Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 Turystyka i rekreacja

Transkrypt

Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2015/2016 Turystyka i rekreacja
26-10-2015 r.
Rozkład zajęć w semestrze zimowym 2015/2016
Turystyka i rekreacja – I rok – Studia stacjonarne I stopnia
Poniedziałek
08:15 09:00
1 godz.
10:00
P 11:00
Ćw. Ekonomia
Grupa audytoryjna III
59 FELIN
Wy. Ekonomia
64 FELIN
Środa
Wtorek
08:00 11:00
Ćw. Wychowanie fizyczne
CSR
Ul. Głęboka 31
08:00 09:30
4 godz. Ćw. Technologie informatyczne 2 godz.
11:00
10:00
P P Grupa laboratoryjna 1a
12:00
11:00
304 AGRO II
1 godz.
11:00
P 11:45
Ćw. Ekonomia
Grupa audytoryjna I
64 FELIN
1 godz. Ćw. Technologie informatyczne 1 godz.
12:00
11:00
P P Grupa laboratoryjna 1b
13:00
12:30
1 godz.
11:45
P 12:30
Ćw. Ekonomia
Grupa audytoryjna II
64 FELIN
1 godz.
14:45
P 15:30
Ćw. Fizjologia pracy i
wypoczynku
Grupa audytoryjna III
310 AGRO I
Ćw. Fizjologia pracy i
wypoczynku
Grupa audytoryjna II
310 AGRO I
Ćw. Fizjologia pracy i
wypoczynku
Grupa audytoryjna I
310 AGRO I
Wy. Fizjologia pracy i
wypoczynku / Geografia
turystyczna co 2 tyg.
2 AGRO II
1 godz. Ćw. Technologie informatyczne 2 godz.
13:00
P P
Grupa laboratoryjna 2a
13:30 14:00
304 AGRO II
14:30
1 godz.
Ćw. Podstawy turystyki i
13:30
1 godz.
P rekreacji
17:00
15:00
P Grupa laboratoryjna III
18:30
502 AGRO I
2 godz. Ćw. Technologie informatyczne
14:00
2 godz.
P
Grupa laboratoryjna 2b
18:30
15:00
P 304 AGRO II
19:15
1 godz. Ćw. Technologie informatyczne
15:00
1 godz.
P Grupa laboratoryjna 3a
19:15
16:00
P 304 AGRO II
20:00
1 godz.
Ćw. Podstawy turystyki i
15:00
1 godz.
P rekreacji
10:00
16:30
P Grupa laboratoryjna I
11:00
502 AGRO I
2 godz.
Ćw. Podstawy turystyki i
16:30
1 godz.
P
rekreacji
18:00
P
Grupa laboratoryjna II
1 godz.
15:30
P 16:15
1 godz.
16:15
P 17:00
1 godz.
17:30
P 19:00
2 godz.
P
304 AGRO II
2 godz.
18:30
P 20:00
2 godz.
P
502 AGRO I
Wy. Psychologia
B WET
Wy. Podstawy turystyki i
rekreacji /
Technologie informatyczne
Co 2 tyg. 102 AGRO II
Ćw. Gospodarka turystyczna
świata
Grupa audytoryjna I
207 AGRO II
Wy. Zagrożenia
mikrobiologiczne w turystyce /
Gospodarka turystyczna świata
co 2 tyg.
102 AGRO II
Wy. BHP i ergonomia
10x
3 AGRO II
Wy. Przedmiot do wyboru
Etyka
AULA AGRO
Ćw. Geografia turystyczna
Grupa audytoryjna I
502 AGRO I
Ćw. Geografia turystyczna
Grupa audytoryjna II
502 AGRO I
Ćw. Geografia turystyczna
Grupa audytoryjna III
310 AGRO
Piątek
Czwartek
08:00 09:00
1 godz.
09:00
P 10:00
1 godz.
14:00
P 15:30
2 godz.
15:30
P 17:00
2 godz.
P
Ćw. Gospodarka turystyczna
świata
Grupa audytoryjna III
207 AGRO II
Ćw. Gospodarka turystyczna
świata
Grupa audytoryjna II
207 AGRO II
Ćw. Język obcy
ul. Głęboka 28
Ćw. Język obcy
ul. Głęboka 28
09:30 11:00
Ćw. Język obcy
ul. Głęboka 28
2 godz.
Ćw. Zagrożenia
12:00
P 13:30 mikrobiologiczne w turystyce
2 godz.
P
13:30 15:00
2 godz.
P
14:00 15:30
Grupa laboratoryjna 1a / 1b
Co 2 tyg.
304 LESZCZ
Ćw. Zagrożenia
mikrobiologiczne w turystyce
Grupa laboratoryjna 2a / 2b
Co 2 tyg.
304 LESZCZ
Ćw. Język obcy
ul. Głęboka 28
2 godz.
Ćw. Zagrożenia
15:00
P 16:30 mikrobiologiczne w turystyce
2 godz.
P
Grupa laboratoryjna 3a
Co 2 tyg.
304 LESZCZ