pobierz

Transkrypt

pobierz
Kontakt:
Koszalin, 10.03.2015 r.
Centrala
Sekretariat Dyrektora
Fax
e-mail:
http
34 – 88 - 400
34 – 88 – 151
34 – 88 – 103
[email protected]
www.swk.med.pl
znak pisma: TP.382.24.2015 EK
Do:
Wykonawcy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
dotyczy:
przetarg nieograniczony nr TP.382.24.2015 EK – obłożenia operacyjne
Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm) niniejszym informuję o dokonaniu następującej modyfikacji treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu:
1. Dział III. Części zamówienia - otrzymuje brzmienie
„Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych:
1. Zadanie nr 1 – Sterylne fartuchy chirurgiczne.
2. Zadanie nr 2 – Zestawy serwet do zabiegów ortopedycznych.
3. Zadanie nr 3 – Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku.
4. Zadanie nr 4 – Osłona na kończynę, osłona na sprzęt medyczny, taśma samoprzylepna.
5. Zadanie nr 5 – Serwety operacyjne.
6. Zadanie nr 6 – Zestawy serwet operacyjnych.
7. Zadanie nr 7 – Serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych.
8. Zadanie nr 8 – Podkład nieprzemakalny.
9. Zadanie nr 9 – Bluzy zabiegowe, organizator przewodów i drenów.
10. Zadanie nr 10 - Sterylne fartuchy chirurgiczne.
11. Zadanie nr 11 - Zestawy serwet do zabiegów ortopedycznych.
12. Zadanie nr 12 – Zestaw pojemników.
13. Zadanie nr 13 – Zestaw serwet uniwersalnych.”
2. Dział VII. Ust. 5 pkt 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wykonawcy
wraz z ofertą – otrzymuje brzmienie:
„Zadanie nr 1 – 1 sztuka;
Zadanie nr 2 – poz. 1 – 1 kpl.
Zadanie nr 3 – 1 sztuka;
Zadanie nr 4 – z każdej pozycji po 1 sztuce (pozycje dotyczą formularza ofertowego)
Zadanie nr 5 – z każdej pozycji po 1 sztuce (pozycje dotyczą formularza ofertowego)
Zadanie nr 6 – poz. 1 – 1 kpl.; (pozycje dotyczą formularza ofertowego)
Zadanie nr 7 – z każdej pozycji po 1 sztuce (pozycje dotyczą formularza ofertowego)
Zadanie nr 8 – 1 sztuka;
Zadanie nr 9 – z każdej pozycji po 1 sztuce (pozycje dotyczą formularza ofertowego);
Zadanie nr 10 – 1 sztuka;
Zadanie nr 11 – poz.1 – 1 kpl.;
Zadanie nr 12 – poz. 1 – 1 kpl.
Zadanie nr 13 – poz. 1 – 1 kpl.”
3. Dział XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych do dnia
18.03.2015 r. do godz. 10.00
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2015 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.
4. Załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w załączeniu;
5. Załącznik nr 4 do SIWZ. Formularz ofertowy w załączeniu.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE NR 1
STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
1
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Sterylny
pełnoochronny fartuch chirurgiczny w całości z
włókniny bawełnopodobnej (włókniny celulozowo –
poliestrowej, jednowarstwowej u góry z tyłu zapinany
na rzep.
Rękawy wykończone elastycznym poliestrowym
mankietem o długości min. 6cm z nieprzemakalnymi
wstawkami w przedniej części i w rękawach
chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów.
Troki powinny być złączone kartonikiem w taki sposób,
aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem
sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora.
Fartuch powinien być wyposażony z dodatkowymi
dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem
np. w serwetę włókninową lub papier, jako
zabezpieczeniem przed przypadkowym zabrudzeniem
2
Gramatura tkaniny max. 68g/m
Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro
min.230/180 kPa.
Nieprzemakalność min. 250 mm H2O
Termin ważności min. 24 miesiące
Na opakowaniach zewnętrznych obłożeń powinny
znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki
umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu
operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
Długość:
L-min130cm,
XL-min145150cm,
XXL-min160170cm,
ZADANIE NR 2
ZESTAWY SERWET DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
Lp.
