Trójkąt Weimarski - powołanie, cele

Komentarze

Transkrypt

Trójkąt Weimarski - powołanie, cele
Trójkąt Weimarski - powołanie, cele
Trójkąt Weimarski to organizacja powstała dzięki ministrom spraw
zagranicznych trzech europejskich państwa: Francji, Niemiec i Polski.
Utworzona w 1991 r. organizacja miała za zadanie rozwijać i walczyć o
odradzanie się państw.
Trójkąt Weimarski organizował zjazdy, szczyty i konferencje, w których
udział brali przedstawiciele państw całego świata. Organizowano
spotkania władz trzech państw i analizowano wyniki gospodarcze i
ekonomiczne. Zorganizowano następujące szczyty – w poznaniu w
1998 r., w Nancy w 1999, w Hambach w 2001 r., we Wrocławiu w 2003
r. i kolejny raz w Nancy w 2005 r. ostatni szczyt odbył się 5 grudnia
2006 r. z udziałem prezydentem Lecha Kaczyńskiego w Mettlach w
Niemczech.
Działalność Trójkąta Weimarskiego sprowadza się do umocnienia
wzajemnej współpracy między państwami, konferencje mają za zadanie
analizowanie pozycji państw, promują Polskę i debatują nad sytuacją
międzynarodową na świecie. Trójkąt Weimarski jest wspaniałym
przykładem współpracy trzech państw, które mimo różnic jakie je dzielą
potrafią wzajemnie współpracować i doprowadzać do wzajemnych
korzyści. Trójkąt Weimarski został powołany by umacniać taką
współpracę, szczególnie w fazach problemów gospodarczych i
ekonomicznych.
Celem jest promocja Polski i państw Niemiec i Francji. Trójkąt
weimarski stał się forum, głosem trzech państw, które podpisały traktat
o przyjaźni i solidarności 9 kwietnia 1991 r. między Polską a Francją i
17 czerwca między Polską a Niemcami. Zakłada się współpracę
gospodarczą, ekonomiczną i społeczną trzech państw. Pomimo
wzajemnych antagonizmów współpraca układa się stosunkowo dobrze.
Nie wiadomo kiedy nastąpi kolejne spotkanie.