Obwieszczenie w sprawie organizacji czasu pracy

Transkrypt

Obwieszczenie w sprawie organizacji czasu pracy
Obwieszczenie z dnia .............................
w sprawie organizacji czasu pracy
Informuję, że w ..........................................................................................................................................................
(oznaczenie pracodawcy)
z siedzibą w ...............................................................................................................................................................
praca jest wykonywana według następującej organizacji:
1. Obowiązujące systemy czasu pracy:
1) ........................................................... - .................................................................................................
(komórka, dział itp.)
(system lub rozkład czasu pracy)
2) ........................................................... - .................................................................................................
(komórka, dział itp.)
(system lub rozkład czasu pracy)
3) ........................................................... - .................................................................................................
(komórka, dział itp.)
(system lub rozkład czasu pracy)
2. Dni wolne z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy dla pracowników wymienionych:
w ust. 1 pkt ................................. : ................................ ,
w ust. 1 pkt ................................. : ................................ ,
w ust. 1 pkt ................................. : ................................ .
3. Okres rozliczeniowy:
1) ........................................................... - .................................................................................................
(komórka, dział itp.)
(długość i początek okresu)
2) ........................................................... - .................................................................................................
(komórka, dział itp.)
(długość i początek okresu)
3) ........................................................... - .................................................................................................
(komórka, dział itp.)
(długość i początek okresu)
4. Inne postanowienia:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(inne postanowienia)
podstawa prawna: art. 150 § 1 K.p.
.........................................................
(podpis pracodawcy)

Podobne dokumenty