Porównanie produktów Inventor LT i Inventor

Komentarze

Transkrypt

Porównanie produktów Inventor LT i Inventor
Porównanie produktów
Inventor LT i Inventor
Program Autodesk® Inventor LT™ pozwala na wprowadzenie modelowania 3D CAD do procesów
projektowych 2D przy niedużym nakładzie finansowym. Aby uzyskad więcej możliwości, takich jak
sprawdzanie formy i funkcji całych zespołów, wybierz program Autodesk® Inventor®. Porównaj Inventor LT
i Inventor.
Produkty
Inventor LT 2014
Projektowanie inżynierskie
Cyfrowe prototypowanie
✓
Projektowanie mechaniczne 3D
✓
Modelowanie części 3D
✓
Projektowanie dużych zespołów
Projektowanie oparte o reguły/automatyzacja
Standardowa biblioteka części
Projektowanie części z tworzyw
Projektowanie części z blach
Projektowanie konstrukcji z profili stalowych oraz
konstrukcji spawanych
Wizualizacja
Wizualizacja projektu w czasie rzeczywistym
✓
Symulacja i sprawdzanie projektów
Narzędzia obsługi chmur punktów
✓
Dobieranie materiałów z analizą kosztów i obciążenia
środowiska
Wykrywanie kolizji i przenikania w zespołach
Sprawdzanie wykonalności
Analiza pochylenia ścian
✓
Komunikacja i współdzielenie danych
Narzędzia przeglądania i nanoszenia komentarzy w
✓
plikach DWG™, DWF™ i PDF
Mobilne współdzielenie projektów 3D online
✓
Współpraca z BIM (Modelowanie informacji o budynku)
✓
Natywne translatory
✓
Dokumentacja
Profesjonalne narzędzia rysowania i dokumentowania
✓
Obsługa natywnych plików DWG
✓
Automatyczne tworzenie widoków rysunkowych
✓
Generowanie list materiałowych (BOM)
Obsługa standardów międzynarodowych
✓
Zarządzanie danymi
Zarządzanie danymi zintegrowane z programem
✓
Konfigurowanie bezpieczeostwa danych
✓
Projektowanie współbieżne wielu użytkowników
✓
Inventor (zawarty w Product Design
Suite Standard)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Zautomatyzowana organizacja projektu
Łatwa administracja
Uaktualnienia programu
Elastyczne zasady licencjonowania
Wsparcie techniczne
✓
✓
Subskrypcja (za dodatkową opłatą)
✓
✓
✓
Darmowa wersja
próbna
✓
✓
✓
✓
✓

Podobne dokumenty