informacje na temat planowanych wydarzeń xvii

Transkrypt

informacje na temat planowanych wydarzeń xvii
INFORMACJE NA TEMAT PLANOWANYCH WYDARZEŃ
XVII WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY
PLANOWANE WYDARZENIA
Nazwa/Rodzaj wydarzenia
1
2
3
4
Termin
Konkursy plastyczne
11- 24 maja
„Drzewo genealogiczne
Mojej Rodziny”, „Droga w
przyszłość- Moja
Rodzina”
Konkurs na najciekawsze
11- 24 maja
opowiadanie „Rodzina
najlepsze miejsce pod
słońcem”
15 maja
Lokalne otwarcie Dni
Rodziny w Starych
Kiełbonkach
Festyn- Majówka i Noc w
Muzeum
6
Noc w Muzeum
Przyrodniczym w Krutyni
7
Wystawa prac
plastycznych „Moja
rodzina”
8
Festyn Rodzinny- zawody,
konkursy wystawa,
pogadanka, prezentacje,
inne
Stare Kiełbonki
14,
11- 710 Piecki
Szkoła Podstawowa
w Starych
Kiełbonkach
GOKSIR „Pegaz”
Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Pieckach
Muzeum
Regionalne w
Pieckach
ul. Zwycięstwa
48,
11- 710 Piecki
Muzeum
Przyrodnicze
Krutyń 66
11- 710 Piecki
Samorządowe
Przedszkole w
Pieckach ul.
Krótka 3
11- 710 Piecki
Stare Kiełbonki
14,
11- 710 Piecki
Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i
Rekreacji „Pegaz” w
Pieckach
Samorządowe
Przedszkole w
Pieckach ul.
Krótka 3
11- 710 Piecki
Samorządowe
Przedszkole w
Pieckach ul.
Krótka 3
11- 710 Piecki
Samorządowe
Przedszkole w
Pieckach
24 maja
25- 27 maja
Dzień Mamy i Taty –
uroczystość przedszkolna
25- 29 maja
Moja Mama i mój Tatazajęcia w grupach
przedszkolnych
Szkoła Podstawowa
w Dłużcu
16 maja
20 maja
10
Dłużec 17,
11- 710 Piecki
Szkoła Podstawowa
w Dłużcu
Ul. Zwycięstwa
20/4,
11- 710 Piecki
16 maja
9
Organizator
15- 28 maja
Rodzina w obiektywiewarsztat, wystawa
5
Miejscowośćdokładny adres
Dłużec 17,
11- 710 Piecki
Mazurski Park
Krajobrazowy
Samorządowe
Przedszkole w
Pieckach
Szkoła Podstawowa
w Starych
Kiełbonkach
Samorządowe
Przedszkole w
Pieckach
11
12
Dzień Matki z Rodzinąwiersze, piosenki,
konkursy
26 maja
Dłużec 17,
11- 710 Piecki
Szkoła Podstawowa
w Dłużcu
27 maja
Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i
Rekreacji „Pegaz”
ul. Zwycięstwa 6
11- 710 Piecki
Ul. Zwycięstwa
20/4,
11- 710 Piecki
Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i
Rekreacji „Pegaz” w
Pieckach
28 maja
Ul. Zwycięstwa
23,
11- 710 Piecki
Zespół Szkół w
Pieckach Gimnazjum
UL. Zwycięstwa
23,
11- 710 Piecki
Nawiady 31
11- 710 Piecki
Nawiady 31
11- 710 Piecki
Zespół Szkół w
Pieckach- Szkoła
Podstawowa
Szkoła Podstawowo
w Nawiadach
Szkoła Podstawowa
w Nawiadach
maj
Dłużec 17,
11- 710 Piecki
Szkoła Podstawowa
w Dłużcu
31 maja
Mazurski Park
Krajobrazowy
Krutyń 66
11- 710 Piecki
Stare Kiełbonki
14,
11- 710 Piecki
Stare Kiełbonki
14,
11- 710 Piecki
Mazurski Park
Krajobrazowy
Krutyń 66
11- 710 Piecki
Szkoła Podstawowa
w Starych
Kiełbonkach
Szkoła Podstawowa
w Starych
Kiełbonkach
06 czerwca
Piecki Stadion
19 czerwca
Szkoła
Podstawowa w
Krutyni
Krutyń 23
11- 710 Piecki
Sołectwa na
terenie Gminy
Piecki
Parafialny zespół
„Caritas”, Zarząd
Oseidla 35- lecia
PRL, Sołectwo
Piecki, GOKSiR
„Pegaz”
Szkoła Podstawowa
w Krutyni
Konkurs Piosenki
Dziecięcej
28 maja
13
Piknik Pokoleń
14
Festyn „ Ja i moje miejsce
w rodzinie”
29 maja
15
Festyn „Rodzino trzymaj
formę”
Festyn Rodzinnysportowo- rekreacyjny
Pogadanki, konkurs
plastyczny „Trzymaj
Formę”, „Zdrowo jem,
więcej wiem”, „Nie pal
przy mnie, proszę!”
Pogadanka dla uczniów kl.
0- VI nt. Rodziny
wielopokoleniowej
31 maja
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Do 31 maja
Dzień Bociana Białego
01 czerwca
Święto Sportu Szkolnego
Wyjazd na spektakl „Jaś i
Małgosia” z okazji Dnia
Dziecka
02 czerwca
Festyn rodzinny „Rodzina
łączy, uczy, bawi”
Festyn VII Krutyńska Noc
Świętojańska
Festyny, spotkania, inne
imprezy
15 maja- 12
czerwca
Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Pieckach
Rady Sołeckie
Uroczyste zakończenie
XVII Warm.Mazurskich Dni Rodziny
pod hasłem „Rodzina
drogowskazem życia”.
W tym:
- uroczysta Msza Święta w
Kościele p. w. Matki
Bożej Różańcowej,
- wystąpienia i prezentacje
zaproszonych gości,
rozstrzygnięcia
konkursów,
- prezentacja działań
podejmowanych w ramach
Dni Rodziny w gminie i w
województwie;
25
- spotkanie dzieci i
młodzieży z Rzecznikiem
Praw Dziecka Ministrem
Markiem Michalakiem
„Porozmawiajmy o
naszych prawach” w
Zespole Szkół w Pieckach,
- spotkanie członka Rady
ds. Rodzin Woj.
Warmińsko- Mazurskiego
w GOPS,
- Festyn rodzinny pod
hasłem „Rodzina pod
parasolem- postaw na
rodzinę”,
- występ artystyczny
dzieci- grupa zabawowa,
konkurs literackoplastyczny „Ja i moje
miejsce w rodzinie”,
- zwiedzanie Muzeum
Przyrodniczego, spływ
łodziami i koncert w
Krutyni.
12 czerwca
Piecki
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa WM,
Rada ds. Rodzin
Województwa
WarmińskoMazurskiego, Wójt
Gminy Piecki,
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Pieckach, Zespół
Szkół w Pieckach,
Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i
Rekreacji „Pegaz” w
Pieckach, Mazurski
Park Krajobrazowy w
Krutyni, Kompleks
WypoczynkowoKonferencyjny
Mazur- Syrenka w
Krutyni