1
2
Opis przedmiotu zamówienia
Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy
- Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy, barierowych
wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
trójwarstwowego z włókniny wiskozowej bez dodatku
celulozy
- Serweta o minimalnych wymiarach 245cm x 320cm z
otworem o średnicy 3cm wykończony neoprenem
- Serweta o minimalnych wymiarach 150cm x 100cm
- Serweta do nakrycia stolika o wymiarach min. 140cm
x 190cm
- Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 80cm
x 145cm
- Ręczniki celulozowe o rozmiarach min. 30cm x 30cm
Gramatura 70g/m². Odporność na penetrację płynów
min 1500mm słupa H2O – dotyczy całego zestawu
Termin ważności 24 miesiące
Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy
- Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy, wykonany z
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego, w części wzmocnionej
trójwarstwowego
- Serweta na stolik narzędziowy min.140cm x 190cm
(wzmocnienie 75cm x 190cm)
- Obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo min.
80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 80cm)
- Serweta pionowa-izolacyjna 234cm x 320cm (+/15cm) (okno min. 30cm x 70cm)
- Ręczniki celulozowe min. 30cm x 30cm
Gramatura min.55/m²; gramatura w części
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Tak
Tak
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
wzmocnionej min.110g/m²; warstwa barierowa z
polietylenu; odporność na penetrację płynów min.
1500mm słupa H2O; - dotyczy całego zestawu
3
4
Termin ważności min. 24 miesiące
Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego
- Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu
barkowego, barierowy, wykonany z chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub
trójwarstwowego, warstwa barierowa z polietylenu;
- Serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm
(wzmocnienie 75cm x 190cm);
- Serweta na stolik Mayo min. 80cm x 145cm
(wzmocnienie 60cm x 80cm)
- Osłona na kończynę min. 25cm x 80cm;
- Serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem
zbierającym płyny 225cm x 360cm (+/-15cm)
- Taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;
- Serweta samoprzylepna min. 75cm x 90cm;
- Ręcznik celulozowy min. 30cm x 30cm
Tak
Odporność na penetrację płynów min 1500 mm słupa
H2O – dotyczy całego zestawu
Termin ważności min. 24 miesiące
Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu kolanowego
- Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu
kolanowego, barierowy, wykonany z chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego z
wzmocnieniami w strefie krytycznej, warstwa barierowa
z polietylenu;
- Serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm
(wzmocnienie 75cm x 190cm);
- Serweta na stolik Mayo min. 80cm x 145cm
(wzmocnienie 60cm x 80cm);
Tak
- Osłona na kończynę min. 25cm x 80cm;
- Serweta do artroskopii z workiem zbierającym płyny
200cm x 320cm (+/-15cm)
- Taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;
- Serweta pomocnicza 150cm x 150cm (+/-10cm)
Odporność na penetrację płynów min 1500 mm słupa
H2O – dotyczy całego zestawu
Termin ważności min. 24 miesiące
ZADANIE NR 3
KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp.
1
Opis przedmiotu zamówienia
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Koszula dla pacjenta wykonana z przepuszczalnej
powietrze włókniny, nieprzezroczysta w kolorze
granatowym (wygodna tunika posiadająca rozcięcie na
plecach wiązana na troki, krótki rękaw
Długość
koszuli
min.110cm
Obwód koszuli
min.130cm
Długość paska
min. 200cm
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
ZADANIE NR 4
OSŁONA NA KOŃCZYNĘ, OSŁONA NA SPRZĘT MEDYCZNY, TAŚMA SAMOPRZYLEPNA
Lp.
1
2
Opis przedmiotu zamówienia
Osłona na kończynę dolną rozmiar min. 75cm x
120cm z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna,
warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna
polietylen.
Osłona na sprzęt medyczny o wymiarach 50cm x
100cm
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Tak
Tak
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
3
4
Osłona na sprzęt medyczny o wymiarach 85cm x
150cm
Taśma samoprzylepna, sterylan z marginesem min.
3cm. Rozmiar 9cm x 50cm (+/-2cm)
Tak
Tak
ZADANIE NR 5
SERWETY OPERACYJNE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Opis przedmiotu zamówienia
Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, politylen i
polipropylen od strony wewnętrznej). Gramatura min.
2
70g/m , rozmiar 170cm x 175cm (+/- 5cm)
Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowa lub trzywarstwowa z otworem
samoprzylepnym o średnicy min.10cm, gramatura
min 55g/m²,rozmiar 115cm x 150cm (+/-5cm)
Sterylna serweta na stolik Mayo w kształcie worka z
zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny
(absorpcyjność 780%). Waga podstawowa całości
obłożenia min.
2
2
93g/ m . Waga podstawowa folii PE min. 57g/m . Folia
piaskowana ułatwiająca nakładanie worka. Serweta
złożona teleskopowo, rozmiar 80cm x 145cm (+/-5cm)
Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego lub trzywarstwowego. Gramatura
2
min. 55g/m , rozmiar 90cm x 105cm (+/-5cm)
Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z
chłonnego i nieprzemakalnego laminatu
trójwarstwowego (włóknina wiskozowa, polietylen i
polipropylen od strony wewnętrznej). Gramatura min.
2
70g/m , rozmiar 150cm x 240cm(+/-10 cm)
Sterylna serweta zabiegowa, wykonana z min.
dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z
2
warstwą chłonną. Gramatura min. 57g/m , rozmiar
min. 45cm x 75cm
Sterylna serweta z włókniny trójwarstwowej
2
barierowej. Gramatura min. 35g/m , rozmiar min.
45cm x 75cm
Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z
nieprzemakalnego laminatu, dwuwarstwowa z
otworem o średnicy min. 10cm otoczonym taśmą
2
samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m , rozmiar
75cm x 90cm (+/-5cm)
Sterylna serweta nieprzylepna, wykonana z chłonnego
i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub
2
trzywarstwowego. Gramatura min. 55g/m , rozmiar
150cm x 200cm(+/-10cm)
Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z
nieprzemakalnego laminatu, trójwarstwowa z taśmą
2
samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m , rozmiar
75cm x 90cm (+/-5cm)
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
ZADANIE NR 6
ZESTAWY SERWET OPERACYJNYCH
Lp.
1
Opis przedmiotu zamówienia
ZESTAW DO OPERACJI UROLOGICZNYCH
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3) na poziomie wymogów podwyższonej
funkcjonalności. Każdy zestaw posiada informacje o
dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do
umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Tak
2
3
min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny
polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej
gramaturze materiału podstawowego ,bez
2
2
wzmocnienia 55g/m (wzmocnienie 55g/m ).Chłonność
materiału podstawowego min. 450%, chłonność w
miejscu padu min. 950%. Produkt bezpiecznie
pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na
stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy
do transportu pakowane w 2 kartony
Skład:
- serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min.
140cm x 190cm (wzmocnienie 75cm x 190cm);
- serweta urologiczna z torbą na płyny(sitem) 185cm x
200cm (+/-15cm), okno (7cm x 10cm i na krocze
(7cm), wbudowana osłona na palec bezlateksowa do
badania per rectum.
1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm,
4 ręczniki celulozowe min. 30cm x 30cm.
ZESTAW DO OPERACJI ŻYLAKÓW
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3). na poziomie wymogów podwyższonej
funkcjonalności. Każdy zestaw posiada informacje o
dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do
umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne
min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny
polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej
gramaturze materiału podstawowego ,bez
2
2
wzmocnienia 55g/m (wzmocnienie 55g/m ).Chłonność
materiału podstawowego min.450%, chłonność w
miejscu padu min.950% Produkt bezpiecznie
pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na
stół narzędziowy i umieszczona w blisterze ,zestawy
do transportu pakowane w 2 kartony
Skład:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min.
140cm x 190cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm),
- 1 samoprzylepna serweta z padem chłonnym typ (”U”
15cm x 95cm (+/-5cm) 260cm x 200 cm (pad100cm x
175cm), (+/-15cm)
-1 samoprzylepna serweta operacyjna 170cm x 250cm
(+/-15cm)
-1 serweta nieprzylepna 150cm x 100cm, (+/-15cm)
-1 osłona na krocze min. 30 x 20cm,
-2 ręczniki celulozowe min.30 x 30cm,
+ serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 80 x 145cm
(wzmocnienie 60cm x 145cm)
ZESTAW DO OPERACJI ODBYTNICY
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3). na poziomie wymogów podwyższonej
funkcjonalności. Każdy zestaw posiada informacje o
dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do
umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne
min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny
polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej
gramaturze materiału podstawowego, bez
2
2
wzmocnienia 55g/m (wzmocnienie 55g/m ).Chłonność
materiału podstawowego min.450% chłonności w
miejscu padu min.950% Produkt bezpiecznie
pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na
stół narzędziowy i umieszczona w blisterze ,zestawy
do transportu pakowane w 2 kartony
Skład:
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min.
