raddt-g2

Transkrypt

raddt-g2
Volvo Trucks. Driving Progress
OPIS TECHNICZNY
Typ tylnego zawieszenia RADDT-G2
Tylne zawieszenie pneumatyczne, 3 osie – 2 osie
napędowe/1 oś wleczona
Cechy i korzyści
Wariant RADDT-G2 oznacza potrójną oś zespoloną Tridem z zawieszeniem pneumatycznym, obejmującą podwójną oś napędową
i skrętną oś wleczoną, przeznaczoną dla pojazdów 8×4.
Obszar zastosowań osi RADDT-G2 to przede wszystkim samochody ciężarowe o bardzo dużej ładowności, takie jak np. wywrotki,
betonomieszarki, cysterny, silosy do transportu materiałów sypkich
i pojazdy do przewozu kontenerów.
RADDT-G2 oferuje korzystny rozkład obciążenia osi. Jest przewidziana dla wymagającego transport budowlanego. Charakteryzuje
się dużym prześwitem i doskonałymi właściwościami ruchowymi.
Konstrukcja osi jest niezwykle wytrzymała. Dzięki zamontowaniu
stabilizatora pomiędzy osiami składowymi, żaden element nie wystaje poza obrys opon ostatniej osi (przy oponach 315/80R22.5).
Tym samym podzespoły osi są dobrze chronione podczas jazdy
po nierównej nawierzchni.
Zaletą osi zespolonej Tridem jest również duża stabilność i
przyczepność kół, nawet na sypkich i śliskich podłożach.
Skrętna oś wleczona, w połączeniu z małym rozstawem osi,
ułatwia manewrowanie pojazdem, zapewniając stosunkowo mały
promień zawracania.
W skład zawieszenia RADDT-G2 wchodzi 12 miechów pneumatycznych (cztery na każdą oś składową) oraz drążki prowadzące o
układzie „V” i drążki reakcyjne z przegubami metalowo-gumowymi.
W zawieszeniu zastosowano ogółem sześć amortyzatorów i trzy
stabilizatory przechyłu.
• Duża wytrzymałość w połączeniu z dużym prześwitem i
wyjątkowym komfortem jazdy.
• Duża ładowność i korzystny podział obciążenia pomiędzy
osie.
• Duża stabilność i przyczepność kół, nawet na sypkich i
śliskich podłożach, wynikająca z zastosowania podwójnej osi
napędowej.
• Potrójna oś zespolona o większej nośności gwarantuję
większa przyczepność kół napędowych.
• Optymalny rozkład obciążenia osi zwiększający stabilność
pojazdu.
• Dzięki funkcji podnoszenia osi wleczonej można ograniczyć
zużycie opon i zużycie paliwa.
• Komfortowe zawieszenie pneumatyczne, o 4 miechach
na każdą oś składową, pozwala uniknąć wzdłużnych
przemieszczeń osi.
• Doskonałe właściwości jezdne, stateczność i komfort jazdy.
• Krótki zwis tylny.
• Brak stabilizatora wystającego poza obrys opon pozwala
skrócić tylny zwis podwozia.
• W przypadku zastosowania opon 315/80R22.5 żaden element zawieszenia nie wystaje poza obrys opon.
Elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne
Oś RADDT-G2 jest wyposażona w elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne, które zwiększa komfort jazdy i ogranicza
ryzyko uszkodzenia ładunku. Układ zawieszenia automatycznie
utrzymuje stałą wysokość podwozia w trakcie jazdy i zapewnia stały
rozkład obciążenia pomiędzy poszczególne osie składowe, nawet
wówczas, gdy ładunek jest nierównomiernie rozłożony.
2015-05-29 POL Version 02
1 (2)
OPIS TECHNICZNY
Typ tylnego zawieszenia RADDT-G2
Elektrohydraulicznie sterowana oś wleczona
Skrętna oś wleczona zwiększa zwrotność pojazdu, zapewniając
mały promień zawracania i małe siły oporu poprzecznego. W pozycji
podniesionej lub w przy prędkości powyżej 38 km/h elektrohydraulicznie sterowana oś wleczona jest zawsze blokowana w pozycji
centralnej, w celu zapewnienia stateczności jazdy. Więcej informacji
na temat skrętnej osi wleczonej można znaleźć w odrębnym opisie
technicznym.
