List Prezesa Zarządu North Coast S.A. do Akcjonariuszy Spółki

Transkrypt

List Prezesa Zarządu North Coast S.A. do Akcjonariuszy Spółki
List Prezesa Zarządu North Coast S.A. do Akcjonariuszy Spółki
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu North Coast S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej North Coast, za rok 2007.
Obecnie Grupa Kapitałowa skupia trzy spółki, z których wiodącą jest North Coast S.A.
Grupa Kapitałowa North Coast powstała w wyniku przeprowadzonych w 2007 roku
transakcji. North Coast S.A. nabył udziały w Spółkach Latteria Tinis Sp. z o.o. oraz Habitat
Investments Sp. z o.o. Pierwsza transakcja dotyczyła zakupu działającej, lecz przynoszącej
straty, mleczarni. Została ona przeprowadzona z zamiarem wykorzystania istniejącego
zakładu, po uprzednim jego zmodernizowaniu i rozpoczęciu produkcji serów: mozzarella i
ricotta. Według planów pierwsze korzystne efekty będą widoczne pod koniec 2008 roku.
Druga inwestycja była efektem poszukiwań odpowiedniej lokalizacji do prowadzenia
działalności gastronomicznej. Wynikiem tych działań jest nieruchomość w Krakowie, gdzie
niebawem powstanie jedna z dwóch, planowanych w tym roku, kawiarni „Espressamente
Illy”. Kolejna zostanie uruchomiona w wynajętym lokalu w centrum Warszawy.
W 2007 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła 105,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, a zysk
netto wyniósł 7,0 mln zł. Obecnie prowadzone inwestycje powinny w najbliższym czasie
przełożyć się na uzyskanie jeszcze lepszych wyników finansowych w latach następnych.
Naszym Inwestorom dziękuję za zaufanie, jakim nas obdarzyli. Chciałbym podziękować
również wszystkim pracownikom spółek wchodzących w skład Grupy North Coast za ich
zaangażowanie oraz tym wszystkim, którzy w minionym roku wnieśli swój wkład w rozwój
Grupy.
Zarząd North Coast S.A., dokłada starań, aby realizować plany związane z rozwojem Grupy,
osiąganiem coraz lepszych wyników z jednoczesnym podnoszeniem jakości oferowanych
rozwiązań, tak aby kreować stabilny wzrost wartości firmy. Pragniemy podkreślić, iż zdobyta
przez lata wiedza i doświadczenie są i zapewne będą pozwalały nam w sposób jak najbardziej
efektywny zarządzać powierzonym kapitałem.
Prezes Zarządu North Coast S.A.
Silvano Fiocco