140cm x 190cm (wzmocnienie 75cm x 190cm)
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 80cm x
145cm (wzmocnienie 60cm x 145cm)
Tak
Tak
4
5
6
- 1 serweta operacyjna nieprzemakalna 75cm x 90cm
(+/-5cm)
- 1 serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym
(okno 28cm x 32cm i 15cm x 12cm (+/-5cm) 300cm x
250cm (pad brzuch 75cm x 190cm, (+/-15cm) pad
krocze 90cm x 60cm (+/-5cm);
- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;
- 2 uchwyty typu rzep min. 2cm x 20cm;
- 4 ręcznik celulozowe min. 30cm x 30cm
ZESTAW DO MALYCH OPERACJI
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3). na poziomie wymogów podwyższonej
funkcjonalności. Każdy zestaw posiada informacje o
dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do
umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne
min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny
polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej
gramaturze materiału podstawowego, bez
2
wzmocnienia 55g/m . Chłonności materiału
podstawowego min.450%. Produkt bezpiecznie
pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na
stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy
do transportu pakowane w 2 kartony
Skład:
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min.
140cm x 190cm (wzmocnienie o rozmiarze min 75cm x
190cm;
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (Ø
min. 14cm) 200cm x 240cm; (+/-15cm)
- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;
- 2 ręczniki celulozowe min.30cm x 30cm
ZESTAW DO OPERACJI KREGOSŁUPA
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3). na poziomie wymogów podwyższonej
funkcjonalności. Każdy zestaw posiada informacje o
dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do
umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne
min. Dwuwarstwowe wykonane z włókniny
polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej
gramaturze materiału podstawowego, bez
2
2
wzmocnienia 55g/m (wzmocnienie 55g/m ).
Chłonności materiału podstawowego min. 450%,
chłonność w miejscu padu min. 950%. Produkt
bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w
serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze,
zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Skład:
-1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min.
140cm x 190cm (wzmocnienie o rozmiarze min.75cm x
190cm);
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona min. 80cm x
145cm (wzmocnienie o rozmiarze 60cm x 145cm);
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna
neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem (min.
9cm x 20cm) 245cm x 320cm (+/-15cm) (pad 40cm x
50cm (+/-5cm))
- 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;
- 1 uchwyt typu rzep min.2cm x 20cm;
- 4 ręczniki celulozowe min. 30cm x 30cm
ZESTAW DO OPERACJI BIODRA
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3). na poziomie wymogów podwyższonej
funkcjonalności. Każdy zestaw posiada informacje o
dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do
umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne
Tak
Tak
Tak
7
min. Dwuwarstwowe wykonane z włókniny
polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej
gramaturze materiału podstawowego, bez
2
2
wzmocnienia 55g/m (wzmocnienie 55g/m ).
Chłonności materiału podstawowego min. 450%,
chłonność w miejscu padu min. 950%. Produkt
bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w
serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze,
zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.
Skład:
- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona
min.140cm x 190cm (wzmocnienie o rozmiarze min
75cm x 190cm;
- 1 serweta do obustronnej operacji kończyn z padem
chłonnym z samouszczelniającym otworem (Ø min.
3cm) 320cm x 225cm (+/-15cm) (pad);
- 1 serweta nieprzemakalna 100cm x 150cm;
- 1 uchwyt typu rzep min 2cm x 20cm
ZESTAW DO KRANIOTOMII
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3). na poziomie wymogów podwyższonej
funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać
informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki
do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał z którego
wykonana jest serweta neurochirurgiczna musi składać
się z minimum 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina
polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min.
2
gramaturze materiału na całej powierzchni 74g/m .
Serweta na stolik Mayo, serwety samoprzylepne i
serweta na stolik instrumentariuszki muszą składać się
z minimum dwóch warstw (bez warstwy chłonnej
dolnej). Produkt musi być bezpiecznie pakowany:
zawartość zestawu umieszczona w opakowaniu typu
folia+ papier, zestawy do transportu pakowane w 2
kartony
- 1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona min.
190cm x 140cm (wzmocnienie o rozmiarze min. 75cm
x 190cm);
- 1 serweta na stolik Mayo min. 80cm x 145cm
- 1 serweta 3 warstwowa neurochirurgiczna 245cm x
320cm(+/-15cm), otwór min. 30cm x 18cm (folia
operacyjna, wbudowany worek do gromadzenia
płynów z wkładką dystansową i zaworem);
- 4 serwety dwuwarstwowe przylepne min 45cm x
45cm;
- 1 serweta dwuwarstwowa nieprzylepna min. 75cm x
90cm;
- 1 kieszeń przylepna 1 sekcja min. 30cm x 30cm;
- 1 taśma przylepna 10cm x 50cm;
- 2 ręczniki celulozowy min.30cm x 30cm
Tak
ZADANIE NR 7
SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH
Lp.
