3 z 28 28 Filozofia 3 z 28 28 3 z 28 28 3 z 21 7 5 9

Komentarze

Transkrypt

3 z 28 28 Filozofia 3 z 28 28 3 z 28 28 3 z 21 7 5 9
WYDZIAŁ HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT
Ćw.Aud.
Ćw.Lab.
z
28
28
3
z
28
28
3
z
28
28
3
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
2
z
21
7
5
9
Podstawy diagnostyki i profilaktyki w hodowlach amatorskich
2
z
21
7
5
9
Hodowla przepiórek i gołębi
2
z
21
7
5
9
2
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
Technologie przetwarzania mleka i mięsa
3
z
21
7
5
9
Produkcty uboczne pochodzenia zwierzęcego
3
z
21
7
5
9
ECTS
SEMESTR II - BLOK A
Etyka
Filozofia
Psychologia
SEMESTR V - BLOK B
Ekologiczne systemy chowu zwierząt
Organizacja hodowli zwierząt w Polsce i na świecie
Przyżyciowe metody produkcyjności zwierząt
Filozofia
SEMESTR V - BLOK C
Pasze przemysłowe w zywieniu zwierząt
Premiksy i dodatki paszowe
Marketing pasz przemysłowych
SEMESTR VI - BLOK D
Hodowla i użytkowanie psów i kotów
Wychów i pielęgnacja koni
SEMESTR VI - BLOK E
Metody konserwacji produktów zwierzęcych
Ćw.Ter.
Wykłady
3
Nazwa przdmiotu do wyboru
Forma zal.
Godziny ogółem
Kierunek Zootechnika studia niestacjonarne pierwszego stopnia
Rok akademicki 2014/2015, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn., 14.03.2013 r., obowiązuje w sem. IIIVI
SEMESTR VI - BLOK F
Doradztwo rolnicze
3
z
21
7
5
9
Podstawy prawne działalności gospodarczej
3
z
21
7
5
9
Zrównoważone systemy produkcji rolniczej
3
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
3
z
21
7
5
9
Dodatki do pasz i żywności
3
z
21
7
5
9
Choroby pasożytnicze zwierząt hodowlanych
3
z
21
7
5
9
Gatunki obce w faunie Polski
3
z
21
7
5
9
Produkcja żywności nowej generacji
3
z
21
7
5
9
Hodowla fermowa jeleniowatych
3
z
21
7
5
9
Hipoterapia
3
z
21
7
5
9
Interakcje - człowiek zwierzę
3
z
21
7
5
9
Systemy produkcji jagniąt i koźląt rzeźnych
3
z
21
7
5
9
Akwakultura
3
z
21
7
5
9
Profilaktyka chorób pasożytniczych zwierząt towarzyszących
3
z
21
7
5
9
Analiza fitotoksykologiczna są produkcji zwierzęcej
3
z
21
7
5
9
Pielęgnacja i kosmetologia zwierząt gospodarskich
3
z
21
7
5
9
Organizmy modyfikowane genetycznie
3
z
21
7
5
9
Ocena szkód łowieckich
3
z
21
7
5
9
Turystyka i rekreacja konna
SEMESTR VIII - BLOK G
Alternatywne metody produkcji wieprzowiny i jej przetworów