Załącznik Nr 6

Transkrypt

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 6
„Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie miasta Gniezna”
LOKALIZACJA KOSZY ULICZNYCH OBJĘTYCH OCZYSZCZANIEM
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Nazwa ulicy
ul. Kościuszki
ul. Lecha
ul. Dworcowa
ul. Mieszka I
ul. Warszawska
ul. Chrobrego
ul. Roosevelta
ul. Wyszyńskiego
ul. Dąbrówki
Rynek
ul. 3 Maja
ul. Zielony Rynek
ul. Tumska
ul. Łaskiego
ul. Moniuszki
ul. Łubieńskiego
ul. Sobieskiego
ul. Sienkiewicza
ul. Rzeźnicka
ul. Mickiewicza
ul. świrki i Wigury
ul. Grzybowo
ul. Krzywe Koło
ul. Jana Pawła II
ul. Dalkoska
ul. Wawrzyńca
ul. Budowlanych
ul. Staszica
ul. Chudoby
ul. Michała
ul. Franciszkańska
ul. Podgórna
ul. Wojciecha
ul. Jana
ul. Farna
ul. Cierpięgi
ul. Słomianka
ul. Jeziorna
Dolina Pojednania
ul. Kościuszki – przystanek MPK
ul. Dworcowa – przystanek MPK
ul. Łubieńskiego – przystanek MPK
ul. Dąbrówki – przystanek MPK
ul. Chrobrego – przystanek MPK
ul. św. Wawrzyńca przy targowisku - przystanek MPK
ul. Wyszyńskiego przy targowisku - przystanek MPK
ul. Staszica
ul. Paczkowskiego
ul. Roosevelta - ul. Sobieskiego
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
ul. Roosevelta (sygnalizacja świetlna, po stronie optyka)
ul. Roosevelta (przy ul. Libelta po stronie parku)
ul. świrki i Wigury – ul. Roosevelta (przy NETTO)
Rondo PCK
Rondo L. Wałęsy
ul. Lecha
ul. Lecha (w połowie odcinka między UM a ul. Chrobrego)
ul. Sienkiewicza (na wysokości posesji nr 22, 16 i przy Eskulapie)
szt.
4
7
5
10
13
24
2
8
10
12
5
3
10
5
1
3
6
3
4
7
4
7
2
4
4
8
6
3
2
4
3
2
3
2
5
4
3
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
Załącznik Nr 6
„Utrzymanie w czystości ulic gminnych na terenie miasta Gniezna”
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
ul. Sienkiewicza – ul. Jana Pawła II
ul. Łubieńskiego – ul. Dąbrówki
ul. Tumska (przy ul. Podgórnej)
ul. Warszawska (przy sklepie z lampami, po przeciwnej stronie
targowiska)
Plac 21 Stycznia (przy budce z kurczakami)
ul. Mickiewicza (przy skrzyŜowaniu z ul. Warszawską)
ul. Mickiewicza
ul. Mickiewicza (przy skrzyŜowaniu z ul. Mieszka I)
ul. Mieszka I (przy budce z zapiekankami)
ul. Grzybowo (na wysokości posesji nr 14)
ul. Grzybowo (na wysokości posesji nr 22)
ul. Rybna (przy ul. Grzybowo, przejście dla pieszych)
ul. Rybna (przejście dla pieszych przy Laboratorium)
ul. Kościuszki – ul. Warszawska (przy przedszkolu i od strony
Dalkoskiej)
ul. św. Jana (przy wejściu do szpitala)
ul. Podgórna (przy Dolinie Pojednania)
ul. Jolenty (przy ul. 3 Maja)
ul. Mieszka I (przy z ul. Moniuszki)
ul. Warszawska (w pobliŜu posesji 28)
ul. Warszawska (przy halach targowych w pobliŜu posesji 16)
ul. Warszawska (przy Zielonym Rynku w pobliŜu posesji 40)
Plac 21 Stycznia (przy kościele św. Wawrzyńca)
Plac 21 Stycznia (na wysokości posesji 8), przy targowisku
ul. Wawrzyńca (przy targowisku, przejście dla pieszych)
ul. Zielony Rynek (na wysokości FOTOART)
ul. Chrobrego (deptak przy SPHINX)
ul. Chrobrego (przy EMPIKU)
ul. Mieszka I (na wysokości SPOŁEM)
ul. Chrobrego (na wysokości posesji 33, przy obuwiu)
ul. Chrobrego (na wysokości StraŜy PoŜarnej)
ul. Łubieńskiego (przy MOK-u)
ul. Chrobrego (na wysokości URBISU)
ul. Roosevelta (przy LIDLU)
ul. Rybna (przy przedszkolu)
ul. Roosevelta
ul. Wyszyńskiego
ul. Witkowska
ul. Łubieńskiego
ul. Dalkoska
ul. Biskupińska
ul. Wierzbiczany
Razem:
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
2
3
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
3
1
1
302

Podobne dokumenty