PCSTZIP0609s005 - Ziemia Piotrkowska

Komentarze

Transkrypt

PCSTZIP0609s005 - Ziemia Piotrkowska
9 czerwca 2016 r
nasze sprawy
Ziemia Piotrkowska
5
Świętowali w Srocku i w Rękoraju
POWIAT. Najpierw napisali najlepszy
wniosek o powiatowy grant, by w minioną sobotę, zorganizować, smakowicie doprawiony i precyzyjnie wyhaftowany Festiwalu Smaków i Rękodzieła.
Dla dziecka i uśmiech i książeczka
POWIAT.To było pełne uśmiechu spotkanie z najsympatyczniejszym piotrkowianinem – pisarzem Andrzejem Grabowskim.
Odznaczony przez dzieci Orderem Uśmiechu, tym razem spotkał się z dziećmi
z Niepublicznego Przedszkola im.bł.Edmunda Bojanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Powody zaproszenia literata były dwa: niedawno obchodzony Dzień
Dziecka i najnowsze wydanie „Przygód skrzata Wiercipiętka”, książki, która liczy
sobie już 30 lat. Każdy przedszkolak otrzymał własnoręcznie podpisany przez autora egzemplarz z przygodami skrzata. A książki dzieciom podarował starosta powiatu piotrkowskiego Stanisław Cubała.
Z Szydłowa do Rygi
GMINA GRABICA. Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie już po raz
drugi uzyskało akceptację Agencji Narodowej FRSE na realizację programu
finansowanego ze środków unijnych.
Jest to projekt "Environment Surrounding Us as a Challenge and Responsibility" w
ramach program Erasmus+, na który szkoła otrzyma ponad 26 000 euro z funduszy europejskich na realizację działań projektowych w latach 2015-2017. Projekt
został opracowany przez nauczycielki języka angielskiego Sylwię Bernacką i Iwonę Retkę we współpracy ze szkołami z sześciu krajów: Czech, Turcji, Grecji, Chorwacji, Hiszpanii i Łotwy.
Głównym celem projektu jest uświadomienie uczniom problemów związanych z
zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, z którymi borykają się poszczególne
państwa. Realizując działania projektowe uczniowie będą trenować umiejętności
prowadzenia i analizowania wyników badań terenowych związanych ze środowiskiem naturalnym i klimatem. M.in. podczas spotkania uczniów i nauczycieli, które
odbyło się w dniach 04-10 kwietnia 2016 roku w szkole Ogres Valsts Gmnazija z łotewskiego Ogre w gronie gości znaleźli się uczniowie Gimnazjum im Marii Konopnickiej w Szydłowie:Wiktoria Ordon (IIIA), Piotr Chycki (IIIA), Mateusz Zielonka (IIIA)
i Paulina Kacperska (IIIB) pod opieką nauczycieli: Sylwii Bernackiej i Elżbiety Jóźwik. Goście zwiedzili wiele miejsc związanych z działaniem na rzecz środowiska
naturalnego i jego ochrony. Byli między innymi w Muzeum Energii Wodnej w Keguma, w Łotewskim Muzeum Historii Naturalnej w Rydze, gdzie mieli okazję w interaktywny sposób poznać zjawiska występujące w przyrodzie na całym świecie, a
także w Kościele św.Piotra w Rydze, z którego wieży mogli podziwiać łotewską stolicę, jej zabytki oraz otaczającą ją przyrodę.
Wszyscy uczestnicy projektu mieli także wyjątkową okazję zwiedzenia stolicy Łotwy- Rygi. Kolejne spotkanie nauczycieli szkól partnerskich planowane jest w
czerwcu 2016 roku i odbędzie się w Polsce. (G)
Mowa oczywiście o Ochotniczej Straży
Pożarnej, która przy wsparciu tutejszego Koła Gospodyń Wiejskich i przewodniczącej Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych Haliny Derach,
postanowiła uczcić 150 lat Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Moszczenickiej.
Na ten cel pozyskano środki z budżetu
powiatu piotrkowskiego, w ramach konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego, a tymi bez wątpienia są ludowe
tradycje i rękodzieło. Festiwal, dzięki zaangażowaniu wielu rąk do pracy, miał
przepiękną oprawę. Było na co popatrzeć i było co posmakować.Wszystkich
kusił niebiańsko przyjemny zapach kulinarnych specjałów, przygotowanych
z myślą o sercu.
Podczas Festiwalu gospodynie, które
brały udział w kulinarnych warsztatach,
w ramach powiatowego projektu profilaktycznego „Twoje Serce Twoim Życiem”, promowały zdrową kuchnię.
W gminie Moszczenica prężnie działa 21 Kół Gospodyń.Każde z nich otrzymało podziękowania, nagrody od wójta
gminy Marcelego Piekarka, Mariusza
Stobieckiego dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie, Krystyny Czechowskiej dyrektora biura
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ło-
dzi i przewodniczącej GZKiOR Haliny
Derach. Również sama przewodnicząca Derach wręczyła upominki 40 twórczyniom ludowym. Starosta powiatu
piotrkowskiego Stanisław Cubała specjalne wyróżnienia wręczył tym paniom, które bez względu czy to w Gorzkowicach czy w Rozprzy, czy słońce czy
deszcz, czy środek tygodnia czy wcze-
