Czy Polacy chcą innowacji?

Komentarze

Transkrypt

Czy Polacy chcą innowacji?
Czy Polacy chcą innowacji?
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
Innowacja. Etap bullshit-bingo?
W maju 2012 WSJ zadał sobie trud zmierzenia
się z tym pojęciem. Policzył, że słowo
„innowacja” (w różnych odmianach) padło w
rocznych i kwartalnych raportach spółek
33.528
notowanych na giełdzie w NY
razy.
WSJ policzył dodatkowo, że taka liczba
przywołań pojęcia „innowacja” i jego odmian to
wzrost o
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
64% wobec stanu rok wcześniej.
Wysoka liczba „innowacji” w raportach spółek
technologicznych nikogo nie dziwiła…
14
10
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
22
20
Ale już w raportach takiego P&G, nic nie wspominając o
Campbell’s – i owszem.
14
10
22
18
20
W tym samym czasie…
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
I ty to nazywasz Innowacją? Taki był tytuł tego
artykułu
Konkluzją było stwierdzenie, że obok takich
pojęć jak „synergia” czy „optymalizacja” pojęcie
innowacja/ innowacyjność stało się kolejnym
elementem korporacyjnego żargonu, które już
dawno straciło swoje pierwotne znaczenie
wiążące je z odkryciem, przełomem.
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
Co się mieści w tej przestrzeni? I czego możemy się po
niej spodziewać?
Modyfikacja
zachowań
Szersze
portfolio w
ramach tej
samej
kategorii
Nowi konsumenci, nowe
okazje, nowe sub-kategorie/
kategorie
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
Zmiana
zachowań
Otwarcie
zupełnie nowej
płaszczyzny
konkurencji
Przyjmijmy, że innowacje to …
Monitorowanie
osobistych parametrów
17
28
35
Samochód podłączony
do internetu
14
28
Wearable technology
14
20
Asset-light lifestyle
43
23
Ekonomia dzielenia się
20
12
47
korzystający
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
38
17
39
Multiscreening
27
zainteresowani
20
33
niezainteresowani
… Inteligentny dom, drukarki 3D
64
Fast followers pod względem aktualnej adopcji
cyfrowych trendów
Hong Kong
Singapore
Markets not
covered
Slow adopters
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
Followers
Fast followers
Early adopters
Connected Life 2014
H1. Usage of new digital trends
Base: Global (54,775) | Poland (979)
Note: See definition page for details of market classification
… i pod względem zainteresowania nimi
Hong Kong
Singapore
Markets not
covered
Slow adopters
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
Followers
Fast followers
Early adopters
Connected Life 2014
H2. Interest towards new digital trends
Base: Global (54,775) | Poland (979)
Note: See definition page for details of market classification
66
Observers
Leaders
Niski
wpływ
Internetu
Wysoki
Komu zawdzięczamy pozycję fast followersów
Functionals
Niskie
zaangażowanie w media społecznościowe
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
Connectors
Wysokie
Connected Life 2014
10
Wysoki
Internauci nie są jednorodni
Leaders
Observers
N&W Europe
Oceania
Developed Asia
wpływ
Internetu
N America
S&E Europe
Emerging
Asia
Niski
SSA
Functionals
Niskie
LATAM
India
Connectors
zaangażowanie w media społecznościowe
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
China
MENA
Wysokie
Connected Life 2014
11
Jak rozpoznać lidera?
Internauci
13
17
54%
55%
46%
45%
23
16-24 lata
00
25-34 lata
0
35-44 lata
%
20
Leaders
27
45- 54 lata
55-65 lata
11
14
21
25
29
… brak różnic ze względu na wielkość miejscowości,
dochód, poziom wykształcenia, posiadanie dzieci
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
Connected Life 2014
38
Jak rozpoznać lidera?
Internauci
4.6
5,3
3,2
Leaders
5.1
Liczba urządzeń
0,7 1,4
Mobile
Liczba h na
urządzeniach
Tablet
1,6
1,0
3,5
6,1
PC/Laptop
bardziej …
…aktywni w zakresie zakupów różnych kategorii,
…otwarci na relacje z markami,
…aktywni w zakresie ecommerce …
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
Connected Life 2014
38
Jak rozpoznać lidera?
Ogół Polaków, internautów
Wysoki
Klienci zamożni, internauci
Leaders
Observers
16
33
15
14
16
wpływ Internetu
19
34
Niski
19
Functionals
Niskie
Connectors
zaangażowanie w media społecznościowe
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
53
Wysokie
Connected Life 2014
14
Absorbcja samej technologii przebiega szybciej niż jej
zastosowanie w finansach
70%
60%
użytkownicy smartfonów (Polacy, 15+)
bankowość internetowa (ubankowieni)
bankowość mobilna (ubankowieni)
50%
40%
37%
42%
43%
30%
46%
57%
60%
25%
10%
12%
3%
2011
2012
65%
58%
50%
25%
31%
20%
65%
13%
16%
6%
0%
2010
2013
2014
2015
2016*
Źródło: Badania własne TNS Polska (ogólnopolska próba reprezentatywna dla osób powyżej 15 lat)
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
15
Znaczenie innowacji
Innowacje pozwalają
zaoszczędzić czas
81%
Innowacje pomagają
mi w codziennym życiu
75%
Raport dla 3M, Innowacyjny jak Polak, 2014, Podstawa: Polacy 15+
Czy Polacy chcą innowacji?
16
© TNS czerwiec 2015
Do podsumowania
 Polacy chcą innowacji
 Ułatwienie procesów i możliwość zaoszczędzenia czasu to często ważniejszy
argument niż niższe koszty
 Dotarcie z nowymi rozwiązaniami do szerokiej grupy odbiorców – nie tylko early
adopters
 Nie ograniczamy nowych rozwiązań tylko do „gadźeciaży” lub osób
zaawansowanych technologicznie. Ważny czynnik – social engagement
Czy Polacy chcą innowacji?
© TNS czerwiec 2015
64
Dziękujemy
Karolina Flaht
[email protected]
728 421 620
Agnieszka Rządca
[email protected]
721 421 626
TNS Polska | ul.Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl
Czy Polacy chcą innowacji?
18
© TNS czerwiec 2015