Kodeks Wartości Scandinavian Express (SCNEX)

Transkrypt

Kodeks Wartości Scandinavian Express (SCNEX)
Kodeks Wartości Scandinavian Express
(SCNEX)
1.
Szacunek
W Zespole SCNEX:
2.
3.
4.

Mamy prawo do posiadania i wyrażania własnej opinii opartej na faktach.

Mamy prawo do popełnienia błędu i obowiązek wyciągnięcia z niego wniosków.

Wykonujemy zadania na ponadprzeciętnym poziomie, dążąc do osiągnięcia poziomu WOW!

Jesteśmy punktualni.

Nie proszeni - nie wkraczamy w kompetencje innych.

Jesteśmy tolerancyjni dla drugiego człowieka.

Wspieramy się wzajemnie.
Otwartość

Nie zamiatamy pod dywan. Zła informacja na czas - to dobra informacja.

Feedback negatywny koncentrujemy na problemie, nie człowieku.

Feedback pozytywny koncentrujemy na człowieku .
Zaangażowanie

Opuszczamy swoją strefę komfortu.

Robimy więcej, niż się od nas oczekuje.

Myślimy kategorią efektu.
Odpowiedzialność
Każdy z nas bierze odpowiedzialność za:

Obszary działania.

Decyzje.

Porządek.

Własność SCNEX.
Zachowania nieakceptowalne:

Przekazywanie informacji poufnych osobom lub instytucjom nieupoważnionym.

Plotkowanie – konfabulacje – defetyzm.
-Nad przestrzeganiem Kodeksu Wartości nadzór sprawuje każdy członek zespołu SCNEX. Czuj się swobodnie, żeby zwrócić uwagę każdej
osobie, która łamie Kodeks Wartości.
Gdańsk, 31.03.2016