Wykaz podręcznkiów do klasy VI Szkoły Podstawowej na rok

Transkrypt

Wykaz podręcznkiów do klasy VI Szkoły Podstawowej na rok
KLASA VI
Język polski
„Między nami”- podręcznik (nowa wersja)
Zeszyty ćwiczeń cz. 1 i 2
Agnieszka .Łuczak, Anna Murdzek
Gdańskie Wyd. Oświatowe
Przyroda
„Tajemnice przyrody”- podręcznik
Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna
Kowalczyk
Nowa Era
Dominik Marszał, Monika Mochnacz
Grzegorz Wojciechowski
Nowa Era
Tomasz Maćkowski
Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Helena Lewicka, Joanna Lewicka
WSiP
Zeszyty ćwiczeń
Historia
Matematyka
Klasa VI: „Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii
i społeczeństwa dla klasy VI szkoły
podstawowej+ zeszyt ćwiczeń
Matematyka wokół nas – podręcznik
Zeszyty ćwiczeń
Język
angielski
“Look! 3” Podręcznik (bez ćwiczeń)
Religia
Drogi przymierza „Przemienieni przez Boga”podręcznik + zeszyt ćwiczeń
Muzyka
Słuchanie muzyki” - zeszyt muzyczny do klasy VI
Steve Elsworth , Jim Rose, Małgorzata
Tetiurka
Wyd. Pearson Longman
Ks .Z.Marek SJ, Anna Walulik CSFN
Wydawnictwo WAM
Eugeniusz Wachowiak
Wydawnictwo GAWA

Podobne dokumenty