Generuj PDF z tej strony - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Transkrypt

Generuj PDF z tej strony - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło: http://www.pfron.org.pl/pl/europejska-konferencja/2524,Prezentacje-z-Konferencji-Rehabilitation-International.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:43
Strona znajduje się w archiwum.
Prezentacje z Konferencji Rehabilitation International
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – wdrażanie w Polsce
Alina Wojtowicz-Pomierna, Z-ca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS
Elżbieta Łopacińska - Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Działania na rzecz ułatwienia powrotu do pracy - perspektywa międzynarodowa
Joachim Breuer, Niemiecki Zakład Ubezpieczeń (DGUV), Berlin
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce
Gertruda Uścińska Uniwersytet Warszawski Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (UN CRPD)
Jan A. Monsbakken Prezydent Rehabilitation International
Demaskowanie mitów dotyczących rehabilitacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnością
Joachim Breuer, Wiceprezydent, Rehabilitation International
Kompleksowa rehabilitacja wymogiem czasu
Jolanta Kujawa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Rehabilitacja się opłaca! Wyniki projektu benchmarkingowego
Jörg Botti, DGUV, Thomas Hagdorn, VBG, Niemcy
Praca i zatrudnienie - perspektywa międzynarodowa
Madan M. Kundu, Ph.D., CRC, FNRCA, NCC, przewodniczący LRC, Komisja ds. Pracy i Zatrudnienia w Rehabilitation
International, wykładowca oraz dyrektor Wydziału Rehabilitacji i Studiów nad Niepełnosprawnością Southern University,
Baton Rouge, Louisiana, USA
Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie
Marcin Garbat, Uniwersytet Zielonogórski
Znaczenie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
Olga Švestková, Dyrektor Kliniki Medycyny Rehabilitacyjnej na 1. Wydziale Medycznym Uniwersytetu Karola w Pradze
Światowy Raport o Niepełnosprawności
Paulina Miśkiewicz Dyrektor Biura WHO w Polsce
Wsparcie psychologiczne w rehabilitacji
Roman Ossowski, Paweł Izdebski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego W Bydgoszczy
Analiza opłacalności koreańskiego programu wsparcia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w stopniu
znacznym
Woon Hwan, Wydział Rehabilitacji Zawodowej Uniwersytetu w Daegu
Data publikacji 19.11.2014
Wstecz nas poprzednią stronę
Drukuj tą stronę
Generuj PDF z tej strony
Powiadom znajomego o tej stronie
Wydział Realizacji Programów
Autor: Tomasz Wojakowski
Statystyka strony: 5723 wizyt