DENTALTRIBUNE

Komentarze

Transkrypt

DENTALTRIBUNE
DENTAL TRIBUNE
The World’s Dental Newspaper · Polish Edition
ISSN 1730-315X
STYCZEŃ–LUTY 2006
AD
VOL. 4, NR 1&2
CENA: 9,50 zł.
PRAKTYKA
BADANIA
PERSPEKTYWY
WYDARZENIA
Życzliwość wobec
niezadowolonych pacjentów
Cierpliwe przyjmowanie skarg
niezadowolonych pacjentów nie
jest łatwe. Jeszcze trudniej zachęcać ich do wypowiadania zażaleń.
Może okazać się jednak, że
skarżący się pacjent pomoże w
rozwiązaniu istotnych problemów, których sami możemy nie
zauważać.
Strona 6
Zwalczanie bólu
przy pomocy igieł
Druga część artykułu opisującego
alternatywne metody uśmierzania
bólu podczas leczenia stomatologicznego. Badania dowodzą, że
akupunktura ucha doskonale
sprawdza się w terapii wspomagającej o działaniu przeciwbólowym i
przeciwzapalnym w opiece pozabiegowej.
Strona 10
„Codzienny”
przypadek
Korzystny efekt estetyczny jest
jednym z podstawowych celów leczenia zębów w odcinku przednim.
W niniejszym artykule omówiono
propozycje ekonomicznych i estetycznych rozwiązań, które można
zastosować w codziennej praktyce.
Kursy,
szkolenia i konferencje
Rozszerzyliśmy dział poświęcony
spotkaniom stomatologicznym.
Chcąc ułatwić Państwu dostęp do
informacji o kursach i szkoleniach,
publikujemy relacje i zapowiedzi
najciekawszych wydarzeń ze świata stomatologii.
Strona 18
Strona 29
www.amadar.pl
Aktualności
Bakterie
w jamie ustnej a ciąża
Ostatnio przeprowadzone badania wykazały, że choroby przyzębia mogą mieć wpływ na częstość przedwczesnych porodów
dzieci o zbyt małej masie urodzeniowej. W jednej z prac, opublikowanej w Journal of Periodontology, naukowcy z New York
University donoszą, że także
bakterie powszechnie występujące w płytce nazębnej mogą wywoływać taki efekt. Badaniom
poddano ślinę 297 kobiet w trzecim trymestrze ciąży. Stwierdzono zależność między wysokim
poziomem Actinomyces naeslundii Genospecies 2 a przedwczesnym porodem dzieci o niskiej masie urodzeniowej. Tymczasem wysoki poziom bakterii z
gatunku Lactobacillus casei w
czasie ciąży pozytywnie wpływał na masę urodzeniową.
Wzrost nakładów
na ochronę zdrowia
Minister zdrowia Zbigniew Religa zapowiedział, że nakłady ze
środków publicznych na opiekę
zdrowotną wzrosną w ciągu czterech lat z obecnego poziomu
4,2% do 6% PKB.
Podkreślił jednak, że będzie to
proces powolny, gdyż realizacja
postulatu, aby zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną ze środków publicznych do 6% PKB
zajmie, co najmniej kilka lat.
Naturalnie nie wszystkich zadowala planowane tempo zmian i
nie brakuje opinii, że środki na
ochronę zdrowia powinny
wzrastać szybciej, jeżeli sytuacja w służbie zdrowie ma ulec poprawie.
Stowarzyszenie Polskich Lekarzy Dentystów jest organizatorem
licznych szkoleń, kursów, seminariów i pokazów dla lekarzy
dentystów, a także dla techników
dentystycznych i higienistek stomatologicznych. Na stronie 25
przedstawiamy harmonogram
szkoleń, kursów i konferencji organizowanych przez Stowarzyszenie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
www.dental-tribune.com
Cukrzyca a stan zdrowia jamy ustnej
Juliette Reeves, Wielka Brytania
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii ok. 1,4 miliona osób choruje
na cukrzycę, a co piąty obywatel
