JESIENNY OBRAZEK DLA NEL

Transkrypt

JESIENNY OBRAZEK DLA NEL
Nie rzeczywistość sama, ale serce z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty i kolory.
Henryk Sienkiewicz
TRWA ROK HENRYKA SIENKIEWICZA
z tej okazji
BIBLIOTEKA PUBLICZNA I DOM KULTURY GMINY ZDUNY
zaprasza
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn.
JESIENNY OBRAZEK DLA NEL
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci:
- klasy I – III szkół podstawowych
- klasy IV – VI szkół podstawowych
2. Każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną indywidualną pracę.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną: np. malarstwo, rysunek,
grafika, collage (np. z wykorzystaniem „darów jesieni”) oraz techniki mieszane (z wyjątkiem
technik przestrzennych!) na papierze typu brystol w formacie A3 (30x42, bez passe-partout).
4. Prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym dane autora.
5. Udział w konkursie jednoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz na akceptację warunków regulaminu.
Prosimy o dostarczenie prac
do DK w Zdunach do 3.11.2016 r. (czwartek)
Prezentacja oraz wręczenie nagród autorom wyróżnionych prac
nastąpi 6.11.2016 r. (niedziela) w DK Zduny podczas
ŚWIĘTA JESIENI Z SIENKIEWICZEM.
-------------------------------------------------------------------------
Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny
99-440 Zduny, tel. 46/ 838-74-16, 838-76-08, www.bdkzduny.pl, www.facebook.com/bdkzduny