Sportowe

Transkrypt

Sportowe
Sportowe
Opublikowano na www.torun.pl (http://www.torun.pl)
Posłuchaj
Sportowe
XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne - Toruń, 1-9 sierpnia 2009
www.igrzyskapolonijne.torun.pl [1]
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu
www.mosir.torun.pl [2]
Sportowy Toruń
www.sportowy.torun.pl [3]
Klub Sportowy Toruń
www.speedway.torun.pl [4]
Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna
www.torunskihokej.pl [5]
Toruński Klub Piłkarski
www.tkp.torun.pl [6]
MKP Toruńczyk Masters Toruń
www.torunczyk.rtechnologies.pl [7]
Internetowe Centrum Informacyjne - Toruński Sport Szkolny
www.sport-torun.com [8]
Toruński Klub Sportowy "Olimpijczyk"
www.olimpijczyktorun.pl [9]
Toruńska Liga Koszykówki Szkół Średnich
www.sport-torun.com/kosz [10]
Toruńska Liga Siatkówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych
www.siatkowka.torun.pl [11]
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - Zarząd Miejski w Toruniu
www.maraton.pl [12]
Toruński Klub Lekkoatletyczny
www.mkl.mosir.torun.pl [13]
Toruńska Amatorska Liga Koszykówki
www.talk.com.pl [14]
Odnośniki:
[1] http://www.igrzyskapolonijne.torun.pl/
[2] http://www.mosir.torun.pl/
[3] http://www.sportowy.torun.pl/
[4] http://www.speedway.torun.pl/
[5] http://www.torunskihokej.pl/
[6] http://www.tkp.torun.pl/
Page 1 of 2
Sportowe
Opublikowano na www.torun.pl (http://www.torun.pl)
[7] http://www.torunczyk.rtechnologies.pl/
[8] http://www.sport-torun.com/
[9] http://www.olimpijczyktorun.pl/
[10] http://www.sport-torun.com/kosz
[11] http://www.siatkowka.torun.pl/
[12] http://www.maraton.pl/
[13] http://www.mkl.mosir.torun.pl/
[14] http://www.talk.com.pl/
Page 2 of 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty