Gazeta Wyborcza kolejny raz mija się z prawdą. Ustawa

Transkrypt

Gazeta Wyborcza kolejny raz mija się z prawdą. Ustawa
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15713,Gazeta-Wyborcza-kolejny-raz-mija-sie-z-prawda-Ustawa-dezubekizacyjn
a-obejmie-tyl.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:47
Strona znajduje się w archiwum.
Czwartek, 02 lutego 2017
Gazeta Wyborcza kolejny raz mija się z prawdą.
Ustawa dezubekizacyjna obejmie tylko byłych
funkcjonariuszy SB
Nawiązując do artykułu w „Gazecie Wyborczej", autorstwa redaktora Leszka Kostrzewskiego, który ukazał
się 02.02.2017 r. podkreślamy, że zdanie „policjanci, którzy choć jeden dzień pracowali w PRL, będą
musieli przeżyć za emeryturę minimalną" jest nieprawdziwe.
Tak zwaną „ustawą dezubekizacyjną" nie są objęci byli milicjanci tylko byli funkcjonariusze pełniący służbę
na rzecz totalitarnego państwa o których mowa w art. 13b powyższej ustawy (potocznie mówiąc
funkcjonariusze SB).
Stwierdzenie, że nowe przepisy obejmą „policjantów, którzy choć jeden dzień pracowali w PRL" wprowadza
w błąd i sugeruje, że emerytury zostaną obniżone także byłym funkcjonariuszom milicji. Wielokrotnie
podkreślaliśmy, że ustawa ich nie obejmuje.
Według nowych przepisów współczynnik podstawy wymiaru emerytury byłych funkcjonariuszy pełniących
służbę na rzecz totalitarnego państwa wyniesie 0% jedynie za rok służby w okresie od 22 lipca 1944 roku
do 31 lipca 1990 roku. Oznacza to, że emeryturę lub rentę minimalną otrzymają ci funkcjonariusze,
którzy nabyli prawa emerytalne przed 31 lipca 1990 roku i pełnili wyłącznie służbę na rzecz totalitarnego
państwa. Byli funkcjonariusze tzw. organów bezpieczeństwa PRL, którzy kontynuowali służbę po tym
czasie otrzymają wyższe świadczenia, ale maksymalnie w wysokości średniej emerytury lub renty z ZUS.

Podobne dokumenty