Szydłów drugi w województwie
GMINA GRABICA. W WORD w Sieradzu odbyły się Eliminacje Wojewódzkie
XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W
konkursie uczestniczyły 22 szkoły podstawowe i 19 gimnazjów z województwa
łódzkiego.
Powiat piotrkowski reprezentował zespół z Gimnazjum im.M.Konopnickiej w Szydłowie w składzie:Błażej Sudra (kl.IIIB), Bartosz Marczak (kl.IIIB) oraz Mateusz Kuliński
(kl. IIIB). Uczniowie ci zajęli wcześniej I miejsce w eliminacjach powiatowych.
I miejsce w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów zajęły szkoły z Koluszek, natomiast zawodnicy z Gimnazjum w Szydłowie zajęli II miejsce w województwie.Uczniowie otrzymali puchar, tablety oraz książkę „Zabytki i najpiękniejsze miejsca w Polsce”. Reprezentację przygotowała pani Edyta Bąkowska, zagadnienia pierwszej pomocy – pani Iwona Hodorowicz.(g)
Dzień dziecka w gm. Łęki Szlacheckie
GMINA ŁĘKI SZLACHECKIE.W szkołach gminy Łęki Szlacheckie uroczyście
obchodzono Dzień dziecka. M.in. w Trzepnicy na uczniów czekało wiele atrakcji, w tym nie zabrakło zmagań sportowych.
Największą niespodzianką dla uczniów było spotkanie z byłą gwiazdą polskiej siatkówki Michałem Bąkiewiczem, które zorganizował dla naszej szkoły radny powiatu piotrkowskiego Oskar Kuliński.W stronę sportowca skierowano wiele pytań, na
które chętnie odpowiadał. Podkreślił jak ważna dla siatkarzy jest publiczność, która
dopinguje zawodników do walki i potrafi cieszyć się sportem.
Inaczej niż zwykle zorganizowano święto dzieci w PSP w stolicy gminy. Życzenia
dzieciom złożyła dyrektor placówki. Zorganizowano m.in. szkolne igrzyska sportowe, pokaz brazylijskiej sztuki walki jiu jitsu, tańczono zumbę oraz obejrzano pokaz
zapasów, który prezentował wicemistrz olimpijski Piotr Stępień oraz jego podopieczni.Wicemistrzyniom Polski w unihokeju wręczono srebrne medale. (Łs)
ZAleksandrowa do Uniejowa
Urokliwe zakątki gminy Uniejów, ale przede wszystkim najpopularniejszy – w centralnej Polsce – kompleks basenowy z wodami termalnymi, to atrakcje, z których
mogła skorzystać młodzież z gminy Aleksandrów. Integracyjny wyjazd zorganizowali członkowie Stowarzyszenia na rzecz rozwoju gminy Aleksandrów „Jesteśmy
razem” – Michał Małecki i Grzegorz Sipa.W najbliższym czasie zostaną zorganizowane kolejne wydarzenia kulturalno-sportowe dla społeczności lokalnej. Już 3
lipca Stowarzyszenie organizuje turniej „Siatkówka z pasją” w Dąbrowie n/Czarną.
sny ranek, zawsze gotowe są pomagać
w organizacji każdej powiatowej uroczystości. A są nimi: Barbara Justyna,
Grażyna Gieszcz, Irena Oleksiewicz,
Marzena Midera, Halina Justyna, Teresa Korytkowska, Henryka Macherowska, Barbara Poszumska, Magdalena Dura, Zofia Bogdan, Maria
Nowicka i Halina Derach. W rewanżu
podziękowania w postaci okolicznościowych statuetek otrzymali: starosta
powiatu Stanisław Cubała, wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak, Mariusz
Stobiecki, Krystyna Czechowska,
wójt gminy Marceli Piekarek, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Jerzy Korytkowski, Leszek Stachowiak, Marcin Skorupiński i Jan Boczek. Festiwal swoimi artystycznymi
występami wzbogacili: Orkiestra Dęta
OSP ze Srocka pod batutą Tomasza
Siemińskiego, Zespół Śpiewaczy KGW
w Rękoraju i Kapela Tolka Gałązki.
Zaledwie kilka godzin wcześniej zupełnie inne, ale równie aktywnie działające, Stowarzyszenie Twórcza Inicjatywa
Kulturalno-Oświatowa „TIKO” zaprosiło
mieszkańców Rękoraja i okolic na festyn ekologiczny, połączony z najważniejszymi świętami: Dniem Dziecka,
Dniem Matki i Dniem Ojca.W czasie imprezy uświadamiano mieszkańcom konieczność segregacji odpadów, sadzenia drzew, dbania o bioróżnorodność
oraz niepalenia odpadów domowych
w piecach i na ogniskach. Radosna atmosfera udzieliła się wszystkim, także
wicestaroście powiatu Piotrowi Wojtysiakowi z sentymentem wspominającym pobyt i podobne występy w swojej
dawnej podstawówce.– Choć nie malowano nam twarzy i nie szaleliśmy
na dmuchańcach – rozpamiętywał wicestarosta, – ale podobnie jak teraz, takim wydarzeniom towarzyszyły występy dzieci, po których siadaliśmy do słodkich wypieków naszych mam czy babć.
Również ta inicjatywa znalazła uznanie
komisji konkursowej i otrzymała z budżetu powiatu grant w wysokości 4400
złotych.
Dodajmy, że na oddolne pomysły organizacji społecznych ziemi piotrkowskiej,
samorząd powiatu przeznaczył łącznie
120 tysięcy złotych, które pomogą w organizacji ponad 30 wydarzeń na terenie gmin Czarnocin, Wola Krzysztoporska, Grabica, Moszczenica, Łęki Szlacheckie, Gorzkowice, Sulejów, Rozprza
i Aleksandrów.