Obliczenia wałów maszynowych - PKM

Transkrypt

Obliczenia wałów maszynowych - PKM
Obliczenia wałów maszynowych – praca kontrolna
Opracował: mgr inż. Paweł Maćkowiak
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ
INSTYTUT MECHANIKI I KONSTRUKCJI MASZYN
Podstawy Konstrukcji Maszyn
- ćwiczenia
Temat:
Obliczenia wałów maszynowych
Opracował:
mgr inż. Paweł MAĆKOWIAK
Żaden fragment powyższej instrukcji nie może być kopiowany, powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie bez uprzedniej
zgodny autora. Opracowanie jest chronione prawem autorskim.
/Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
1/3
Obliczenia wałów maszynowych – praca kontrolna
Opracował: mgr inż. Paweł Maćkowiak
Obliczenia wałów maszynowych
1.1.
Zadanie
Na wale dwupodporowym (rys.1.1) osadzono dwa koła zębate o zębach
śrubowych, o średnicy podziałowej d1 oraz d2 (dane podano w tabeli 1.1). Na koło 1
działają: siła obwodowa Po1, siła promieniowa Pr1, siła wzdłużna Pw1. Ma koło drugie
działają siły Po2, Pr2, Pw2. Materiał wału przyjąć jak w tabeli 1.1. Własności
wytrzymałościowe przyjąć według tabeli zamieszczonej na stronie www.zpkm.prv.pl.
a) Obliczyć teoretyczny zarys wału z warunków wytrzymałościowych.
b) Wykonać wykresy momentów.
c) Wykonać rysunek zarysu teoretycznego.
d) Wykonać stopniowanie wału (wyznaczenie rzeczywistego zarys wału).
e) Wykonać zwymiarowany rysunek techniczny wału.
Prace kontrolne wykonać odręcznie. Nie przyjmuję wydruków komputerowych.
Rys. 1.1. Schemat wału dwupodporowego
Tabela 1.1 Dane do zadania 1
Lp
d1
d2
Po1
Pr1
Pw1
Po2
Pr2
Pw2
a
b
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
mm
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
mm
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
N
1805
1886
1967
2048
2129
2210
2291
2372
2453
2534
2615
N
679
1010
1341
1672
2003
2334
2665
2996
3327
3658
3989
N
484
486
488
490
492
494
496
498
500
502
504
N
4476
4501
4878
4887
5280
5274
5682
5660
6083
6047
6485
N
1610
2000
2390
2780
3170
3560
3950
4340
4730
5120
5510
N
790
820
850
880
910
940
970
1000
1030
1060
1090
mm
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
mm
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
c
Materiał
mm
80
17Cr3
100
20Cr4
120
20MnCr5
140 20NiCrMo2-2
160
28Mn6
180
44SMn28
200
S235JR
220
S275
240
E295
260
E335
280
E360
Stan
obróbki
cieplnej
H
H
H
H
N
N
N
N
N
N
N
Żaden fragment powyższej instrukcji nie może być kopiowany, powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie bez uprzedniej
zgodny autora. Opracowanie jest chronione prawem autorskim.
/Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
2/3
Obliczenia wałów maszynowych – praca kontrolna
Opracował: mgr inż. Paweł Maćkowiak
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
315
310
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
132
125
2696
2777
2858
2939
3020
3101
3182
3263
3344
3425
3506
3587
3668
3749
3830
3911
3992
4073
4154
4235
4316
4397
4478
4559
4640
4721
4802
4883
4964
5045
5126
5207
5288
5369
5450
5531
5612
5693
5774
5855
5936
6017
4320
4651
4982
5313
5644
5975
6306
6637
6968
7299
7630
7961
8292
8623
8954
9285
9616
9947
10278
10609
10940
11271
11602
11933
12264
12595
12926
13257
13588
13919
14250
14581
14912
15243
15574
15905
16236
16567
16898
17229
17560
17891
506
508
510
512
514
516
518
520
522
524
526
528
530
532
534
536
538
540
542
544
546
548
550
552
554
556
558
560
562
564
566
568
570
572
574
576
578
580
582
584
586
588
6434
6887
6820
7289
7207
7690
7593
8092
7980
8494
8367
8896
8753
9298
9140
9699
9526
10101
9913
10503
10300
10905
10686
11306
11073
11708
11459
12110
11846
12512
12233
12913
12619
13315
13006
13717
13392
14119
13779
14520
14165
14922
5900
6290
6680
7070
7460
7850
8240
8630
9020
9410
9800
10190
10580
10970
11360
11750
12140
12530
12920
13310
13700
14090
14480
14870
15260
15650
16040
16430
16820
17210
17600
17990
18380
18770
19160
19550
19940
20330
20720
21110
21500
21890
1120
1150
1180
1210
1240
1270
1300
1330
1360
1390
1420
1450
1480
1510
1540
1570
1600
1630
1660
1690
1720
1750
1780
1810
1840
1870
1900
1930
1960
1990
2020
2050
2080
2110
2140
2170
2200
2230
2260
2290
2320
2350
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
900
920
940
960
980
1000
1020
1040
1060
1080
1100
1120
C10E
C15E
C22
C25
C55
C10E
C22
C25
28Mn7
44SMn29
34Cr4
41Cr4
42CrMo4
S185
S235JR
S275
E295
E335
E360
C10E
C15E
C22
C25
C55
C10E
C22
C25
S235JR
S275
E295
E335
E360
C10E
C15E
C22
C25
C35
C45
C55
C10E
C22
C25
N
N
N
N
N
H
H
H
T
T
T
T
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H
H
H
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
H
H
H
Żaden fragment powyższej instrukcji nie może być kopiowany, powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie bez uprzedniej
zgodny autora. Opracowanie jest chronione prawem autorskim.
/Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
3/3