może być chory nawet o tym nie
wiedząc - to dane pochodzące z
badań przeprowadzonych przez
Manchester Medical School Diabetes UK twierdzi, że przeciętny
chory Brytyjczyk miał cukrzycę
przez 9-12 lat zanim lekarze zdiagnozowali u niego chorobę. Cukrzyca kosztuje NHS (National
Health Service) 5,2 bilionów funtów rocznie, co stanowi 9% całego budżetu. Około miliona ludzi
w Wielkiej Brytanii cierpi z powodu cukrzycy insulinoniezależnej (typ II), co sprawia, że wśród
starszych osób w Wielkiej Brytanii ten typ cukrzycy jest obecnie
jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych.
Cukrzyca typu I jest skutkiem niszczenia komórek beta (B) wysp
trzustki. Z czasem skutkiem tego
procesu jest całkowity brak insuliny. W pierwszych stadiach choroby
wydzielanie insuliny przez komórki B może być wystarczające, ale w
miarę upływu czasu ulega spowolnieniu. W końcu wszyscy ludzie z
cukrzycą typu I będą zmuszeni
przyjmować insulinę.
Cukrzyca typu II jest wynikiem
oporności komórek docelowych na
działanie insuliny. Bardzo często
równocześnie wydzielanie insuliny jest niewystarczające. Wielu
chorych z cukrzycą typu II jest w
stanie wpłynąć na poprawę stanu
swojego zdrowia poprzez modyfikację diety, uprawianie ćwiczeń,
redukcję masy ciała i/lub przyjmowanie doustnych leków. Niektórzy
z nich potrzebują jednak dodatkowych dawek insuliny, aby utrzymać odpowiedni poziom cukru we
krwi.
Cukrzyca ciężarnych (GDM Gestational Diabetes Mellitus) to
stan podwyższonego poziomem
cukru we krwi rozpoznany w czasie
ciąży. Może się zdarzyć, że niezdiagnozowana cukrzyca istniała już
przed zajściem w ciążę lub po raz
pierwszy zaobserwowano podwyższoną wartość cukru, spowodowaną działaniem hormonów
specyficznych dla ciąży. W innych
przypadkach cukrzyca w tym okresie życia kobiety klasyfikowana
jest jako cukrzyca ciężarnych.
Inne ściśle określone rodzaje
cukrzycy są rzadkością, ale ta kategoria choroby wyróżnia 8 różnych
przyczyn zmian w metabolizmie
glukozy, m.in.: ubytki genetyczne
komórek beta, defekty genetyczne
działania insuliny, choroby trzustki, schorzenia endokrynologiczne,
zniszczenie trzustki przez leki lub
substancje chemiczne, choroby zakaźne atakujące trzustkę, rzadkie
zaburzenia immunologiczne i inne
zespoły genetyczne, niekiedy
związane z cukrzycą. Insulina
może być (ale nie musi) konieczna
do przywrócenia właściwego poziomu cukru w przebiegu tych chorób. Zależy to od zdolności organizmu do produkcji insuliny i od
stopnia, w jakim oporność na ten
hormon odgrywa rolę w zmienionym metabolizmie.
Postępowanie
Jest wiele sposobów postępowania z chorym na cukrzycę, ale
głównym celem jest utrzymanie
stężenia glukozy we krwi na optymalnym poziomie. Można to osiągnąć poprzez samą modyfikację diety, dietę w połączeniu z doustnymi
lekami hipoglikemizującymi lub
przez iniekcje insuliny.
Dieta. Podstawowym zaleceniem dietetycznym są regularne
odstępy pomiędzy posiłkami zawierającymi duże ilości błonnika i
węglowodanów złożonych. Należy unikać cukrów prostych i rafinowanych.
Doustne środki hipoglikemizujące. Leki te są stosowane w insulinoniezależnej cukrzycy typu II.
Potęgują działanie diety. Występują jako:
1. Pochodne sulfonylomocznika.
Działają głównie poprzez zwięk DT strona 3
AD