Ryba w warzywach zwana ryba po Grecku

Komentarze

Transkrypt

Ryba w warzywach zwana ryba po Grecku
This page was exported from - Moje Przepisy Kulinarne
Export date: Thu Mar 9 1:52:52 2017 / +0000 GMT
Ryba w warzywach zwana ryba po Grecku
Ryby po grecku w Grecji nie robi? ale tak jest tradycyjnie nazywana w Polsce, ja nazywam j? ryb? w warzywach.
Marchewk?, pietruszk? i selera zetrze? na grubych oczkach tarki. Bia?? cze?? pora przekroi? wzd?u? i posieka?. Cebul? pokroi? w
kostk?. Warzywa poddusi? na patelni z dodatkiem oleju do mi?kko?ci. Przyprawi? koncentratem, sol? i pieprzem.
Ryb? umy?, osuszy?, skrapiamy sokiem z cytryny i odstawiamy na 15 minut. Nast?pnie ryb? kroimy na mniejsze kawa?ki, nale?y j?
obtoczy? w m?ce krupczatce i sma?y? na gor?cym oleju.
Usma?on? ryb? uk?adamy w naczyniu ?aroodpornym, przek?adamy warzywami.
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 1/1 |