Generuj PDF - Szkoła Policji w Słupsku

Transkrypt

Generuj PDF - Szkoła Policji w Słupsku
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Źródło: http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/71823,Przed-wyjazdem-na-misje.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:52
PRZED WYJAZDEM NA MISJĘ
130 policjantów z 20 zmiany Jednostki Specjalnej polskiej Policji prowadzi ćwiczenia
zgrywające w słupskiej Szkole Policji. Przed wyjazdem na Bałkany funkcjonariusze przygotowują się do
wspólnego działania w ramach misji pokojowej, którą prowadzi Unia Europejska.
W trakcie miesięcznych zajęć policjanci ćwiczą między innymi blokady dróg, kontrolę tłumu, przeszukania dużych
pomieszczeń, blokady mostów oraz rozdzielanie zwaśnionych grup etnicznych. Wszystkie policyjne formacje są
przygotowane do prowadzenia działań z udziałem plutonów pochodzących z różnych krajów. Wśród zadań, które stoją przed
polskimi policjantami są między innymi konwoje polityków i osób duchownych, zabezpieczanie więzień i aresztów, ochrona
procesów sądowych szczególnie niebezpiecznych przestępców oraz wsparcie lokalnych jednostek prowadzących kontrolę
graniczną w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa, głównie na granicy Kosowa z Serbią i Czarnogórą.
Policjanci, którzy wyjadą do Kosowa to już 20 zmiana kontyngentu. Od grudnia 2008 roku polscy policjanci nie służą już pod
flagą Narodów Zjednoczonych. Organizację i administrację misji przejęła Unia Europejska. Zmieniło się także miejsce
stacjonowania polskich policjantów. Nasi rodacy przebywają obecnie w Prisztinie, stolicy Kosowa, w bazie włoskich
karabinierów.
Państwa powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii cały czas borykają się z konfliktami etnicznymi. Prowincja Kosowo, na terenie
której stacjonuje polska Jednostka Specjalna Policji, w lutym 2008 roku ogłosiła jednostronnie niepodległość. Z sytuacją taką
nie może pogodzić się Serbia, dla której Kosowo jest prowincją autonomiczną. Niejednoznaczna sytuacja polityczna jest
dodatkowym źródłem konfliktów pomiędzy kosowskimi Albańczykami i Serbami.
Dowódcą delegowanych policjantów, którzy wyjadą do Kosowa jest podinsp. Ireneusz Sieńko. Tak jak w poprzednich
rotacjach, w 20 zmianie znajdują się także kobiety. Na misję wyjedzie 111 policjantów i 4 policjantki (szef logistyki, lekarz,
pielęgniarka i oficer dyżurny), pozostali stanowić będą rezerwę kadrową.
Szkoła Policji w Słupsku jest jedyną szkołą policyjną w kraju kształcącą policjantów wykonujących zadania w misjach
pokojowych na całym świecie.
(22.11.2011)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij