POLICJA LUBUSKA CZŁOWIEKIEM SIĘ NIE HANDLUJE

Transkrypt

POLICJA LUBUSKA CZŁOWIEKIEM SIĘ NIE HANDLUJE
POLICJA LUBUSKA
Źródło: http://www.lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/10093,Czlowiekiem-sie-nie-handluje.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:42
CZŁOWIEKIEM SIĘ NIE HANDLUJE
Feralny wyjazd na wakacje do Paryża młodej 17-letniej dziewczyny kończy się sprzedaniem jej
osoby w ramach procederu czerpania korzyści z międzynarodowej prostytucji. „To mnie nie
dotyczy…?” Nic bardziej mylnego. Ofiarom handlu ludźmi może być każdy! Debata o handlu ludźmi
po filmie pt. „Uprowadzona” w reż. Pierre Morela zainaugurowała projekt profilaktyczny pn.
„Zapobieganie handlowi ludźmi - IX edycja”, który będzie realizowany przez Policję lubuską w
szkołach ponadgimnazjalnych w okresie od kwietnia do czerwca 2015 r.
Celem projektu „Zapobieganie handlowi ludźmi - IX edycja” jest przede wszystkim ochrona młodzieży przed staniem się
ofiarą handlu ludźmi. W projekcji filmu pt. „UPROWADZONA” w reż. Pierre Morela i w debacie po seansie w Kinie Helios udział
wzięło 70 uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp. Moderatorami debaty po
projekcji filmu byli: podinsp. Anna Księżak – Nowak i nadkom. Piotr Wiśniewski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gorzowie Wlkp. Film „Uprowadzona” trzymał w emocjach uczestników debaty do końca. Na początku debaty
prowadzący podali przykłady oszust, których dopuszczają się handlarze ludźmi. Wyjaśniono młodzieży również przepisy
prawne związane z przestępstwem handlu ludźmi. Prowadzący wyjaśnili nauczycielom i uczniom postawy, które zaistniały w
filmie i sposoby werbowania (reguły psychologiczne stosowane przez „handlarzy”). Młodzież trafnie wskazała typy
osobowości ofiar, które zagrały w prezentowanym filmie. Moderatorzy przekazali również młodym ludziom cenne informacje
dot. zasad bezpieczeństwa związanych z wyjazdem do pracy za granicę. Materiały przygotowane przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych zostały wręczone na koniec debaty nauczycielom z prośbą o rozszerzenie tematu handlu ludźmi na lekcjach
wychowawczych.
Warto nadmienić, że Projekt „Zapobieganie handlowi ludźmi - IX edycja” będzie realizowany przez policjantów w formie
spotkań profilaktycznych z młodzieżą, podczas których omówione zostaną sposoby ochrony przed staniem się ofiarą handlu
ludźmi oraz możliwości pomocy dla ofiar handlu ludźmi. Projekt uzyskał akceptację Lubuskiego Kuratora Oświaty – Pani
Bogny Ferensztajn.
Opracowali:
nadkom. Piotr Wiśniewski
podinsp. Anna Księżak – Nowak
Wydział Prewencji KWP Gorzów
Człowiekiem się nie handluje
Człowiekiem się nie handluje
Człowiekiem się nie handluje
Człowiekiem się nie handluje
Człowiekiem się nie handluje
Człowiekiem się nie handluje
Człowiekiem się nie handluje
Człowiekiem się nie handluje
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij