Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny

Transkrypt

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny
dr Paweł Migdalski
(Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita”)
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Terra Incognita” z Chojny
W
prezentacji
zostanie
przedstawiona
dotychczasowa
działalność
Stowarzyszenia
Historyczno-Kulturalnego „Terra Incognita” z Chojny. Organizacja została złożona w 2009 r.
przez grupę pasjonatów i naukowców związanych z historyczną ziemią chojeńską. Wskazane
zostaną w niej najważniejsze inicjatywy oraz projekty Stowarzyszenia, m.in. wydawnictwa
(periodyk – „Rocznik Chojeński”, seria popularno-naukowa „Terra Incognita” oraz publikacje
pozaseryjne), konferencje, wyprawy studyjne, panele dyskusyjne, koncerty i inne inicjatywy
związane z propagowaniem historii regionu przez działalność kulturalną. Podstawowym
celem tych projektów jest stworzenie wśród mieszkańców regionu potrzeby aktywnego
udziału w wydarzeniach z pogranicza nauki i kultury, zachęcenie do poznawania przeszłości
domu w którym się mieszka, zaś nadrzędnym jest kreowanie regionalnej tożsamości i małej
ojczyzny na ziemiach stosunkowo niedawno włączonych do Polski, a przez to mniej z nią
związanych i mniej rozpoznanych historycznie. Poruszone zostaną też kwestie problemów
zdobywania funduszy na działalność oraz współpracy z lokalnymi władzami i domami
kultury, a także partnerami niemieckimi zza Odry.

Podobne dokumenty