(NS_inz-wykaz dyplomantów-2012_2013

Komentarze

Transkrypt

(NS_inz-wykaz dyplomantów-2012_2013
LISTA RANKINGOWA ŚREDNICH OCEN
Praca dyplomowa w roku akademickim 2012/2013
Studia niestacjonarne drugiego stopnia
Specjalność: Geodezja Inżynieryjna
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nr
Indeksu
Jednostka
111411 Instytut Geodezji
111412 Instytut Geodezji
111407 Instytut Geodezji
111417 Instytut Geodezji
111403 Instytut Geodezji
110817 Instytut Geodezji
68535 Instytut Geodezji
68446 Instytut Geodezji
68483 Instytut Geodezji
111414 Instytut Geodezji
68538 Instytut Geodezji
68536 Instytut Geodezji
111413 Instytut Geodezji
79314 Instytut Geodezji
111402 Instytut Geodezji
68456 Instytut Geodezji
68470 Instytut Geodezji
58472 Instytut Geodezji
68479 Instytut Geodezji
111404 Instytut Geodezji
111406 Instytut Geodezji
111415 Instytut Geodezji
58726 Instytut Geodezji
12389 Instytut Geodezji
58725 Instytut Geodezji
79250 Instytut Geodezji
81424 Instytut Geodezji
68455 Instytut Geodezji
Liczba zgłoszeń
Limit prac
Przyjętych
Ponad limit
Wolnych miejsc
Imię i Nazwisko
Średnia
Specjalność
4,71 GI – geodezja inżynieryjna
4,50 GI – geodezja inżynieryjna
4,42 GI – geodezja inżynieryjna
4,33 GI – geodezja inżynieryjna
4,24 GI – geodezja inżynieryjna
4,18 GI – geodezja inżynieryjna
4,02 GI – geodezja inżynieryjna
4,00 GI – geodezja inżynieryjna
4,00 GI – geodezja inżynieryjna
4,00 GI – geodezja inżynieryjna
3,94 GI – geodezja inżynieryjna
3,93 GI – geodezja inżynieryjna
3,83 GI – geodezja inżynieryjna
3,65 GI – geodezja inżynieryjna
3,64 GI – geodezja inżynieryjna
3,62 GI – geodezja inżynieryjna
3,52 GI – geodezja inżynieryjna
3,50 GI – geodezja inżynieryjna
3,50 GI – geodezja inżynieryjna
3,50 GI – geodezja inżynieryjna
3,50 GI – geodezja inżynieryjna
3,50 GI – geodezja inżynieryjna
3,48 GI – geodezja inżynieryjna
3,45 GI – geodezja inżynieryjna
3,45 GI – geodezja inżynieryjna
3,42 GI – geodezja inżynieryjna
3,40 GI – geodezja inżynieryjna
3,00 GI – geodezja inżynieryjna
Rok
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
I(SNDS)
28
22
22
6
0
druga rekrutacja - proszę wybrać Jednostkę, w której są jeszcze miejsca
Miasto
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn

Podobne dokumenty