17_KOCHASZ MNIE.musx

Transkrypt

17_KOCHASZ MNIE.musx
KOCHASZ MNIE
sł. ks. Lech. Gralak
muz. Krzysztof Herdzin
%β Ó
% œι œ −
D 7 As
1.
mnie
1. Ko - chasz
G
C7
mnie i nie py-tasz
mnie i nie py-tasz.
œ
mnie
po - mi - mo
Œ
ι ι ι ι œι œι
œ
œ œ œ œ
choć nie
jes - tem
G
te - go
wart
C
C7
o przesz - łoś - ci ślad, ko - chasz mnie w bez - kre - sie ser - ca
C7
œ−
D7
ι ι ι ι
ι ι ι ι ι
ι
ι
œ
−
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F
ι ι
œ œ œ−
C
Ko - chasz
E m7 A m7
%œ
œ
œ
œ
Twe - go
ι ι ι
−−
œ œ œ œ œ−
C
ι ι ι ι
œ œ œ œ œ
F
mo - ich
2.
−− œ
œ œ
G7
2. Szu - kasz
licz - nych
3. Wołasz mnie i nie pytasz o przeszłości ślad,
wołasz mnie w bezkresie serca twego.
Wołasz mnie pomimo licznych swoich wad,
wołasz mnie, choć nie jestem tego wart.
4. Pragniesz mnie i nie pytasz.
www.nuty.religijne.org
ko - chasz
ι ι ι ι œι ι
œ ϖ
œ œ œ œ
E m7 A m7
mnie
wad,
ι ι
œ œ
choć nie
D7
G7
jes - tem
te - go
C
wart.