Semestr: 3 Marketing i dystrybucja, w., Aud. Sip. Z asto so w an ie m

Komentarze

Transkrypt

Semestr: 3 Marketing i dystrybucja, w., Aud. Sip. Z asto so w an ie m
Kierunek: Energetyka, stacjonarne I stopnia, 2016/2017 zima
Semestr: 3
7-8
8-9
9-10
10-11
Zastosow.
matematyki, ćw.,
gr. 1, s. 619
1
Zastosow.
matematyki, ćw.,
gr. 2, s. 619
2
11-12
12-13
13-14
Termodynamika, ćw.,
gr. 3, s. 701A
Zastosow.
matematyki, ćw.,
gr. 4, s. 619
4
Termodynamika,
ćw., gr. 4, s. 701A
5
Zastosow.
matematyki, ćw., gr.
5, s. 619
6
Zastosow.
Termodynamika, ćw.,
matematyki, ćw., gr.
gr. 6, s. 803A
6, s. 619
7-8
8-9
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
18-19
19-20
20-21
18-19
19-20
20-21
Termodynamika,
ćw., gr. 2, s. 701A
Zastosow.
matematyki, ćw., gr.
3, s. 619
3
gr.
14-15
Termodynamika,
ćw., gr. 1, s. 803A
WM
PONIEDZIAŁEK
WEiA
WOiO
gr.
9-10
10-11
11-12
12-13
Marketing
i dystrybucja, w.,
Aud. Sip.
Gospodarka i systemy
energetyczne dla
powtarzających, ćw.,
s. 213
Termodynamika,
ćw., gr. 5, s. 803A
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
Podst. elektrotechniki i elektroniki,
lab., gr. 2a i 2b co dwa tyg., WEiA E5;
Techniki wytwarzania, lab., gr. 2a i 2b,
co dwa tyg., s. 033 WM
Termodynamika, w., gr, 13, s. 409
3
4
Podst. elektrotechniki i elektroniki, lab.,
gr. 4a i 4b co dwa tyg., WEiA E5; Techniki
wytwarzania, lab., gr. 4a i 4b, co dwa tyg.,
s. 033 WM
5
Mechanika
techniczna, ćw., gr. 5,
s. 806
WM
WTOREK
WEiA
2
Matematyka dla
powtarzających, w., Aud.
Sip
Termodynamika, w.,
gr. 4-6, s. 409
Mechanika
techniczna, ćw., gr.
6, s. 806
6
gr.
Zastosowanie matematyki,
w., Aud. Sip. (od 12 X)
WOiO
1
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
WOiO
Fizyka, lab., gr. 2, s. 206
2
Podst. elektrotechniki i elektroniki, lab.,
gr. 3a i 3b co dwa tyg., WEiA E5; Techniki
wytwarzania, lab., gr. 3a i 3b, co dwa tyg.,
s. 033 WM
ŚRODA
WEiA
3
12-13
13-14
Podst. elektrotechniki i elektroniki, lab.,
Mechanika
gr. 1a i 1b co dwa tyg., WEiA E5; Techniki
techniczna, ćw., gr.
wytwarzania, lab., gr. 1a i 1b, co dwa tyg.,
1, s. 213
s. 033 WM
Fizyka, lab., gr. 1, s. 206
1
Mechanika
techniczna, ćw., gr. 2,
s. 213
Fizyka, lab., gr. 3, s. 206
Mechanika
techniczna, ćw., gr.
4, s. 806
4
5
WM
Termodynamika, lab, gr. 5-6, WM lab.
10
14-15
15-16
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
17-18
Termodynamika, lab, gr. 1-2, WM lab.
10
Mechanika
techniczna, ćw., gr.
3, s. 806
Termodynamika, lab, gr. 4-5, WM lab.
10
Fizyka, lab., gr. 4, s. 206
Podst. elektrotechniki i elektroniki,
lab., gr. 5a i 5b co dwa tyg., WEiA E5;
Techniki wytwarzania, lab., gr. 5a i 5b,
co dwa tyg., s. 033 WM
Fizyka, lab., gr. 5, s. 206
Podst. elektrotechniki i elektroniki, lab.,
gr. 6a i 6b co dwa tyg., WEiA E5; Techniki
wytwarzania, lab., gr. 6a i 6b, co dwa tyg.,
s. 033 WM
6
gr.
16-17
14-15
15-16
16-17
Fizyka, lab., gr. 6, s. 206
17-18
18-19
19-20
20-21
17-18
18-19
19-20
20-21
WOiO
1
CZWARTEK
WEiA
2
Gospodarka i systemy
energetyczne dla
powtarzających,
w., Aud. Pot.
3
4
Wychowanie fizyczne, CSA,
od 12,30
Mechanika techniczna,
w., Aud. Pot.
WM
5
3
4
WM
5
6
8-9
9-10
10-11
Zarządzanie finansami
przedsiębiorstwa, w., Aud.
Pot.
11-12
12-13
Język angielski, CJO,
g. 11,15 - 12,45
13-14
14-15
15-16
Techniki wytwarza-nia,
w., Aud. Pot.
2
7-8
Podstawy elektrotechniki i
elektroniki, w., Aud. Pot.
WOiO
PIĄTEK
WEiA
1
Paliwa oleje i smary,
w., Aud. Pot.
6
gr.
16-17

Podobne dokumenty