1
Opis przedmiotu zamówienia
Obłożenie okulistyczne. Sterylne obłożenie wykonane
z materiału z włóknin sztucznych (monolit
Propylenowy), bez zawartości włókien wiskozowych i
celulozowych, nielaminowane, materiał niepylący,
wodoodporny. W polu operacyjnym – okno 8cm x
10cm wypełnione folią chirurgiczną, wykonana z
polietylenu o grubości 0,05 mm. Zbiornik na płyny o
wymiarach 30cm x 17,5cm. Po jednej stronie
zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z
mostkiem regulacji kształtu (min. 0,5 litra). Gramatura
materiału min. 57 g/m², bez zawartości lateksu
Wymóg
graniczny/Rozmiar
140cm x
120cm
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
2
Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych
(polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien
wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat,
materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej
powierzchni. Rozmiar otworu przylepnego – 6cm,
gramatura materiału 60 g/m², bez zawartości lateksu.
60cm x 70cm
ZADANIE NR 8
PODKŁAD NIEPRZEMAKALNY
Lp.
1
Opis przedmiotu zamówienia
Podkład nieprzemakalny wzmocniony dwuwarstwowy,
laminowany, niejałowy
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
min. 150cm x
200cm
ZADANIE NR 9
BLUZY ZABIEGOWE, ORGANIZATOR PRZEWODÓW I DRENÓW
Lp.
1
2
Opis przedmiotu zamówienia
Bluza chirurgiczna typu „ocieplacz” wykonana z
nieprzezroczystej włókniny typu SMS antystatycznej,
niepalącej o gramaturze min. 35g/m² przeznaczonej do
stosowania przez personel medyczny w środowisku
bloku operacyjnego; długi rękaw, zapinana
plastikowymi guziczkami oraz mankiety dokładnie
przylegające, dwie kieszenie na dole bluzy.
Organizator przewodów i drenów
Sterylny organizator przewodów i drenów wykonany z
dwóch taśm włókninowych min.25cm długości,
umożliwiający równoczesne przewiązanie kilku
przewodów, posiadający powierzchnię lepką do
zamocowania na serwecie o wymiarach min. 9cm x
11cm
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Kolor niebieski
lub zielony
Rozmiar: M i L
Tak
ZADANIE NR 10
STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
1
Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony
PPSMMMS pełnobarierowy zgodny z EN13795 1-3.
Gramatura minimum 40g/m², posiadający dodatkowe
nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i
rękawach-mocowane od środka fartucha.
Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100%
poliester.
Tylne części fartucha zachodzące na siebie.
Umiejscowienie troków w kartoniku. Szwy
ultradźwiękowe.
Odporność na przenikanie płynów materiału
stanowiącego wzmocnienia min. 295 mm H2O .
Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę
umożliwiającą zapięcie w dolnym miejscu.
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
L,
XL,
XXL,
ZADANIE NR 11
ZESTAWY SERWET DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
Lp.
1
Opis przedmiotu zamówienia
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Potwierdzenie
Zestaw serwet sterylnych do operacji protezowania okolic stawu kolanowego
- Zestaw serwet sterylnych do operacji protezowania
okolic stawu kolanowego, barierowe wykonane z
chłonnego i wytrzymałego i nieprzemakalnego laminatu
dwuwarstwowego z wzmocnieniami w strefie
krytycznej; warstwa barierowa z polietylenu; odporność
Tak
na penetrację płynów min. 1500mm słupa H2O;
- Serweta główna o wym. 220cm x 320cm,
wyposażona w warstwę chłonną i samouszczelniający
się płat z neoprenu z otworem min. 6cm, który
szczelnie powinien przylegać powyżej kolana;
Producent,
typ, nr kat.
2
3
4
- Osłona na kończynę o wym.min.36cm x 75cm;
Taśmy lepne o wymiarach min. 9cm x 49cm do
mocowania kończyny
- Ręczniki wysokochłonne o wymiarach min. 30cm x
30cm;
- Osłona na stolik Mayo z zewnętrzną wyściółką
chłonną o wymiarach min 63cm x 83cm – wymiar
całkowity min. 78cm x 144cm;
- Kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o
wymiarach min.28cm x 38cm;
- Kieszeń foliowa samoprzylepna jednokomorowa o
wymiarach min. 28cm x 48cm;
- Serweta z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach
min. 75cm x 90cm;
Całość owinięta w serwetę min. dwuwarstwową na
całej powierzchni, laminowaną o wym. min. 150cm x
200cm, która może służyć jako przykrycie stolika .
Wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro 150 kPa.
Gramatura min.60g/m² (+/-5%) – dotyczy całego
zestawu
Termin ważności min. 24 miesiące
Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego
- Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu
biodrowego, wykonany z dwu lub trójwarstwowego
chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego
- Serweta o wymiarach min. 200cm x 290cm z
wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 9cm x
90cm otoczonym taśma samoprzylepną
- Ekran anestezjologiczny z taśmą lepną o wym. min
150cm x 240cm
- Taśmy samoprzylepne o wymiarach min. 9cm x 49cm
Pokrowiec na kończynę z nieprzemakalnego laminatu
o wymiarach min. 37cm x 105cm
- Osłona na stolik Mayo z zewnętrzną wyściółką
chłonną o wymiarach min. 63cm x 83cm, wymiar
całkowity min. 78cm x 144cm
- Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm
- Kieszeń foliowa samoprzylepna jednokomorowa o
wymiarach min 28cm x 48cm
- Kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o
wymiarach min. 28cm x 38cm
- Całość zestawu owinięta w serwetę min.
dwuwarstwową na całej powierzchni laminowaną o
wym. min 150cm x 200cm, która może służyć jako
przykrycie stolika.
Odporność na penetrację płynów 1500 mm słupa H2O;
wytrzymałość na rozdarcie/rozerwanie na sucho oraz
na mokro 150 kPa; gramatura min 60g/m² (+/- 5%);
serwety proste z włóknin laminowane, minimum
dwuwarstwowych nieprzemakalnych, sterylne będące
również zawinięciem obłożeń operacyjnych oraz
zestawu obłożeń operacyjnych; odporność na
penetrację płynów 1500 mm słupa H2O; wytrzymałość
na rozrywanie sucho/mokro 150 kPa - dotyczy całego
zestawu
Sterylny trzyczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG
Sterylny trzyczęściowy foliowy pokrowiec na aparat
RTG, wykonany mocnej przezroczystej folii PE
skład:
a) osłona na promiennik,
b) osłona na ramie C,
c) osłona na wzmacniacz.
Sterylna jednokomorowa kieszeń
Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i
Tak
Tak
Tak
koagulację. Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii
2
o gramaturze min 74g/m o wymiarach 30cm x 30 – 35
cm (taśma lepna szerokość min.5,0cm)
ZADANIE NR 12
ZESTAWY POJEMNIKÓW
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
1
ZESTAW POJEMNIKÓW
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3). na poziomie wymogów podwyższonej
funkcjonalności. Każdy zestaw posiada informacje o
dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do
umieszczenia w karcie pacjenta. Serweta
dwuwarstwowa wykonane z włókniny polipropylenowej
i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału
2
podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m .
Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu
owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona
w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2
kartony.
Skład:
-1 pojemnik plastikowy 250ml, z podziałką,
przeźroczysty;
- 1 pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, z
podziałką, przeźroczysty;
- 1 serweta 2 warstwowa (owinięcie zestawu)
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
Potwierdzenie
Producent,
typ, nr kat.
Tak
ZADANIE NR 13
ZESTAWY SERWET UNIWERSALNYCH
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
1
ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH
Materiał obłożenia spełnia wymogi normy EN 13 795
(1-3), każdy zestaw posiada informacje o dacie
ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia
w karcie pacjenta. Materiał składa się z min. dwóch
warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa),
obszary wzmocnione wykonane z włókniny
polipropylenowej minimalnej gramaturze materiału
podstawowego, bez wzmocnienia min. 55 g/m², w
2
części wzmocnionej min. 110g/m i odporności na
penetrację płynów min 180cm H2O. Chłonność
materiału podstawowego min. 450%, wzmocnienie
około 500%. Produkt bezpiecznie pakowany:
zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i
umieszczona w blistrze.
Skład:
- serweta na stolik narzędziowy min. 140cm x 190cm
(wzmocnienie 75cm x 190cm);
- serweta na stolik Mayo złożone teleskopowo min.
80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);
- serweta samoprzylepna anestezjologiczna 170cm x
300cm (+/- 10cm);
- serweta samoprzylepna operacyjna dolna 200cm x
175cm (+/- 7cm);
- dwie serwety samoprzylepne serwety operacyjne
90cm x 100cm (+/- 5cm);
- taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;
- od 2 do 4 ręczników celulozowych min.30cm x 30cm
Wymóg
graniczny/Rozmiar
Tak
UWAGA:
Wyroby jałowe muszą być zaopatrzone w etykietę w języku polskim na każdym opakowaniu. Z treści etykiety w
przypadku wyrobów jałowych musi wynikać data sterylizacji i termin ważności.
