Rośnie zainteresowanie Czechów sklepami internetowymi

Komentarze

Transkrypt

Rośnie zainteresowanie Czechów sklepami internetowymi
Rośnie zainteresowanie Czechów
sklepami internetowymi
2015-10-22 15:03:14
2
Czesi coraz chętniej korzystają z Internetu, aby zrobić zakupy. Handel elektroniczny kwitnie zarówno w
przypadku zakupów poprzez serwisy zagraniczne, jak i krajowe.
W II kwartale br. odnotowano wzrost transakcji czeskimi kartami płatniczymi w zagranicznych sklepach
internetowych o 40% r/r, zaś ich wartość zwiększyła się o ponad 1/3 do poziomu 4,4 mld CZK (ok. 696 mln PLN).
W sumie w I połowie 2015 r. Czesi wydali w zagranicznych sklepach internetowych 8,6 mld CZK (1,36 mld PLN).
Najczęściej wybieranym państwem jest Wielka Brytania, gdzie kupowane są z reguły ubrania. Rośnie
popularność chińskich sklepów, w których Czesi zwykle nabywają tańsze wyroby elektroniczne. Dynamika
rozwoju sytuacji nie zmienia jednak faktu, że zakupy czeskich konsumentów za granicą stanowią jedynie 2,5%
ogółu ich wydatków.
Rośnie także wartość transakcji wykonywanych w czeskich sklepach internetowych. W 2014 r. zakupiono w nich
towary na kwotę 5-krotnie większą niż w ich zagranicznych odpowiednikach, zaś szacowany na bieżący rok
wzrost sprzedaży o 15% powinien przynieść im przychód w wysokości 77 mld CZK (12,18 mld PLN).
Handel internetowy jest stabilnym motorem wzrostu handlu detalicznego. W trakcie ostatnich 15 lat – poza
latami 2009 i 2012 – roczny wzrost przychodów ze sprzedaży stale przekraczał 10%, jednak nawet w ww. dwóch
mniej pomyślnych latach sklepy internetowe nie odnotowały spadków sprzedaży.
Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie „Hospodarskych Novin” z dn. 22 X br.
3

Podobne dokumenty