NASZA OKOLICA Moja szkoła ma dwa piętra. Wchodzimy do niej po

Transkrypt

NASZA OKOLICA Moja szkoła ma dwa piętra. Wchodzimy do niej po
NASZA OKOLICA
Moja szkoła ma dwa piętra. Wchodzimy do niej po
schodach. Dookoła jest chodnik. Dojście do szkoły wyłoŜone
kostką. Po bokach są trawniki.
Nasza szkoła jest bardzo ładna.
Symbolem naszej szkoły jest sowa, która jest symbolem
mądrości.
Jakub Osiowy kl. II c
To moja szkoła. Moja szkoła nosi imię wielkiego podróŜnika
Arkadego Fiedlera.
Do szkoły uczęszczają dzieci z Przeźmierowa, Baranowa i Chyb.
Jakub Spychaj kl. III a
W Przeźmierowie jest wiele atrakcji: ładny, nowy plac zabaw, pasaŜ handlowy, piękne boisko,
park, w którym odbywają się imprezy rozrywkowe. W centrum,
przy głównej ulicy stoi kościół, a za nim znajduje się duŜa
szkoła.
Jednym z ciekawych miejsc jest takŜe las, w którym moŜna
spotkać małe zwierzęta. Lubię tam spacerować z moim psem,
często jeŜdŜę z rodzicami na przejaŜdŜki rowerowe. Kiedyś
podczas spaceru z moimi starszymi kuzynami widziałam lisa i
jego norę.
Chciałabym, aby kaŜdy polubił ten las tak jak ja, poniewaŜ
spacer po lesie pozwala dotlenić się i nabrać sił. A przebywanie wśród natury dodaje zdrowia i
odpręŜa.
Marianna Dorna kl. III a
Moim zdaniem bardzo ciekawym miejscem w Przeźmierowie
są boiska Orlik na Morenie. Jest tam kolorowy chodnik i mały
lasek. MoŜna tam grać w piłkę, koszykówkę oraz latać
modelem helikoptera.
Konrad Kasprzak kl. III a
Nasz przeźmierowski las jest bardzo fajny. Jest tu ścieŜka
zdrowia. MoŜna fajnie spędzić czas, dlatego często tutaj
przychodzę.
Basia Bartkowiak kl. III a
Niedawno w Chybach powstało ekstra boisko. Do niedawna
był w Chybach tylko drewniany plac zabaw, ale ostatnio
powstało wspaniałe boisko.
Codziennie po szkole na boisku spotyka się wiele dzieci.
Krzyś Grodziski kl. III a
Plac zabaw to miejsce gdzie miło moŜna spędzić czas. Tam
przychodzą dzieci, by pobawić się z swoimi kolegami i koleŜankami.
Na placu jest wspaniałe wyposaŜony i bardzo chętnie chodzę tam
pobawić się.
Magdalena Burdajewicz kl. III a
W Przeźmierowie mamy wspaniały park, który widzę z okna mojego
pokoju.
Jest tam plac zabaw z moja ulubioną rurą na spręŜynach.
W parku jest duŜo drzew i dwa stawy, gdzie pływają kaczki.
Julia Szwentner kl. III a
To jest kościół św. Antoniego Padewskiego w Przeźmierowie. Jest on
piękny i są tam wspaniałe msze.
Mateusz Kubiak kl. III a
Nasz kościół jest biały, a jego dach jest popielaty. W oknach są
witraŜe. Z tyłu kościoła jest dzwonnica. Środek kościoła jest bardzo
duŜy i przytulny.
Nasz kościół znajduje się w centrum Przeźmierowa i jest dla nas
bardzo waŜny.
Amadeusz Gaj kl. III a
W Przeźmierowie jest Park im. Kanikowskiego. Odbywają się tam
róŜne zabawy i koncerty. Najbardziej podobają się mi Dni Latawca,
poniewaŜ lubię puszczać latawiec z tatą i brać udział w róŜnych
konkurencjach na dworze. Park posiada równieŜ plac zabaw, na
który bardzo często chodzę. Niedawno plac zabaw został
przebudowany na ładniejszy. Nie miałem jeszcze okazji od tego
czasu się na nim pobawić. Bardzo lubię nasz park.
Adam Grobelny kl. III a
PasaŜ w Przeźmierowie znajduje się przy głównej ulicy. W pasaŜu
znajdują się sklepy spoŜywcze, odzieŜowe, perfumeria, apteka,
poczta, sklep papierniczy, banki, gabinet dentystyczny.
śaklina Cieślak kl. III a
Jezioro kierskie to jedno z największych jezior polodowcowych w
Wielkopolsce. Jest ono znanym ośrodkiem sportów wodnych.
MoŜna tam równieŜ spotkać dzikie kaczki, łabędzie, kurki wodne,
perkozy.
Angelika Heinze kl. III a

Podobne dokumenty