Tematy prac dodatkowych dla klas IV – VI Kl. IV 1. Opisać dowolnie

Komentarze

Transkrypt

Tematy prac dodatkowych dla klas IV – VI Kl. IV 1. Opisać dowolnie
Tematy prac dodatkowych dla klas IV – VI
Kl. IV
1. Opisać dowolnie wybraną postać ze Starego Testamentu
2. Przybliżyć sylwetkę swojego patrona
3. Temat dowolny – należy ustalić z nauczycielem
Kl. V
1. Opisać dowolnie wybraną postać z Nowego Testamentu
2. Opisać i wytłumaczyć znaczenie i przesłanie dowolnie wybranej przypowieści Pana
Jezusa
3. Temat dowolny – należy ustalić z nauczycielem
Kl. VI
1. Opisać dowolnie wybrany kościół katedralny
2. Przybliżyć sylwetkę Świętego lub Świętej – ewentualnych patronów sakramentu
bierzmowania
3. Temat dowolny – należy ustalić z nauczycielem