Europejska technologia jądrowa

Transkrypt

Europejska technologia jądrowa
Europejska technologia jądrowa
Spotkanie z przedsiębiorstwami Pomorza
Gdańsk 20 kwietnia 2012
Program dnia Gdańsk 20 kwietnia 2012
08:30 – 09:00
Kawa i rejestracja
09:00 – 09:10
Powitanie
Adam Rozwadowski, AREVA Polska
09:10 – 09:20
Powitanie w imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Elektrowni Jądrowej w Województwie
Pomorskim
Sławomir Halbryt
09:20 – 09:30
Krótka prezentacja firmy AREVA
Adam Rozwadowski, AREVA Polska
09:30 – 09:40
Krótka prezentacja firmy EDF
Patrick Zak, EDF
09:40 – 10:00
Europejski Reaktor Wodnociśnieniowy EPR
Adam Rozwadowski, AREVA Polska
10:00 – 10:30
Budowa elektrowni jądrowej:
zakres i organizacja łańcucha dostaw, część I
Yves Robin, AREVA Reactors and Services, New Build Procurement
Jean-Marc de Guio, EDF
10:30 – 11:00
Przerwa na kawę
11:00 – 11:30
Budowa elektrowni jądrowej:
zakres i organizacja łańcucha dostaw, część II
Yves Robin, AREVA Reactors and Services, New Build Procurement
Jean-Marc de Guio, EDF
11:30 – 12:00
Dyskusja, pytania i odpowiedzi
12:00 – 12:30
Energomontaż Północ: prezentacja doświadczeń z udziału
w budowie elektrowni jądrowej w Olkilouto (w Finlandii)
(prezentacja do potwierdzenia)
12:30 – 12:40
Podsumowanie
Adam Rozwadowski, AREVA Polska
12:40 – 13:30
Obiad (bufet)
Możliwe rozszerzenie:
13:30 – 14:30
Spotkania indywidulane