczny
2a
3d
3a
2a
2d
3h
1b
W. Szumańska, K. Korycki
W. Szumańska, M. Przygoda
W. Szumańska, A. Wróbel
W. Szumańska, K. Korycki
M. Dunaj-Stefańska, K. Korycki
O. Żylicz-Gambal, M. Przygoda
K. Kukuć, M. Przygoda
.
1
Osiągnięcia uczniów z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2013/2014
6.
XIII Dolnośląski Konkurs
Polonistyczny zDolny Ślązak
Gimnazjalista
finalista
Maciej Herbut
2a
W. Szumańska
XIII Dolnośląski Konkurs Historyczny
zDolny Ślązak Gimnazjalista
finalista
Maciej Herbut
2a
K. Korycki
finalista
Bartosz Dulski
Katarzyna Rudzka
Dominik Dąbrowski
Damian Leszczyński
2a
3a
3d
2d
W. Szumańska, K. Korycki
W. Szumańska, A. Wróbel
W. Szumańska, M. Przygoda
M. Dunaj-Stefańska, K. Korycki
Jagoda Kochan
Katarzyna Rudzka
Amanda Lier
Martyna Bołkanowicz
Aleksandra Matkowska
Maciej Herbut
Dominik Dąbrowski
Martyna Kędzia
Bartosz Dulski
Laura Chmielowiec
3a
3a
3d
3d
2b
2a
3d
3a
2a
2a
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
M. Drozdowska
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
Laura Chmielowiec
Kamila Bodzek
2a
2f
W. Szumańska
K. Kukuć
7.
Liga Humanistyczna Dolnośląskiej
Ligi Naukowej 2014
8.
Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny
Polszczyzny
9.
Dolnośląski Przegląd Twórczości
Literackiej Dzieci i Młodzieży Listy
10.
do…
I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
V
VI
VII
VIII
IX
laureat
finalistka
finalista
laureatka
wyróżn.
2
Osiągnięcia uczniów z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2013/2014
Konkurs historyczno-literacki Stan
wojenny – By czas nie zaćmił
Konkurs literacki
11.
Konkurs historyczno-literacki Stan
wojenny – By czas nie zaćmił
12.
Konkurs historyczny (drużynowy)
Konkurs historyczno-literacki Stan
wojenny – By czas nie zaćmił
13.
Nagroda dla najaktywniejszej szkoły
14.
Konkurs multimedialny Wędrówki
szlakiem wartości
laureatka
laureatka
laureatka
laureatka
laureatka
laureatka
I
Jagoda Kochan
Anna Wróblewska
Weronika Kędzia
Angelika Kałuża
Weronika Kwiatkowska
Marta Mydłowska
3a
1a
2b
2b
3e
2d
W. Szumańska
W. Szumańska
M. Drozdowska
M. Drozdowska
K. Kukuć
M. Dunaj-Stefańska
Patryk Gawin
Miłosz Stolarczyk
Maciej Herbut
3a
3a
2a
A. Wróbel
A. Wróbel
A. Wróbel
1a
W. Szumańska
Gimnazjum nr 4 im. Jana
Pawła II w Lubinie
nagroda
III
Anna Wróblewska
3
Osiągnięcia uczniów z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2013/2014
17. Dolnośląski Turniej Słowa
I
Literatury Patriotycznej i Religijnej Ja I
– i Ojczyzna
I
Wyr.
-recytacja
Wyr.
Wyr.
Wyr.
Wyr.
Wyr.
Wyr.
Katarzyna Birut
Dominik Szymczak
Piotr Kowalczyk
Barbara Maziarz
Artur Cholewa
Aleksandra Matkowska
Wiktoria Leśków
Aleksandra Dawidowicz
Wiktoria Skrzypczak
Natan Marszałek
wyr.
-
15.
I
17. Dolnośląski Turniej Słowa
Literatury Patriotycznej i Religijnej Ja I
I
– i Ojczyzna
16.