FORMULARZ OFERTOWY
ZADANIE NR 1 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE
Lp
Producent,
typ, nr kat.
Przedmiot zamówienia
Miejsce
produkcji
1 Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny
Jednostka
miary
Ilość
Szt.
12 000
Cena
jedn.
brutto
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
Cena netto
Cena brutto
Czas dostawy*............................ dni robocze
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 2 ZESTAWY SERWET DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
Jednostka
miary
Ilość
1 Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy
Kpl.
450
2 Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy
Kpl.
150
3 Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu barkowego
Kpl.
40
4 Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii stawu kolanowego
Kpl.
150
Lp
Producent,
typ, nr kat.
Przedmiot zamówienia
Miejsce
produkcji
RAZEM
Czas dostawy* ............................ dni robocze
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 3 KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp
Przedmiot zamówienia
1 Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku
Producent,
typ, nr kat.
Miejsce
produkcji
Jednostka
miary
Ilość
Szt.
1 600
Czas dostawy* ............................ dni robocze
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 4 OSŁONA NA KOŃCZYNĘ, OSŁONA NA SPRZĘT MEDYCZNY, TAŚMA SAMOPRZYLEPNA
Jednostka
miary
Ilość
Osłona na kończynę dolną rozm. min. 75cm x 120cm z taśmą
1 lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna
włóknina ,warstwa zewnętrzna polietylen.
Szt.
800
2 Osłona na sprzęt medyczny o wymiarach 50cm x 100cm
Szt.
200
3 Osłona na sprzęt medyczny o wymiarach 85cm x 150cm
Szt.
250
Szt.
300
Lp
4
Producent,
typ, nr kat.
Przedmiot zamówienia
Miejsce
produkcji
Taśma samoprzylepna, sterylna z marginesem min. 3cm,
Rozmiar 9cm x 50cm (+/-2cm)
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
RAZEM
Czas dostawy* ............................ dni robocze
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 5 SERWETY OPERACYJNE
Lp
1
2
3
4
5
Przedmiot zamówienia
Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (włóknina
wiskozowa, politylen i polipropylen od strony wewnętrznej).
2
Gramatura min. 70g/m , rozmiar 170cm x 175cm (+/- 5cm)
Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowa lub trzywarstwowa
z otworem samoprzylepnym o średnicy min.10cm, gramatura
min 55g/m²,rozmiar 115cm x 150cm (+/-5cm)
Sterylna serweta na stolik Mayo w kształcie worka z zewnętrzną
warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%). Waga
2
podstawowa całości obłożenia min. 93g/ m . Waga podstawowa
2
folii PE min. 57g/m . Folia piaskowana ułatwiająca nakładanie
worka. Serweta złożona teleskopowo, rozmiar 80cm x 145cm
(+/-5cm)
Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub
2
trzywarstwowego. Gramatura min. 55g/m , rozmiar 90cm x
105cm (+/-5cm)
Sterylna serweta samoprzylepna, wykonana z chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego (włóknina
wiskozowa, polietylen i polipropylen od strony wewnętrznej).
2
Gramatura min. 70g/m , rozmiar 150cm x 240cm(+/-10 cm)
Producent,
typ, nr kat.
Miejsce
produkcji
Jednostka
miary
Ilość
Szt.
2 000
Szt.
400
Szt.
4 000
Szt.
14 000
Szt.
3 500
Sterylna serweta zabiegowa, wykonana z min.
dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu z warstwą
2
chłonną. Gramatura min. 57g/m , rozmiar min. 45cm x 75cm
Sterylna serweta z włókniny trójwarstwowej barierowej.
7
2
Gramatura min. 35g/m , rozmiar min. 45cm x 75cm
Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z
nieprzemakalnego laminatu, dwuwarstwowa z otworem o
8
średnicy min. 10cm otoczonym taśmą samoprzylepną.
2
Gramatura min. 54g/m , rozmiar 75cm x 90cm (+/-5cm)
Sterylna serweta nieprzylepna, wykonana z chłonnego i
nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub
9
2
trzywarstwowego. Gramatura min. 55g/m , rozmiar 150cm x
200cm (+/-10cm)
Sterylna serweta zabiegowa pełnobarierowa z
nieprzemakalnego laminatu, trójwarstwowa z taśmą
10
2
samoprzylepną. Gramatura min. 54g/m , rozmiar 75cm x 90cm
(+/-5cm)
6
Szt.
