PORADNI/ PRACOWNI/ DZIAŁÓW MEDY

Transkrypt

PORADNI/ PRACOWNI/ DZIAŁÓW MEDY
DZPZ/333/8UEPN/2015
Załącznik nr 21 do SIWZ ( zał. 3c do umowy dla zad. 2 )
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Olsztynie
PROTOKÓŁ KONTROLI ODDZIAŁÓW/ PORADNI/ PRACOWNI/ DZIAŁÓW MEDYCZNYCH
Data kontroli,,,,,,,,,,
Osoby kontrolujące ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nazwa oddziału
Kontrolowany obszar
1. SALE CHORYCH:
- podłogi (listwy przypodłogowe, cokoły, progi)
- umywalki, baterie kranowe
- podajniki na mydło, środek dezynfekcyjny, ręcznik,
- szafki przyłóżkowe,
- łóżka,
- panele oświetleniowe,
- parapety,
- sanitariaty
2. KORYTARZ ODDZIAŁU
- podłogi (listwy przypodłogowe, cokoły, progi),
- odbojnice,
- parapety i grzejniki,
- elementy wiszące (tablice informacyjne, lampy, włączniki elektryczne, gaśnice i ich
skrzynki, zegary itp.)
3. GABINETY ZABIEGOWE/ OPATRUNKOWE
- podłogi (listwy przypodłogowe, cokoły, progi),
- umywalki, baterie kranowe
- podajniki na mydło, środki dezynfekcyjne i ręczniki,
- kozetki,
- parapety,
- szafki wiszące (powierzchnie górne)
4. GABINETY LEKARSKIE, PIELĘGNIARSKIE, PUNKTY
PIELĘGNIARSKIE
- podłogi(listwy przypodłogowe, cokoły, progi) ,
- umywalki, baterie kranowe
Strona 1 z 2
- podajniki na mydło, środki dezynfekcyjne i ręczniki,
- parapety,
- elementy wiszące,
- czystość mebli (biurka szafy)
5. BRUDOWNIK:
- podłogi (listwy przypodłogowe, cokoły, progi)
- umywalki, baterie kranowe
- podajniki na mydło, środek dezynfekcyjny, ręczniki,
- odpady posegregowane, oznakowane i w pojemnikach
- bielizna w pojemnikach oznakowanych
- baseny, miski, kaczki- czyste, suche
Dezynfekcja:
płuczka – dezynfektor
dezynfekcja manualna (pojemnik opisany, dezynfekcja zgodnie z procedurą)
6. TOALETY OGÓLNODOSTEPNE:
- podłoga (listwy przypodłogowe, cokoły, progi)
- umywalki i baterie kranowe
- glazura
- podajniki na mydło, środek dezynfekcyjny, ręczniki,
- sedes
- kabiny prysznicowe
- pojemniki na odpady
7. WÓZKI DO TRANSPORTU WEWNĄTRZSZPITALNEGO/ SPRZĘT
REHABILITACYJNY
8. KUCHENKI ODDZIAŁOWE:
- umywalki, baterie kranowe
- glazura,
- podłoga (listwy przypodłogowe, cokoły, progi),
- szafki,
- parapety,
- kuchenki mikrofalowe,
* kuchenka mleczna
- mycie i dezynfekcja butelek
9. LODÓWKI ODDZIAŁOWE
10. WÓZKI SERWISOWE i ZAOPATRZENIE
- czystość,
- oznakowanie środków (nazwa),
- ilość asortymentu;
Podpisy osób kontrolujących ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..
System punktacji:
Stwierdzone zaniedbanie – 0 pkt
Kryterium zachowane – 1pkt
Nie dotyczy- --
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty