Klimatyzatory VRF MDA

Transkrypt

Klimatyzatory VRF MDA
Klimatyzatory Digital Scroll VRF-MINI
VRF
Digital Scroll
Compressor
Układy MDV-D to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na
klimatyzację wielu pomieszczeń przy wykorzystaniu centralnej
jednostki zewnętrznej. Urządzenia z rodziny MDV-D wykorzystują
nowoczesne spręŜarki DIGITAL SCROLL o duŜym stopniu regulacji
wydajności.
Dostępne jednostki zewnętrzne: MDV-140DW/SN1 o nominalnej
mocy chłodniczej 14 kW oraz MDV-D280W/SN1 o nominalnej mocy
chłodniczej 28 kW.
Zalety
-
przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R410A
-
Zastosowanie spręŜarki Digital Scroll
-
DuŜa efektywność EER i COP układów
-
Proste łączenie z jednostkami wewnętrznymi
-
Brak zakłóceń elektromagnetycznych
SpręŜarki DIGITAL SCROLL
Technologia DIGITAL SCROLL to unikalne rozwiązanie stworzone
przez firmę COPELAND®, którego zaletą jest płynna regulacja
wydajności chłodniczej w przedziale 10-100 %. Pozwala nam to na
stosowanie ich w układach, gdzie zapotrzebowanie na moc
chłodniczą zmienia się w sposób ciągły oraz daje gwarancję na
szybkie pokrycie tego zapotrzebowania i utrzymania zadanych
parametrów przez uŜytkownika. Rozwiązania te eliminują równieŜ
zakłócenia elektromagnetyczne, jakie występują w przypadku
innych rozwiązań z płynną regulacją wydajności chłodniczej
(Inverter)
W spręŜarce DIGITAL SCROLL zastosowano zawór
elektromagnetyczny PWM, o średniej Ŝywotności 40 bilionów cykli,
co odpowiada ok. 30 lat pracy urządzenia.
Klimatyzatory Digital Scroll VRF-MINI
JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
MDV-D140W/SN1
MDV-D280W/SN1
DANE TECHNICZNE
model
MDV-D140W/SN1
MDV-D280W/SN1
Chłodzenie
Wydajność nominalna
kW
14.0
28.0
Pobór mocy nominalny
kW
4.35
7.9
Wydajność nominalna
kW
16.0
31.5
Pobór mocy nominalny
kW
Ogrzewanie
Zakres pracy temp. zew. ( chłodz./ogrzew. )
4.26
7.8
-7 OC~ 43OC / - 15 OC~24 OC
-5 OC ~ 48OC / - 15 OC~24 OC
Jednostka zewnętrzna
Czynnik chłodniczy
R410A
SpręŜarka
Digital Scroll
Digital scroll + Scroll
55
58
Wydatek powietrza
3
m /h
6000/4200
11500/9000
Wymiary (sz x w x g )
mm
940x1245x360
980x1615x800
Waga netto
kg
Zasilanie
V~Ph~Hz
Poziom ciśnienia akustycznego
dB(A)
112
290
380~3~50
380~3~50
9.5/19.1
12.7/25,4
Instalacja chłodnicza
Średnice rur przy jednostce zewnętrznej
mm
Maksymalna długość instalacji
m
70
175
Maksymalne przewyŜszenie jedn. wew - wew
m
8
15
Maksymalne przewyŜszenie jedn. zew - wew
m
20
70
szt.
6
12
Podłączenie jednostek wewnętrznych
Maksymalna ilość podłączonych jedn. wew
Klimatyzatory Digital Scroll VRF-MINI
JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE
ścienna MDV-D_G
kasetonowa MDV-D_Q4
sterownik bezp. R51
razem z urządzeniem
DANE TECHNICZNE - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE
model
Chłodzenie
Wydajność nominalna
Pobór mocy nominalny
Ogrzewanie
Wydajność nominalna
Pobór mocy nominalny
MDV-D28G
MDV-D36G
MDV-D56G
kW
W
2.8
30
3.6
30
5.6
45
kW
W
3.2
30
4.0
30
6.3
45
Jednostka wewnętrzna
Wydatek powietrza
Poziom ciśnienia akustycznego
Wymiary (sz x w x g )
Waga netto
m /h
dB(A)
mm
kg
3
580/500/420
35/32/29
915x210x290
12
580/500/420
35/32/29
915x210x290
12
900/760/650
40/38/34
1070x210x315
16
Instalacja chłodnicza
Średnice rur przy jednostce wew.
mm
6.4/12.7
6.4/12.7
9.5/15.9
DANE TECHNICZNE - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KASETONOWE
model
Chłodzenie
Wydajność nominalna
Pobór mocy nominalny
Ogrzewanie
Wydajność nominalna
Pobór mocy nominalny
MDV-D28Q4
MDV-D36Q4
MDV-D56Q4
MDV-D71Q4
kW
W
2.8
90
3.6
90
5.6
90
7.1
115
kW
W
3.2
90
4.0
90
6.3
90
8.0
115
Jednostka wewnętrzna
Wydatek powietrza
Poziom ciśnienia akustycznego
Wymiary (sz x w x g )
Waga
m /h
dB(A)
mm
kg
3
950/800/650
42/38/35
840x230x840
27
950/800/650
42/38/35
840x230x840
950/800/650
42/38/35
840x230x840
1220/1010/820
45/42/39
840x230x840
Instalacja chłodnicza
Średnice rur przy jednostce wew.
mm
6.4/12.7
6.4/12.7
9.5/15.9
9.5/15.9
Nominalna wydajność chłodnicza: Warunki międzynarodowe 27°C / 19°C (term. mokry) – temperatura zewnętrzna 35°C / 24°C (term. mokry).
Długość instalacji (poziomo) 8m Nominalna wydajność grzewcza: Warunki międzynarodowe: 20°C / 12 °C (term. mokry) – temperatu ra zewnętrzna 7°C / 6°C
(term. mokry). Długość instalacji (poziomo) 8m