6 000
Szt.
5 000
Szt.
2 000
Szt.
500
Szt.
5 000
RAZEM
Czas dostawy* ............................ dni robocze
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 6 ZESTAWY SERWET OPERACYJNYCH
Lp
1
2
3
4
5
6
7
Przedmiot zamówienia
Zestaw do operacji urologicznych
Zestaw do operacji żylaków
Zestaw do operacji odbytnicy
Zestaw do małych operacji
Zestaw do operacji kręgosłupa
Zestaw do operacji biodra
Zestaw do kraniotomii
RAZEM
Czas dostawy* ............................ dni robocze
Producent,
typ, nr kat.
Miejsce
produkcji
Jednostka
miary
Ilość
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
Kpl.
1 000
300
100
300
200
25
350
.......................................................................................
podpis wykonawcy
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
ZADANIE NR 7 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH
Lp
Producent,
typ, nr kat.
Przedmiot zamówienia
Miejsce
produkcji
1 Obłożenie okulistyczne 140cm x 120cm
2 Obłożenie okulistyczne 60cm x 70cm
RAZEM
Czas dostawy* ............................ dni robocze
Jednostka
miary
Ilość
Szt.
Szt.
300
500
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 8 PODKŁAD NIEPRZEMAKALNY
Lp
1
Producent,
typ, nr kat.
Przedmiot zamówienia
Miejsce
produkcji
Podkład nieprzemakalny wzmocniony dwuwarstwowy,
laminowany, niejałowy, min.150cm x 200cm
Czas dostawy* ............................ dni robocze
Jednostka
miary
Ilość
Szt.
2 000
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 9 BLUZY ZABIEGOWE, ORGANIZATOR PRZEWODÓW I DRENÓW
Jednostka
miary
Ilość
1 Bluza zabiegowa
Szt.
400
2 Organizator przewodów i drenów
Szt.
300
Lp
Producent,
typ, nr kat.
Przedmiot zamówienia
Miejsce
produkcji
Cena jedn.
netto
VAT w
(%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
RAZEM
Czas dostawy* ............................ dni robocze
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 10 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE
Lp
Przedmiot zamówienia
1 Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony
Producent,
typ, nr kat.
Miejsce
produkcji
Jednostka
miary
Ilość
Szt.
5 000
Czas dostawy*............................ dni robocze
.......................................................................................
podpis wykonawcy
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena
jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
ZADANIE NR 11 ZESTAWY SERWET DO ZABIEGÓW ORTOPEDYCZNYCH
Producent,
typ, nr kat.
Jednostka
miary
Ilość
Kpl.
150
2 Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego
Kpl.
250
3 Sterylny trzyczęściowy foliowy pokrowiec na aparat RTG
Szt.
500
4 Sterylna jednokomorowa kieszeń
Szt.
2 600
Lp
Przedmiot zamówienia
1
Zestaw serwet sterylnych do operacji protezowania okolic stawu
kolanowego
Miejsce
produkcji
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
Cena jedn.
netto
VAT
w (%)
Cena jedn.
brutto
Cena netto
Cena brutto
RAZEM
Czas dostawy* ............................ dni robocze
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 12 ZESTAWY POJEMNIKÓW
Lp
1
Przedmiot zamówienia
Producent,
typ, nr kat.
Miejsce
produkcji
Zestaw pojemników
Czas dostawy* ............................ dni robocze
Jednostka
miary
Ilość
Kpl.
200
.......................................................................................
podpis wykonawcy
ZADANIE NR 13 ZESTAWY SERWET UNIWERSALNYCH
Lp
1
Przedmiot zamówienia
Zestaw serwet uniwersalnych
Czas dostawy* ............................ dni robocze
Producent,
typ, nr kat.
Miejsce
produkcji
Jednostka
miary
Ilość
Kpl.
1 800
.......................................................................................
podpis wykonawcy
(*) Wykonawca zobowiązany jest do podania czasu, w którym dostarczy towar do magazynu kupującego, który będzie oceniany w następujący sposób:
- 4 dni robocze – 0 pkt
- 3 dni robocze – 3 pkt
- 2 dni robocze – 5 pkt
UWAGA
Dopuszczalny czas dostawy nie może przekraczać 4 dni. Brak określenia w ofercie czasu dostawy lub zaoferowanie dłuższego czasu dostawy niż 4 dni spowoduje odrzucenie oferty.