3a
3e
1a
3a
3e
2b
2c
1a
1a
1b
W. Szumańska
K. Kukuć
W. Szumańska
W. Szumańska
K. Kukuć
M. Drozdowska
K. Kukuć
W. Szumańska
W. Szumańska
K. Kukuć
nagroda
nagroda
-
I
I
-
Katarzyna Rudzka
Jagoda Kochan
Laura Chodacka
3a
3a
1d
W. Szumańska
W. Szumańska
O. Żylicz-Gamba
nominacja
I
Amanda Lier
3d
W. Szumańska
-wywiedzione ze słowa
17. Dolnośląski Turniej Słowa
Literatury Patriotycznej i Religijnej Ja
17. – i Ojczyzna
-krasomówstwo
I
4
Osiągnięcia uczniów z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2013/2014
17. Dolnośląski Turniej Słowa
Literatury Patriotycznej i Religijnej Ja
– i Ojczyzna
I
wyr.
I
-teatr poezji
18.
17. Dolnośląski Turniej Słowa
I
Literatury Patriotycznej i Religijnej Ja
– i Ojczyzna
-teatr poezji
19.
nominacja
II
Szkolny Teatr Poezji za
przedstawienie pt.
„Mochnacki”
Jagoda Kochan
Katarzyna Rudzka
Amanda Lier
Jarosław Wróbel
Szymon Ciszewski
Artur Wołoszczak
Katarzyna Sitek
Maja Fedorcio
Laura Chmielowiec
Bartosz Dulski
Kacper Gąsieniec
Szkolny
Teatr Poezji za
przedstawienie pt. „Świat
poety”
Katarzyna Sitek
Maja Fedorcio
Laura Chmielowiec
Dominik Dąbrowski
Jarosław Wróbel
Bartosz Dulski
Kacper Gąsieniec
Damian Kosz
W. Szumańska
3a
3a
3d
3b
1a
1a
2a
2a
2a
2a
2a
W. Szumańska
2a
2a
2a
3d
3b
2a
2a
2a
5
Osiągnięcia uczniów z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2013/2014
nagroda
Katarzyna Rudzka
nagroda
Szkolny Teatr Poezji
Za przedstawienie pt.
„Jesteś sam”
Katarzyna Rudzka
Katarzyna Sitek
Maja Fedorcio
Laura Chmielowiec
Jarosław Wróbel
Dominik Dąbrowski
Bartosz Dulski
Kacper Gąsieniec
Damian Kosz
3a
2a
2a
2a
3b
3d
2a
2a
2a
Jagoda Kochan
Katarzyna Rudzka
Szymon Ciszewski
Dominik Szymczak
Amanda Lier
Kacper Gąsieniec
Kamil Błachuta
Aleksandra Matkowska
3a
3a
1a
3e
3d
2a
2a
2b
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
K. Kukuć
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
M. Drozdowska
Jagoda Kochan
3a
W. Szumańska
3a
W. Szumańska
XII Wrocławski Festiwal Teatrów
Szkolnych Zielona Gęś
20.
- monodram poetycki
XII Wrocławski Festiwal Teatrów
Szkolnych Zielona Gęś
- teatr poezji
21.
59. Dolnośląski Konkurs Recytatorski
22. Szkół Gimnazjalnych 2014
XIX Dolnośląski Konkurs
Recytatorski „Pegazik”
23.
.
nagroda
_
_
_
_
_
_
I
I
II
II
III
III
III
wyr.
wyr.
nagroda
W. Szumańska
6
Osiągnięcia uczniów z przedmiotów humanistycznych w roku szkolnym 2013/2014
Międzyszkolny Lingwistyczny
24. Konkurs
.
Języka Angielskiego i Języka
Polskiego „Potyczki Językowe”
25. Szkolny Konkurs Ortograficzny
26.
Międzyszkolny Dwójkowy Konkurs
Językowy Organizowany przez II LO
I
I
I
II
III
IV
IV
IV
miejsce
drużyno
wo
Drużyna:
Dominik Dąbrowski
Jagoda Kochan
Adrianna Siwak
Barbara Maziarz
Martyna Kędzia
Mateusz Kukuć
Artur Wołoszczak
Adrianna Pielech
3d
3a
3a
3a
3a
3a
1a
2a
Martyna Bołkanowicz
Amanda Lier
Maciej Herbut
Dominik Dąbrowski
Barbara Maziarz
Ewa Żebracka
3d
3d
2a
3d
3a
3d
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
W. Szumańska
Natalia Worobel
Wiktoria Pułka
Kamila Pólkowska
Michał Anacki
Monika Obajda
3b
3b
3b
3f
3h
Kazimiera Kukuć
Opiekunowie drużyny:
W. Szumańska
J. Tadla
K. Dawidowicz
7