XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - PTTK

Transkrypt

XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno - PTTK
XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Etap rejonowy
Rybnik 13 kwiecień 2013 r.
Test wiedzy topograficznej - Szkoły podstawowe
Imię,nazwisko ................................................ Szkoła ................................
1. Jak na mapach topograficznych oznaczamy źródło :
a) niebieskie kółko
b) niebieski krzyżyk
c) niebieski trójkąt
2. Północno – wschodni azymut to:
a) 25°
b) 45°
c) 65°
3. Jaki rodzaj drożni powstał w wyniku „wydeptania” przez człowieka :
a) przecinka leśna
b) droga gruntowa
c) ścieżka leśna
4. Strzałka zaznaczona równolegle do płynącego strumyka na mapach topograficznych oznacza :
a) w którą stronę do źródła strumyka
b) w którą stronę płynie strumyk
c) mostek na strumyku
5. Odległość między punktem A i B na mapie w skali 1:1000 wynosi 3,5 cm, jaka jest rzeczywista odległość
między tymi punktami w terenie :
a) 35 m
b) 350 m
c) 350 km
6. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) skrzyżowanie linii elektrycznych
b) skrzyżowanie wałów ziemnych
c) skrzyżowanie ścieżek leśnych
7. Na fragmencie mapy nie przedstawiono:
a) tory kolejowe
b) ogrodzenie
c) linia elektryczna
8. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) dwie kładki
b) dwa stawy
c) dwa skrzyżowania ścieżek
9. Na fragmencie mapy nie przedstawiono:
a) skarpy
b) wału ziemnego
c) przecinki leśnej
10. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) ciek wodny w terenie leśnym
b) ciek wodny na terenie łąk
c) ciek wodny na terenie bagnistym
Zaznacz punkty z wycinków na mapie głównej
4
5
2
1
3
XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Etap rejonowy
Rybnik 13 kwiecień 2013 r.
Test wiedzy topograficznej - Gimnazja
Imię,nazwisko ................................................ Szkoła ................................
1. Azymut kierunku od punktu stania do dowolnego punktu w terenie to :
a) azymut prosty
b) azymut magnetyczny
c) azymut geograficzny
2. Mały trójkącik na mapie to:
a) słup kilometrowy
b) punkt trygonometryczny
c) punkt niwelacyjny
3. Mapa w skali 1:5000 zawiera
a) więcej szczegółów niż mapa w skali 1:500
b) mniej szczegółów niż mapa w skali 1:500
c) mapy w skali 1:500 oraz 1:5000 zawierają tyle samo szczegółów
4. Symbol kierunku północy topograficznej przypomina literę :
a) T
b) Y
c) L
5. Z jakiej najdalszej odległości można dostrzec części twarzy (np. oczy, nos)
a) 50 m
b) 70 m
c) 100 m
6. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) ogrodzenie
b) linię elektryczną
c) skarpę
7. Na fragmencie mapy nie przedstawiono:
a) cieku wodnego
b) skarpy
c) suchego rowu
8. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) granicę powiatu
b) granicę województwa
c) granicę gminy
9. Na fragmencie mapy nie przedstawiono:
a) rozwidlenia cieków wodnych
b) załamania granicy kultur
c) drogi gruntowej
10. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) kładkę
b) transformator
c) źródło
Zaznacz punkty z wycinków na mapie głównej
5
1
4
3
2
XLI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy
Etap rejonowy
Rybnik 13 kwiecień 2013 r.
Test wiedzy topograficznej - Szkoły ponadgimnazjalne
Imię,nazwisko ................................................ Szkoła ................................
1. Podczas pierwszej kwadry księżyc przypomina literę:
a) O
b) C
c) D
2. Z jakiej najdalszej odległości można dostrzec oddzielne małe domy :
a) 3 km
b) 5 km
c) 7 km
3. Znaki punktowe są symbolami przedmiotów terenowych :
a) których nie można przedstawić w skali mapy
b) które można przedstawić w skali mapy
c) których nie ma na mapach topograficznych
4. Dokładne położenie krzyża przydrożnego na mapie, wskazuje określone miejsce tego znaku :
a) wierzchołek kąta prostego u podstawy znaku
b) środek dolnej figury
c) środek tego znaku
5. Na mapach literką „P” opisuje się rodzaj dna
a) płaskie
b) porowate
c) piaszczyste
6. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) kładkę na przecince leśnej
b) kładkę na drodze gruntowej
c) kładkę na ścieżce leśnej
7. Na fragmencie mapy nie przedstawiono:
a) zabudowań
b) transformatora
c) semafora
8. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) krzaki
b) most drewniany
c) suchy rów
9. Na fragmencie mapy nie przedstawiono granicy między:
a) lasem wysokim a młodnikiem
b) lasem wysokim a łąkami
c) lasem wysokim a terenem otwartym
10. Na fragmencie mapy przedstawiono:
a) ogrodzenie pod napięciem
b) ogrodzenie drewniane
c) ogrodzenie z drutu kolczastego
Zaznacz punkty z wycinków na mapie głównej
1
4
5
2
3

Podobne dokumenty