profil geologiczno-techniczny otworu

Transkrypt

profil geologiczno-techniczny otworu
PROFIL GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU ...........
Rzędna terenu ............. m n.p.m.
Skala 1:
CZĘŚĆ GEOLOGICZNA
Profil
litologiczny
Spąg
warstwy
Opis warstw
CZĘŚĆ TECHNICZNA
Straty- Zwierciagrafia dło wody
Konstrukcja otworu
Narzędzia

Podobne dokumenty