Tytuł LAUREATA zdobyli: Tytuł FINALISTY zdobyli:

Transkrypt

Tytuł LAUREATA zdobyli: Tytuł FINALISTY zdobyli:
Konkursy przedmiotowe Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
Lista laureatów i finalistów - 2014/2015
Lp.
Imię/imiona/
i nazwisko ucznia
Szkoła
Imię i nazwisko
nauczyciela
przygotowującego
Klasa
Liczba
Procent
zdobytych uzyskanych
punktów
punktów
Tytuł LAUREATA zdobyli:
1.
2.
Bérangère Masson
Klaudia Maria Dankowska
3.
Ida Weronika Ertmańska
4.
Piotr Stanisław Gut
5.
Gabriela Biwejnis
6.
Bogna Anna Białas
7.
8.
Maria Hul
Urszula Barbara Towarek
9.
10.
Aleksandra Wróblewska
Katarzyna Bochniak
Gimnazjum nr 3 w Olsztynie
Gimnazjum przy ZSO w Nidzicy ;
ul. Jagiełły 1
Gimnazjum nr 4 w Olsztynie, Al.
Piłsudskiego 56
Gimnazjum nr 23 im. Marii i
Georga Dietrichów ul. Bałtycka 4
10-141 Olsztyn
Gimnazjum nr 2, ul. Warszawska
39, 11-500 Giżycko
Gimnazjum nr 23 im. Marii i
Georga Dietrichów ul. Bałtycka 4
10-141 Olsztyn
Gimnazjum nr 3 w Olsztynie
Gimnazjum nr 4 w Olsztynie, Al.
Piłsudskiego 56
Prywatne Gimnazjum w Kętrzynie
Gimnazjum nr 4 w Olsztynie, Al.
Piłsudskiego 56
II
II
Aleksandra Kozłowska
Lidia Jasińska
92
91
93
92
III
Anita Król
91
92
I
Magdalena Korejwo
90
91
III
Renata Kozłowska
87
88
III
Magdalena Korejwo
86
87
II
III
Aleksandra Kozłowska
Anita Król
85
80
86
81
III
III
Beata Donasewicz
Anita Król
80
79
81
80
Tytuł FINALISTY zdobyli:
11.
Jakub Szut
12.
Szymon Reddig
Gimnazjum nr 4 w Olsztynie, Al.
Piłsudskiego 56
Gimnazjum nr 4 w Olsztynie, Al.
Piłsudskiego 56
III
Anita Król
72
73
III
Anita Król
71
72