Załącznik nr 3 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pan/Pani

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 3 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU Pan/Pani
Załącznik nr 3
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU STAŻU
Pan/Pani:
OKRES STAŻU
RODZAJ WYKONYWANYCH ZAJĘĆ, CZYNNOŚCI
Od
Do
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
...........................................................
(opiekun stażu)
…………………..................................
(Uczestnik Projektu)
DATA ZWROTU SPRAWOZDANIA DO LIDERA PROJEKTU:
....................................................................
(Lider Projektu)
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego