plik_6_20070327141036_602

Komentarze

Transkrypt

plik_6_20070327141036_602
Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem
OZU/2007/03/27-1314537
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/03/271314537
Nazwa i adres Zamawiającego
Strona główna
Forum dyskusyjne
Wyszukiwanie ogłoszeń
podprogowychNowe
Biuletyn Zamówień Publicznych
Nazwa:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital
Zachodni im. Jana Pawła II
Adres pocztowy:
Ulica:
ul. Daleka 11
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ogłoszenia podprogowe - pytania
Grodzisk Mazowiecki
i odpowiedzi
05-825
Katalog Produktów i Usług
Wykonawcy i Zamawiający
Referencje
Osoba upoważniona do kontaktów:
Bębenek Grażyna
e-mail:
[email protected]
Telefon:
022 755 91 15
Fax:
022 755 91 10
Linki do innych zasobów
Regulamin
Oprogramowanie
Oprogramowanie dla
zamawiających
Konto użytkownika
Określenie przedmiotu zamówienia:
Druki medyczne
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
Najniższa cena
Ogłoszenia podprogoweNowe
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1
Koszyki
Moje referencje
Oprogramowanie do pobrania
Nazwa:
IMPACT s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak
Adres pocztowy:
Zmiana danych
Zmiana hasła
Wyloguj (szpitalgrodzisk)
Ulica:
Mikołowska 31
Miejscowość:
Mysłowice
Telefon:
e-mail:
Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych
Kod pocztowy:
Województwo:
41-400
śląskie
Fax:
Województwo:
mazowieckie