Opatentowany stabilizator
Zawieszenie jest wyposażone w opatentowany stabilizator skierowany do przodu. Oznacza to, że drążek stabilizatora znajduje
się pomiędzy drążkami reakcyjnymi. Rozwiązanie takie zapewnia
doskonałe właściwości jezdne, stateczność i komfort jazdy.
Duża swoboda wyboru długości tylnego zwisu ramy
Długość tylnego zwisu ramy można wybierać spośród dużego
zakresu dostępnych długości, z krokiem co 50 mm. Ze względu
na oś wleczoną, za drugą osią napędową zastosowano dodatkową
poprzecznice ramy. W porównaniu z samochodami ciężarowymi
6×4, długość tylnego odcinka ramy została zwiększona o 1400
mm, w celu uzyskania optymalnego (możliwie najkrótszego) zwisu
tylnego dla wywrotki, w połączeniu z belką holowniczą. W wywrotkach stosuje się ramę o grubości 8 mm z wewnętrznym profilem
wzmacniającym.
Układ podnoszenia osi zmniejsza opory toczenia
Układ podnoszenia osi umożliwia podnoszenie i opuszczanie osi
wleczonej. Dzięki możliwości podniesienia osi wleczonej można
zmniejszyć opór toczenia oraz ograniczyć zużycie opon i zużycie
paliwa. Równocześnie, większy nacisk na osie napędowe zapewnia
większą przyczepność kół. Układ podnoszenia osi jest wyposażony
w ogranicznik obciążenia. Jeżeli nacisk na pozostałe osie składowe
jest zbyt duży, osi wleczonej nie można podnieść. Analogicznie,
gdy przy podniesionej osi wleczonej nadmiernie wzrośnie nacisk
na osie napędowe, np. podczas załadunku, oś wleczona jest
automatycznie opuszczana.
Optymalny rozkład obciążenia osi zwiększający
stabilność pojazdu
Zawieszenie umożliwia także zmianę rozkładu obciążenia pomiędzy
osie napędowe a oś wleczoną. Przy dużym nacisku na oś zespoloną
(np. w pojazdach z zabierakiem hakowym) korzystne może być
zwiększenie nacisku na oś wleczoną, aby zapewnić większą
stabilność. Przy prędkości poniżej 10 km/h 45% całkowitego
obciążenia osi zespolonej przypada na oś wleczoną. Z pozostałej
części obciążenia, 20% przypada na pierwszą a 80% na drugą
oś napędową. Zmiany tych parametrów mogą być wykonane w
autoryzowanej stacji obsługi Volvo, za pomocą urządzenia Volvo
Tech Tool.
Dane techniczne
Typ��������������������������������������������������������������������������������������������������������RADDT-G2
Konfiguracja Tridem����������������������������������3 osie: 2 napędowe i 1 wleczona
Maks. dopuszczalny nacisk na oś zespoloną���������������������������� 27, 33, 36 t
Rozkład nacisku na osie:
27 t������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 19/7,5 t
33 t��������������������������������������������������������������������������������������������������������������23/10 t
36 t������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26/10 t
Wysokość podwozia��������������������������������������������������������������������� High, X-High
Rozstaw osi����������������������������������������������������������������������������� 3700–5200 mm
Rozstaw osi napędowych������������������������������������������������������������������ 1370 mm
Rozstaw osi: druga oś napędowa/oś wleczona��������������������������� 1380 mm
Zawieszenie:
Zawieszenie pneumatyczne���������������������������������������������������������� 12 miechów
Układ hamulcowy���������������������������� EBS (hamulce tarczowe lub bębnowe)
Oś wleczona:
Typ�������������������������������������������������������������������������������������������������������� TA-HYSBS
Rodzaj�����������������������������������������������Skrętna, sterowana elektrohydraulicznie
Kąt skrętu������������������������������������������������������������������������������������������� Maks 13,5°
Wzrost masy pojazdu��������������������������������������������������������������� Około 1500 kg
Większy nacisk na pierwszą oś napędową
W celu zapewnienia optymalnej siły napędowej i przyczepności
kół, istnieje możliwość dociążenia pierwszej osi napędowej.
Podział obciążenia pomiędzy osie odbywa się w taki sposób,
żeby w pełni wykorzystać dopuszczalny nacisk na pierwszą oś
napędową (zależnie od wybranej opcji nacisku dopuszczalnego).
Przy prędkości do 30 km/h dopuszczalne jest 30-procentowe
przeciążenie tej osi (nie dotyczy wariantów RALIM13 i RALIM15).
2015-05-29 POL Version 02
2 (2)