Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP

Transkrypt

Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla mam”
Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „PWP Rynek pracy dla
mam” dotyczące szkolenia „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”.
Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Rezultaty twarde
Wiedza uczestniczek szkolenia „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP” była badana
dwukrotnie, na początku szkolenia (w pierwszym dniu zajęć) oraz w ostatnim dniu zajęć,
bezpośrednio po ich zakończeniu. Egzamin (badanie końcowe) składał się z 10-ciu pytań, które
pochodziły z
Testu wiedzy – badania początkowego oraz z 10 dodatkowych pytań
sprawdzających.
Do egzaminu przystąpiło 10 uczestniczek szkolenia. Wszystkie osoby zdały egzamin
z wynikiem pozytywnym.
Na podstawie porównania wyników testu wiedzy – badania początkowego z wynikami
egzaminu nasuwają się następujące wnioski:





u 4 osób zaobserwowano wzrost wiedzy o 100%,
u 3 osób zaobserwowano wzrost wiedzy o 90%,
u 1 osoby zaobserwowano wzrost wiedzy o 80%,
u 1 osoby zaobserwowano wzrost wiedzy o 50%,
u 1 osoby zaobserwowano wzrost wiedzy o 40%.
Średni przyrost wiedzy wśród uczestniczek szkolenia „Fotografia z Adobe Photoshop i
GIMP” wyniósł 84%.
Fundacja „Fundusz Inicjatyw”
NIP 9462553005, REGON 060368615,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907
[email protected], www.ffi.org.pl
tel./fax (81) 532 10 33, 532 10 32, 532 10 30
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Sierpińskiego 24/5
ul. Narutowicza 57/6
20-448 Lublin
20-016 Lublin
Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Ocena szkolenia „Fotografia z Adobe Photoshop i GIMP”
Wśród osób uczestniczących w szkoleniu przeprowadzona została również Ankieta
Ewaluacyjna.
Celem badania była m.in. ocena wykładowców, zaplecza technicznego,
wyżywienia itp.
Skala ocen wynosiła od 1 do 6, gdzie 1 oznaczało „bardzo źle”, a 6 „bardzo dobrze”.
Wyniki przedstawiają się następująco:

Ogólna ocena szkolenia: 5,4 w tym:
o
Wiedza wykładowców została oceniona średnio na 5,85;
o
Metody prowadzenia zajęć przez wykładowców oceniono średnio na 5,65;
o
Przystępność przekazywania informacji/komunikatywność wykładowców
została oceniona średnio na 5,7.
Fundacja „Fundusz Inicjatyw”
NIP 9462553005, REGON 060368615,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000306907
[email protected], www.ffi.org.pl
tel./fax (81) 532 10 33, 532 10 32, 532 10 30
Adres rejestracyjny:
Biuro projektu:
ul. Sierpińskiego 24/5
ul. Narutowicza 57/6
20-448 Lublin
20-016 Lublin