Układ współśrodkowy Ř 80/125 5

Transkrypt

Układ współśrodkowy Ř 80/125 5
Układ współśrodkowy Ø 80/125 5
Elementy
Opis
Elementy
Opis
Kolanko, przewód
spalinowy (PP) Ø 80
Kołnierz przepustu przez
dach płaski
Art. nr 009056
15°: Art. nr 303257
30°: Art. nr 303258
45°: Art. nr 303259
Wspornik dystansowy Ø 80
(7 sztuk)
Art. nr 009494
1
5
2
236
4
Dachówka, dach ukośny
Art. nr 009076 (czarna)
Art. nr 300850 (czerwona)
4
50
55
0
39
122
55
49
108
3
6
5
Dachówka uniwersalna do
dachów ukośnych
Art. nr 0020064750
(czarna)
Art. nr 0020064751
(czerwona)
0
39
55
110/130
220
0
50
50
58
55
°
-45
25°
155
1
108
55
49
110
2
380
3
Tab. 5.4 Elementy 80/125 (c.d.)
Zestaw 1: Elementy podstawowe do elastycznego przewodu spalinowego (PP) DN 80
Art. nr 303510
1 Nasada szachtu
kominowego (pokrywa)
2 Nasada szachtu
(podstawa)
3 Element wtykany
4 Krzyż montażowy
5 Pierścień przyłączeniowy
Zestaw 1: Elementy podstawowe do elastycznego przewodu spalinowego (PP) DN 100
Art. nr 303516
1 Element przejściowy
80 - 100
2 Element wtykowy
3 Krzyż montażowy
4 Element łączeniowy
z mufą
5 Nasada szachtu
(podstawa)
6 Rura wylotowa
Zestaw 2: Element czyszczący (PP)
DN 80
(trójnik) do
giętkiego przewodu spalinowego
Art. nr 303511
Zestaw 2: Element czyszczący (PP)
DN 100
(trójnik) do
giętkiego
przewodu
spalinowego
Art. nr 303517
Tab. 5.4 Elementy 80/125 (c.d.)
Instrukcja montażu systemu powietrzno-spalinowego do kotłów ecoTEC, ecoCOMPACT, auroCOMPACT i ecoVIT plus 0020023001_03
19