mgr ALFRED BENISZ (1905 – 1987) Urodził się w dn. 19 sierpnia

Komentarze

Transkrypt

mgr ALFRED BENISZ (1905 – 1987) Urodził się w dn. 19 sierpnia
mgr ALFRED BENISZ (1905 – 1987)
Urodził się w dn. 19 sierpnia 1905 r. w Nowym Sączu. Po ukończeniu czterech klas szkoły
powszechnej i następnie 8 klasowego II Gimnazjum w Nowym Sączu, egzamin dojrzałości złożył w
czerwcu 1924 r. Zaraz po tym zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, który ukończył jesienią 1923 r.
W roku 1929 zdecydował się podjąć służbę w sądownictwie, której kolejne etapy to: od
23.XI.1929 do 13,XI.1933 r. aplikantura, po której nastąpił egzamin sędziowski przed komisją przy
Sądzie Apelacyjnym w Krakowie a w okresie od 14 listopada 19,33 do 14 listopada 1937 roku
assesura w Sadach Grodzkich w Grybowie i w Nowym Sączu. Po mianowaniu na Sędziego
Grodzkiego praca w sadach w Milówce, Nowym Sączu do l września 1939 r. Po tym nastąpił trudny
okres okupacyjny pracy w sądownictwie cywilnym w Nowym Sączu. Wyzwolenie Nowego Sącza to
obowiązki w sadownictwie specjalnym karania zbrodniarzy hitlerowskich i kolaborantów i badania
ogromu na tym terenie, terroru okupanta. W wyniku wysokiej oceny pracy zawodowej dekretem
Ministerstwa Sprawiedliwości z 28 lipca 1955 r. przeniesiony zostaje na stanowisko Wiceprezesa
Sądu Powiatowego w Nowym Sączu, które pełni do 31 grudnia 1971 r. odchodząc na emeryturę, po
której jeszcze przez kilka lat zajmuje się radcostwem prawnym w Spółdzielni Mleczarskiej w
Nowym Sączu. Lata te cechowała pracowitość, wysoka fachowość i godnie pojęty status pracownika
wymiaru, sprawiedliwości.
Od powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego do końca 1979 r. aktywnie
uczestniczył jako Wiceprezes zarządu, odpowiadając za rozwój i stronę materialną placówki.
Prowadził badania nad martyrologią Sądecczyzny w okresie okupacji a wyniki, badań prezentował na
wygłaszanych odczytach. Brał czynny udział w pracach Klubu Ziemi Sądeckiej i Towarzystwa
Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa.
Odznaczony był Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Pozostawił wśród sądeczan pamięć człowieka godnego, pełnego szacunku, prawego patrioty i
obywatela.
Tekst pochodzi z tomu XIX „Rocznika Sądeckiego”
Mgr Alfred Benisz był wiceprezesem O PTH w kolejnych Zarządach Oddziału w latach 19571977 i przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału w kadencji 1977-1980 . i pracował w
Komitecie Redakcyjnym „Rocznika Sądeckiego” od tomu VI do XVI