plakat reagan konferencja.indd

Komentarze

Transkrypt

plakat reagan konferencja.indd
Konferencja
KRUCJATA WOLNOŚCI
Ronalda Reagana
4 lutego 2011 r. Aula Mała Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego
11.00 - 11.15
Otwarcie konferencji: prof. Włodzimierz Bernacki, Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Benjamin Ousley Naseman, Konsul Stanów
Zjednoczonych w Krakowie
11.15 - 12.45
Polityka i myśl polityczna
11.15 - 11.35
dr Magdalena Modrzejewska (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych)
– Afoniczny piewca wolności? – Libertariańska krytyka Ronalda Reagana
mgr Rafał Olszowski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)
– Konserwatyzm amerykański przed Reaganem
prof. Andrzej Bryk (Krakowska Akademia, Katedra Studiów Amerykańskich)
– Ruch konserwatywny w Stanach Zjednoczonych po Ronaldzie Reaganie
11.35 - 11.55
11.55 - 12.15
12.15 - 12.45
Dyskusja
12.45 - 13.00
Przerwa
13.00 - 14.30
Reaganomika
13.00 - 13.20
mgr Szymon Chrupczalski (Instytut Misesa)
– Między wolnym rynkiem a polityką: Reagan kontra Imperium Zła
mgr Paweł Toboła-Pertkiewicz (Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego)
– Reaganomika, czyli ekonomiczne prosperity
prof. Wojciech Bieńkowski (Uczelnia Łazarskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania)
– Odradzanie się keynesizmu w okresie kryzysu finansowego i recesji a nieprzemijające wartości ekonomii
podażowej i działań strukturalnych
13.20 - 13.40
13.40 - 14.00
14.00 - 14.30
Dyskusja
14.30 - 15.20
Przerwa
15.20 - 17.10
Wpływ i dziedzictwo
15.20 - 15.40
prof. Bohdan Szklarski (Collegium Civitas, Katedra Politologii)
– Styl przywództwa Ronalda Reagana: koło ratunkowe czy klucz do sukcesu?
mgr Piotr Musiewicz (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych)
– Ronald Reagan a Jan Paweł II. Kontekst ideowy i polityczny współpracy prezydenta i papieża
dr Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych)
– Dwie dekady później: dziedzictwo polityczne Ronalda Reagana pod kątem procesu nominacji urzędników
państwowych
dr Radosław Rybkowski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych)
– Początki nowego myślenia o misji uczelni. Ameryka Ronalda Reagana a urynkowienie szkolnictwa wyższego
15.40 - 16.00
16.00 - 16.20
16.20 - 16.40
16.40 - 17.10
Dyskusja
17.10 - 17.20
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Organizator:
Współorganizatorzy:
Instytut Nauk Politycznych
i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ośrodek Myśli Politycznej
„Inicjatywa uczczenia
w Polsce 100- lecia urodzin
Ronalda Reagana”
Wsparcie / partnerstwo:
Patronat:
Dziekan Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego